Lärdom av Orlando – att inte låta sig ryckas med

Vi är alla idag programmerade att reagera omedelbart och känslomässigt på saker som händer. Slutsatser från en händelse dras efter bara några minuter. Det är en farlig utveckling och ovärdig ett utvecklat civiliserat samhälle.

För Fria Sidor är lärdomen av den hysteri vi ser vid händelser som Orlando att det är klokast att dela in det som sker i två faser. Först en känslomässig, sörjande och empatisk fas. Den sker spontant och omedelbart. Den andra fasen är analysfasen. Där sätter man in saker i sitt sammanhang och försöker lära sig av händelsen. Fria Sidor anser att så fort regimen eller media försöker blanda ihop dessa måste vi fundera på vilken agenda man har. Det är högst troligt att man vill använda händelsen att avancera sin agenda.

9/11 – när känslorna tar över

Genom att redan efter 2 timmar peka ut 19 araber, Al-Qaeda kunde man känslomässigt utnyttja 9/11 att få stöd för kriget mot ”terrorismen”. Idag vet vi att minst 7 av de 19 araberna levde efter attacken, att byggnaderna inte kan ha fallit enbart p.g.a. flygplanen (om det var några) och att länderna i Mellanöstern som slagits ut, en efter en, inte hade något att göra med 9/11. Det mest uppenbara i denna lögn är byggnad 7. Det träffades aldrig av ett plan.

Detta visar hur fel det är att omgående dra slutsatser från dylika vansinnesdåd. Det finns fler s.k. ”terrordåd” som är omöjliga att tro på, t.ex. Boston Maraton och 7/7 bomberna i London för att ta två ytterligare exempel. Även här påstås radikala muslimer vara förövarna. I själva verket var syftet att få stöd för USA-ledda krig i Mellanöstern

De farliga vapnen – igen

Hillary Clinton pekar på vapnen som det farliga vilket innebär att den amerikanska konstitutionen måste ändras för det är en rätt att få bära vapen i USA. Men debatten om vapen kan inte grunda sig på en enskild händelse. Den måste sättas in i ett större sammanhang där man tittar historiskt, ser på olika delstater, städer, jämför, tänker och ser för- och nackdelar. Sedan kan man fatta ett beslut, inte för att 50 dött och lika många skadats. Det dör tiotusentals i USA i bilolyckor varje år men bilen är ändå kvar. Hundratusentals dör av läkemedel i USA – de är ändå kvar.

Dessutom är det troligen så att Omar Mir Seddique Mateen, den påstått ensamma förövaren, inte enligt amerikansk lag hade rätt att inneha vapen då han rapporterats slagit sin fru och varit mentalt instabil, något som enligt lagstiftningen förbjuder innehav. Man försöker nu utnyttja denna händelse att förbjuda vapen.

En homosexuell muslim som var både Shia och Sunni?

Omar sägs också ha ringt 911 och skrikigt Allahu Akbar samtidigt som han hyllade både IS och Hizbollah. Omar framstår härmed som fullständigt okunnig inom Islam eftersom IS är Sunni och hatar Shia, stöds av Saudiarabien, USA och Israel medan Hizbollah är Shia och är djupt kritiska mot Turkiet, Saudiarabien och Israel men stöds av Iran och Ryssland. Det är svårt att riktigt knyta detta till de ”farliga” muslimerna. Svårt att se denna Omar som verkligt troende. Han var iaf synnerligen dåligt insatt.

Omar Mateen har genomfört sin skjutning på en klubb öppen för homosexuella. Vissa uppgifter gör gällande att han själv var homosexuell. Spelar det någon roll? Ja, det kanske det gör men vi kan inte efter 2 timmar dra en massa slutsatser om en händelse som ingen ännu har riktigt utrett. Vi kan inte redan nu av denna händelse säga att homosexuella behöver mer skydd än andra, lika lite som vi kan dra slutsatsen att homosexuella begår denna typ av brott – om nu Omar var homosexuell.

Lärdom

Låt medkänslorna komma och känn empati för offren men låt de slutsatser som följer bygga på en mer noggrann och djuplodande analys och moget övervägande. Det är sådan politik vi bör ha, det är sådana politiker vi behöver och det är väljare som kräver detta som kan rädda västvärlden från den nuvarande kursen över stupet.

Det är ovärdigt ett utvecklat, civiliserat samhälle att ryckas med och agera baserat på enskilda händelser och den upphetsade mediehysteri som följer. Det gör oss lättmanipulerade och det är troligt att beslut som följer av detta inte tar hänsyn till fakta och alla omständigheter.