Judar och muslimer samarbetar för fortsatt massinvandring

Jewish Telegraph Agency

Två amerikanska organisationer, The Hebrew Immigration Aid Society (HIAS) och Islamic Relief USA, har annonserat att de ska samarbeta med gemensamma “boots on the ground” för att i Grekland hjälpa utomeuropeiska migranter att få asyl i Europa.

De två grupperna annonserade den 17 januari 2018

“ett gemensamt initiativ att tillhandahålla legala tjänster” till de migranter som försöker ta sig in till Europa.

Den islamiska organisationens representant Anwar Khan skriver:

“Islamic Relief USA är hedrade att ingå partnerskap med en så välrenommerad och effektiv organisation som HIAS för att skydda flyktingar som är i stort behov av stöd”.

Man understryker att båda organisationernas gemensamma värdegrund alltid har hjälpt några av de mest behövande befolkningarna i världen och att man ska arbeta för att stoppa den oroande trenden att flyktingar inte får grundläggande service och tillgång till legal hjälp. Hjälpen ska ske i Aten och på ön Lesbos och inrikta sig på legal assistans, strategiska stämningar och att föra migranternas talan. Man fortsätter:

“Partnerskapet mellan HIAS-IRUSA kommer hjälpa flyktingar att navigera de ständigt förändrade asylprocedurerna, den minskade fria rörligheten, avsaknaden av polisskydd och avsaknaden av tillräcklig medicinsk och mental vård”.

Presidenten and VD för HIAS, Mark Hetfield, säger:

“HIAS uppskattar oerhört samarbetet med Islamic Relief USA:s partnerskap….vi är unikt placerade att tillsammans adressera de ökade risker som möter flyktingar i Grekland och detta samarbete har potential att utgöra en blåkopia för andra samarbeten i framtiden.”

HIAS styrelseledamot, Sandra Spinner, hyllade samarbetet mellan de båda grupperna och säger:

“Den kraftfulla alliansen mellan muslimer och judar visar vårt delade åtagande för flyktingar.”

HIAS och IRUSA har samarbetat för att föra fram flyktingars rättigheter under många år. I juni 2017, hedrade IRUSA organisationen HIAS med ett pris – Mod-priset. I samband med mottagandet i Washington, D.C., sade Hetfield:

“Alla abrahamitiska religioner är enade av värdet av gästfrihet och att välkomna främlingar eftersom vi alla är främlingar i ett annat land.”

Detta gäller dock inte Israel, som är en judisk etnostat, där man inte har tagit emot några flyktingar från t.ex. Syrien, byggt en mur för att hålla icke-judar utanför och deporterar tiotusentals afrikanska flyktingar som tagit sig in i landet innan murens färdigställande.

Israels president Benjamin Netanyahu har kommit överens med Rwandas president Paul Kagame, att mot betalning, ta emot delar av de 38000 afrikanska flyktingar Israel ska utvisa. Enligt israeliska myndigheter kan de ”infiltratörer” som inte frivilligt lämnar landet komma att tvingas iväg. Rwanda ska ta ca: 10000 afrikaner och får för besväret runt 40000 kronor per infiltratör, ungefär samma summa Sverige erbjöds för ett antal år sedan för samma tjänst.

Pengar mot infiltratörer – alla nöjda och glada

Den 1 januari 2018 beslöt Israel att leta upp och internera alla eritreaner och sudaneser som inte frivilligt lämnar landet senast 31 mars 2018. FN:s flyktingorgan UNHCR är djupt kritiska till deporteringarna där flyktingar kan tvingas, i handbojor, bege sig till flygplatser för omallokering till länder man kanske inte ens kommer ifrån. Israel bedömer att endast 1% av infiltratörerna har flyktingstatus. I Europa får mellan 60 till 90% från dessa länder sin asyl beviljad. Här är de inte infiltratörer utan absolut nödvändiga av en myriad olika anledningar.

Hundratals judiska lobbyorganisationer har, i partnerskap med andra etniska grupper, också rönt stora framgångar i USA där president Donald Trump nyligen gjort eftergifter till dem att ge upp till 2 miljoner illegala amnesti i USA. Detta överstiger t.o.m. siffrorna under den förre presidenten Barack Hussein Obama. Den judiskt kontrollerade kongressen hotade med att stänga ner hela den amerikanska budgeten om inte Donald Trump gick med på deras krav. Varje president i USA:s historia sedan 1900-talet har innan valet lockat väljare med hårda tag mot massinvandringen men efter valet gjort precis tvärtom – Donald Trump är inget undantag. Men vad ska han göra stackarn – landet är fullständigt översvämmat av miljontals judiska infiltratörer sedan början av 1900-talet.

För judarna fungerar alla etniciteter – utom vita

Samtidigt som tiotusentals migranter tar sig in i Europa från alla håll med hjälp av flyktingsmugglare har en EU-domstol nyligen gjort klart att inget EU-land har rätt att ifrågasätta om en asylsökande hävdar sig vara förföljd p.g.a. sin homosexualitet. Se där ännu ett ess i rockärmen som de judiska och muslimska hjälporganisationerna kan ha användning för i Grekland och annorstädes.

Lilla Sverige fortsätter vara den duktigaste eleven i klassen och ökar sin befolkning, lydigt, med drygt 1% varje år, år efter år, med främst migranter från Afrika och Västasien. Projektet började för 25 år sedan och idag har 25% utländsk bakgrund och om 25 år är det minst 50% med dagens takt. Vi vet vilka som ligger bakom detta i varje land i alla västländer men det är vi själva som nu måste sätta stopp. Fria Sidor anser att omfattande repatriering av de som är här illegalt, har tillfälliga uppehållstillstånd eller har uppgivit falska asylskäl, nationalitet eller ålder är en absolut nödvändighet och kommer inte ens överväga ett parti som inte har det främst i sitt partiprogram. Klagar någon kan vi alltid hänvisa till Israel. Kan de så kan vi.