Obama gör drönarkrig legitimt

Städer som bombas, skolor som jämnas med marken, fångar som torteras och avrättas och bilar som exploderar. Kilometerlånga flyktingtåg, förstörda hem och människor som förlorat anhöriga. Vi kan alla se på foton baksidan av det som George H.W. Bush 1991 kallade ”Den Nya Världsordningen”.

Det finns idag en total oförståelse hos många i USA vad dessa krigshandlingar orsakar för lidande. Ett skäl är att USA inte själv attackerats. Folket har helt enkelt inte själva fått känna på krigets realiteter. Därför kan också Pentagon fortsätta med sina attacker runt om i världen, så till den grad, att man själva säger att vapenlagren börjar bli för låga.

Obama har försökt lindra kritiken genom att lova transparens i de, minst, sju länder där man f.n. bedriver krig med drönare. Den nuvarande lagstiftningen ger USA rätt att var som helst i världen förfölja och död ”al-Qaeda associerade” terrorister. Är den lokala regimen oförmögen eller ovillig att samarbeta så har man lagligt stöd att ändå utföra operationer.

Vita Huset rapporteras ha en egen rapport på gång som ska redogöra för antalet döda genom drönarattacker. Få initierade förväntar sig annat än att en sådan rapport på alla tänkbara sätt ska försöka förminska och skönmåla bilden. CIA-chefen John Brennan har t.o.m. sagt att inte en enda civil har dött av dessa attacker, något som är svårt att tro på.

En rapport 2015 visade att minst 1,3 miljoner dödats i USA’s ”krig mot terrorismen” under de 10 år som följde på 11 september 2001. Lägg till detta krigen i Syrien, Libyen, Somalia och Jemen och vem vet vad dödssiffran är på nu?

Sanningen är att dessa dödsattacker numera är institutionaliserade och en helt normal del av USA’s krigföring. De 2, 4 eller kanske 6 miljoner som till slut kommer att ha drabbats av dem är, som Stalin uttryckte det,  inte främst en tragedi utan statistik.

Läs mer på: www.theamericanconservative.com och www.ihr.org