Intelligent dokumentär censurerad

Hur världen blev Idiotförklarad - en intelligent dokumentär

När corona infördes 2020 var det få i Sverige som var med när bollen spelades i sidled, från massinvandring och klimatalarmism till det totalitära övervakningssamhället. Inte ens Fria Sidor som ägnar sig åt olika konspirationer, var helt säker i början. Osäkerheten försvann dock snabbt i takt med att fler bevis kom fram som motsade den officiella versionen. Problemet för sanningssökare är att det tar en viss tid för statistik, fakta och vetenskap att komma fram. En sanningssökare jobbar lite som en brottsutredare där inga klara bevis går att finna innan brottet fullbordats och då har skadan redan skett. Sanningssökande är ändå avgörande eftersom de som redan insett de många andra lögnerna man matar oss med, det är ju inte första gången man lurar oss, tidigare är på bollen. En trevlig bekantskap vad gäller sanningssökare är Niclas Holmsten som gjort en video som heter – Hur världen blev Idiotförklarad. Den är mycket bra och har laserfokus på exakt rätt grundläggande frågor. Niclas Holmsten har lagt ett omfattande arbete, både på att sätta sig in i frågorna och att lägga fram bevis. Fria Sidor rekommenderar den till alla som vill förstå mer om hur coronalögnen bygger på flera andra lögner. Den fick vara kvar på YouTube i två dagar, sedan togs den bort. Du kan i stället se dokumentären här. Nedan sammanfattar Fria Sidor de centrala delarna av den utmärkta dokumentären.

Sammanfattning av dokumentären

Introduktion

Viruset, Sars-Cov-2, är aldrig isolerat. Uppfinnaren av PCR-testet, Kary Mullis, har upprepade gånger sagt att det inte kan användas för att fastställa sjukdom. Influensan försvann helt 2020 och ersattes med Covid. Pengar ges i många länder till sjukhus som diagnostiserar Covid. De flesta dödsfall är med Covid, inte på grund av. Statistiken om biverkningar ljuger eftersom du inte räknas som vaccinerad förrän efter +21 dagar efter första och +14 dagar efter andra dosen. Midazolam och Remdesivir är två droger som kraftigt bidragit till den ökade dödligheten, särskilt våren 2020. Visselblåsare som påpekat detta har tystats och/eller sagts upp.

800 procents ökning av Midazolam

Niclas Holmsten har betalat för statistik om användningen av Midazolam i Sverige. Statistiken visar en enorm ökning från januari 2020 runt 30 tusen dygnsdoser till 227 tusen dygnsdoser i april 2020, en ökning på 800 procent. Detta korrelerar helt med den topp i överdödlighet som skedde senvåren 2020 i Sverige.

Överdrivna prognoser

Neil Ferguson, Imperial Collage i Storbritannien, förutspådde enorm dödlighet från corona och var den mest citerade forskaren i början av 2020. Han har haft denna roll tidigare. 2002 förutspådde han 50 till 150 tusen döda i Storbritannien av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, det blev 177. 2009 att 65 tusen skulle dö av svininfluensan i Storbritannien, det blev 457. 2005 att 200 miljoner i världen skulle dö av fågelinfluensan, det blev 455.

Virus som biovapen – en distraktion

Holmsten påpekar att media först förnekade att viruset skulle komma från ett laboratorium i Wuhan men att samma media nu i stället för fram denna hypotes. Frågan ställs varför vi nu ska tro att media talar sanning? Är det inte tvärtom – vi bör bli ytterst misstänksamma när etablerad media står bakom ett narrativ, inte insupa det okritiskt. Virus som biovapen flyttar vårt fokus från om ett smittsamt virus verkligen är orsaken till corona, till en diskussion om det kommer från fladdermöss eller från ett laboratorium.

Viruset – en datormodell

Nu går Niclas Holmsten in på ett intressant spår. Viruset existerar inte annat än i en datormodell. 120 förfrågningar till myndigheter har gjorts och ingen har något verkligt virus. Inte ens amerikanska myndigheter som till exempel FDA har något virus isolerat från en människa. Det är officiellt erkänt och borde inte längre vara en omtvistad fråga.

PCR-test framtaget utan ett verkligt virus

Christian Drosten, som låg bakom användandet av PCR-test, skrev att diagnostiken för Covid togs fram utan tillgång till något virus. PCR-testerna skapades således utan att man hade något mänskligt virus. Kinesiska CDC bekräftade också 2020 att de inte isolerat något virus. Viruset, dess varianter, test för viruset och följaktligen de så kallade vaccinerna är således alla framtagna, baserat på ett datorgenererat virus, inte ett verkligt. FDA nödgodkände 59 olika tester baserat på dessa datorkonstruerade virus.

Letar efter gensekvenser – inte virus

PCR-testerna letar efter specifika gener. I vissa tester anses du positiv om bara en gen matchar, i andra måste två av tre matcha, o.s.v. Dessa gensekvenser utgör endast någon procent (300 av 30 000) av ett tänkt virus. I samtliga fall användes dessutom 40 – 45 cykler vilket förstör testernas värde men gav, passande nog, många falskt positiva svar och därmed miljoner påstått smittade – de så kallade asymtomatiska bärarna.

Virus aldrig isolerat

Niclas Holmsten påpekar ett mycket viktigt faktum vad gäller isolering av virus. De flesta tänker när de hör isolering att det sker genom att vi helt skiljer ut viruset från annat material. Detta har dock aldrig skett i historien och är inte heller det virologer menar när de använder begreppet isolering.

Allt började med virologen och Nobelpristagaren John Enders, år 1956. Han tog fostervatten från nötkreatur, extrakt från ett nötembryo, hästserum och celler från en ap-njure. Utsatte denna mixade cellkultur för antibiotika, såg till att den inte fick någon näring och antog, när cellerna dog, att de små partiklar som stöttes ut från cellerna var virus. Inget har ändrats sedan dess. Alla som tänker inser att när man blandar ihop detta material, det är omöjligt att dra slutsatsen att ett virus orsakat cellkulturens död. Självklart, om du vill isolera ett virus, kan du inte först blanda ut det med annat material. Hela detta förfarande talar emot både logik och vetenskap. Du bevisar inte att virus orsakar sjukdom med ett sådant experiment.

John Enders och många forskare efter honom konstaterar att cellerna dör, med eller utan något material från sjuka. Enders experiment fick samma utfall oavsett om hans cellkultur hade blandats med väskor från de som hade mässlingen eller inte. Det är således processen, det sätt man behandlar cellkulturen, som leder till dess förfall, inte viruset.

HIV – en förlaga till corona

Dokumentären kommer in på HIV, ett ganska tabubelagt ämne som Fria Sidor granskat baserat på Professor Peter H. Duesbergs fantastiska bok – Inventing the AIDS-Virus. Exakt samma sak skedde på 1980-talet som sker idag. Ett påstått virus, massiv propaganda, rädsla, kraftigt överdriva dödstal och t.o.m. samma dirigent, Anthony Fauci.

Niclas Holmsten tar upp det absurda i att AIDS inte är en specifik sjukdom utan ett samlingsnamn för 29 olika sjukdomar där den som har sjukdom och samtidigt HIV, har AIDS. Den som har exakt samma symptom men inte testar positivt för HIV, har den ursprungliga sjukdomen. Detta är ganska likt det som sker idag. Du har en sjukdom, till exempel cancer, som kraftigt sätter ner dina kroppsfunktioner – testar du positivt har du avlidit av corona, testar du negativt, av den ursprungliga sjukdomen. Lika genialiskt som absurt för varje tänkande människa.

Nobelpristagaren, Kary Mullis, frågade en annan nobelpristagare, Luc Montagnier, efter en enda referens att HIV orsakar AIDS. Luc Montagnier kunde inte ge någon sådan referens.

Professor Peter H. Duesberg tar upp i sin bok att Dr. Michael S. Gottlieb, en av de första att undersöka sjuka homosexuella, t.o.m. skrev i sin ursprungliga text att droger, inte sex, kunde vara orsaken till det nedsatta immunförsvaret. Det var, i verkligheten, den utbredda användningen av droger inom det som då kallades gay-communities som bröt ned immunförsvaret. En mycket vanligt sådan var den lagliga partydrogen Poppers. Dokumentären hänvisar till forskningsrapporter som visar den utbredda användningen av Poppers (nitrater) och dess förödande effekt på kroppen på lång sikt. Fler än 5 miljoner i USA använde denna drog, av många andra, varje vecka i slutet av 1970-talet.

Då som idag lanserades ett nödgodkänt livsfarligt påstått botemedel, AZT, som gav upphov till försämrade kroppsfunktioner, mer eller mindre exakt lika de man såg hos dem som drogat sig och påstods ha HIV. Anthony Fauci bedyrade att AZT var säkert och vetenskapligt bevisat. Det stämmer inte. Inga vetenskapliga studier gjordes, AZT var inte säkert utan i stället livsfarligt och dess effektivitet aldrig bevisad. Precis som idag med corona, dog människor av botemedlet (då AZT/idag vacciner) men orsaken påstods vara HIV (idag Sars-Cov-2) och mutationer (idag Deltavarianten).

Ett helt absurt resultat av HIV-bedrägeriet är att idag anses HIV mest utbrett i Afrika men just där drabbas alla lika, oavsett kön – det är raka motsatsen mot vad som skett i västvärlden där någon HIV-epidemi aldrig bröt ut, vilket vore att förvänta om det rörde sig om ett verkligt virus.

Dr. Robert Willner lät sig, år 1993, injiceras med blod från en påstått HIV-positiv. Han dog tre månader senare i ”en bilolycka” – mycket lägligt för etablissemanget. Dr. Robert Willner menade att HIV-narrativet förmodligen var den mest skandalösa bluffen i mänsklighetens historia. Idag har corona med råge tagit över den rollen.

Kända personer som sångaren Freddie Mercury (Farrokh Budsara) och basketbollspelaren Earvin ”Magic” Johnson testade positivt, dock utan symtom. Freddie Mercury tog den rekommenderade behandlingen (AZT) och dog. Magic Johnsson tog den inte och överlevde utan att få några symptom av HIV. Han vann några år senare OS-guld med det amerikanska Dream Team-laget.

Dokumentären visar att de tester som då användes för att fastställa HIV, enligt tillverkarna, inte kunde användas för diagnostik utan enbart i forskningssyfte. Samma sak gäller de PCR-tester som en stor del av världen använt vid corona – enligt tillverkarna kan inte heller dessa användas för diagnos utan enbart i forskningssyfte. HIV-testerna hade aldrig validerats eftersom man inte hade något isolerat virus. Det gäller för PCR-testerna också. FDA godkände aldrig något test (bara nödgodkände) för att diagnostisera HIV.

(Not: PCR-testerna för corona är också enbart nödgodkända av FDA. Ironiskt nog kommer de heller aldrig att behöva godkännas eftersom CDC dragit tillbaka sin ansökan och kommer att upphöra med PCR-tester i december 2021.)

Polio orsakat av kemikalier – inte virus

Dokumentären visar att Polio ökade exakt i de geografiska områden där bekämpningsmedel ökade i jordbruket. Ett vanligt sådant var DDT. När dessa kemikalier minskade i användning, sjönk också förekomsten av Polio. Paradoxalt nog är det sedan själva Polio-vaccinet som gett Polio. Tanken går omedelbart till corona där människor låter sig injiceras med något som skapar de spikproteiner som från början just är det som ger sjukdom. Ingenting har ändrats. Det är samma lögner och samma metoder, med variationer, som återanvänds, gång på gång.

Ingen forskning om risker med 5G

Niclas Holmsten kommer sedan in på 5G, en teknik som skickar ut radiovågor i olika frekvensband. Det mest skrämmande är att dokumentären visar att varken myndigheter eller industrin gör eller gjort några större (officiella) studier om hur det påverkar djur eller människor. Det verkar som att världens befolkning, precis som med corona, är experimentgruppen eller kanske bättre uttryckt – människan är försöksdjuret.

1900-talet – en orgie i gifter

Allt detta borde inte förvåna. Man har länge använt olika kemikalier som fluor och glykosfat, oljederivat, e-medel, o.s.v. i våra livsmedel – inte sällan för att sedan efter decennier tvingas dra tillbaka dem, då skadan redan skett – för att inte tala om alla läkemedels- och vaccinskandaler.

Vaccinerna målet – rädslan för virus metoden

Niclas Holmsten visade i sin förra video – Hur världen blev Grundlurad att sjukhusen inte var fulla som man påstod, utan ofta i stället tomma. Det finns hundratals videos som visar på detta. Slutsatsen måste vara att man hade en medveten avsikt att luras och skrämma befolkningen att det fanns ett extra farligt virus som cirkulerade.

Målet var redan från början att injicera alla i hela världen. Det står helt klart att nu börjar sjukhusen fyllas med verkligt sjuka, de som fått sitt immunförsvar förstört av injektionerna. Vaccinet är inte den officiella orsaken, utan en variant, just nu Delta och det är de ovaccinerade som enligt myndigheterna sprider den. Att de vaccinerade inte har någon som helst hjälp av det påstått 95 procent effektiva vaccinet, verkar inte ha någon betydelse.

För att inte tappa kontroll över narrativet har total censur införts på alla större sociala medier. Denna gäller inte bara corona utan all form av kritik mot vacciner, nuvarande och tidigare. Niclas Holmstens video fick ligga kvar några dagar på YouTube. Befolkningen ska inte få ta del av denna kunskap.

Dokumentären visar hur befolkningen gradvis, runtom i hela världen, går mot en polisstat och ett totalitärt kontrollsamhälle där ständiga vaccineringar blir ett krav för att kunna delta i samhället. Det är enkelt att se hur dessa obligatoriska pass snabbt förvandlas till ett tvingande verktyg där du måste visa att du tagit alla vacciner när de påbjuds, har din koldioxidkvot registrerad, ditt agerande på sociala medier, o.s.v.

Vi befinner oss mitt i en pågående kupp – en kupp för total kontroll över varje människas liv.

Motstånd är nödvändigt

Niclas Holmsten avslutar dokumentären med att påpeka att varje människa har ett val och att om vi inte drar en gräns och säger stopp, är vi delaktiga i att bygga vårt eget fysiska och mentala fängelse. Riktningen är tydlig vart ”de” vill föra oss – vi måste stå fast förankrade och på alla sätt vi kan protestera och vägra följa påbuden – oavsett konsekvenserna.

Alla generationer får sitt livs strid – vi har nu fått vår egen och kan inte förlorade den.