Intresseorganisationen som bestämmer vad hela USA ska tycka

En av de mest kända vänsterliberala anti-vita organisationerna i USA är Southern Poverty Law Center (SPLC). De förknippas främst med sin karta/lista där man identifierar företag och organisationer som inte delar deras värdegrund och därför utpekas som hatare. Skrämmande nog använder sig många i USA av denna lista och stora delar av amerikanskt näringsliv skänker pengar. Nyligen skrev 47 konservativa ledare en insändare och uppmanade media att inte använda SPLC’s lista som mall för vad som är att betrakta som hat. Författarna menade att SPLC är en vänsterliberal, politisk, organisation, ingen myndighet. Varför ska en privat, politisk, intresseorganisation ha rätten att tala om för samhället vad som är rätt värdegrund? Precis som i Sverige utpekas meningsmotståndare som intoleranta och hatfyllda vilket inte sällan får allvarliga, ibland dödliga, konsekvenser för de som utpekas.

Lista över rasistiska monument

Nyligen kom SPLC ut med en lista på mer än 1500 monument som avser Sydstaterna. Utöver detta listade man också lågstadie- mellanstadie- och högstadieskolor som bar namn från någon militär som kunde associeras till Sydstaterna (Konfederation). SPLC hävdar att det kan leda till våld om dessa ”rasistiska” monument får stå kvar och namnen på skolorna förblir oförändrade.

Skolor och monument med anknytning till Sydstaternas konfederation
Southern Poverty Law Center Hate Map

Näringslivet stödjer SPLC

SPLC saknar inte pengar. Man har haft så mycket att man fört över tiotals miljoner dollar till skatteparadiset Cayman Islands. De som skänker pengar till denna organisation kunde lika gärna hämtas från ”vem är vem” över personer och företag i amerikanskt näringsliv. Där finns allt från JP Morgan till Disney och Deutsche Bank, Apple, Kraft Heinz, Abbott och Shell.

Majoriteten emot

Trots ett stort stöd svarar 68% i en undersökning att de inte ansåg (eller var osäkra) om det var bra att PayPal, Google och Facebook använder sig av SPLC’s lista för att stänga ner konton. 32% var för detta i undersökningen.

Vilka är SPLC?

Verksamheten startades 1971 med syfte att ge skadestånd till offer för Klu-Klux-Klan men det var först 1987 då man vann ett mål mot ett försvagat och skadeskjutet KKK man fick omfattande publicitet. Den använde man skickligt till att måla upp KKK som en stor och farlig fiende i USA, trots att de sedan länge upphört som kraft. Pengarna började nu strömma in. När KKK inte längre kunde tjäna som ”de onda” utökades hatlistan till fler grupper, de går under samlingsnamnet ”White Supremacy”. Idag betecknas allt från KKK till kristna, konservativa, Alt-Right och familjeorienterade organisationer som ”hatgrupper” och ”White Supremacists”.

Propaganda inte lagföring

Deras huvudverksamhet idag är inte lagföring utan propaganda. Det sker främst genom en lista/karta med hatare och extremister samt att utbilda i ”tolerans”. Man når flertalet skolor i USA och deltar aktivt i universitetens kampanj att tysta oliktänkande, något inte minst Alt-Right fått erfara. En hatgrupp är förenklat någon som inte delar SPLC’s värdegrund.

Bryter mot lagen

Dessa listor/kartor som pekar ut meningsmotståndare som hatare skapar i sig själv hat eftersom de målar upp en bild av något ondskefullt, något som förtjänar vår avsky och hat, ja t.o.m. att inte ens finnas till. SPLC utgör själva en verklig hatgrupp.

SPLC står för hatet och hetsen

Trots att man bryter mot lagen, då det är förbjudet för en välgörenhetsorganisation att stödja någon politiskt, har ingen åtgärd vidtagits från skatteverket (IRS) eller någon annan myndighet. Genom åren har man samlat på sig information i databaser om olika ”hatgrupper” i sådan grad att t.o.m. FBI använt dem som underlag i sin verksamhet.

Starka kopplingar till extremvänstern

SPLC har starka kopplingar till extremvänstern och grundarna har fått priser från t.ex. American Civil Liberties Union, en vänsterorganisation grundad av socialisten Roger Baldwin, som önskade avskaffa all privat egendom med kommunism som slutmål. Där finns en beundran av sådana som t.ex. Emma Goldman, en migrant från Ryssland som förespråkade väpnad revolution och själv förberedde ett mord. Ledande direktörer inom SPLC är medlemmar i organisationer som öppet uppvisar kommunistiska sympatier.

Judiskt inflytande dominerar

Tyvärr, som vanligt, visar det sig att när man gräver lite finner man i dessa samhällsförstörande, subversiva, organisationer nästan alltid ett avgörande judiskt inflytande. Så också denna gång. Av 22 seniora medarbetare är 15 judar, av de 13 direktörerna är 8 judar, av SPLC’s största donatorer är nästan alla judiska organisationer, varav den största Charles Schwab välgörenhetsorganisation. Det är nog så enkelt att det är bra för affärsverksamheten för företag att synas som donatorer i judiskt dominerade organisationer, annars kanske man själv hamnar på listan med ekonomiska problem som följd. Den som stödjer en Cohen, en av de mest ansedda judiska namnen, ligger alltid på plus i dagens värld.

Slutsats

Det är tragiskt att en privat intresseorganisation har nått sådan status och auktoritet att den ges myndighetsstatus och samtidigt använder den statusen för att hänga ut alla som inte delar deras socialistiska/kommunistiska/judiska värdegrund och hat mot vita. Många svenska organisationer med starka judiska och socialistiska kopplingar som EXPO, Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA), Inte Rasist, men (IRM).., Forum för Levande Historia, o.s.v. ges också en upphöjd roll som ”experter” och mandat att tala om för oss vilken värdegrund som är den rätta. Även här präglas retoriken av ett förakt mot det svenska och den svenska ursprungsbefolkningen. Likheterna mellan Sverige och USA är slående. Två länder, som inte av en slump, befinner sig på ett kraftigt sluttande plan. Två länder vars befolkningar nu håller på att ersättas.