Influensan som försvann

Agendasättarna har olika knep för att skapa illusionen av en ny sjukdom eller att ett vaccin fungerar. Ett av de vanligaste sätten är att byta namn på en befintlig sjukdom. Likt en trollkonstnär mystiskt får fram sin kanin ur hatten trollar agendasättarna fram corona ur sin hatt – detta samtidigt som influensan försvunnit utan att någon riktigt tänkt på vart den tog vägen. Publiken är häpen och förstår inte hur trollkonsten fungerar men denna gång är den avslöjad.

Trollkonsterna de inte vill att du förstår

Låt oss säga att våra makthavare skulle vilja skrämma världen med en ny sjukdom. Det enda man behöver göra då är att byta namn på en tidigare sjukdom. Det är exakt det som skett 2020. Den vanliga influensan har försvunnit samtidigt som corona har ersatt den.

På motsvarande sätt kan de få en sjukdom att försvinna. De byter bara namn på sjukdomen och ändrar något på symptomen för att göra det trovärdigt. Det kan t.ex. vara en följd av att man genomfört en omfattande vaccinering av befolkningen. Man vill då att den gamla sjukdomen ska försvinna för att visa att vaccinet varit effektivt och då gör den ju det om man byter namn på den – vips så har den tidigare diagnosen försvunnit och ersatts av en ny. Detta har skett otaliga gånger i historien, Polio och HIV är bara några exempel, något som Fria Sidor återkommer till.

Det är inte heller ovanligt att vaccinerna ger upphov till den sjukdom de ska skydda emot. Det är ju inte bra men då har man ett annat trolleritrick. Eftersom du blivit vaccinerad utgår man från att du inte kan ha sjukdomen du är vaccinerad mot utan att det istället måste vara en annan. Läkare förhindras att ge en diagnos för det du blivit vaccinerad för och måste välja en annan diagnos. Då försvinner också vaccinskadorna automatiskt.

Vad gäller corona vet vi att en annan trollkost är att sätta Covid-19 på alla dödsfall, bara någon testats positivt för det. Detta följer inte etablerad och beprövad praxis men för Covid-19 beordrade man ett undantag. I en banbrytande studie publicerad av Institute for Pure and Applied Knowledge skriver man följande:

”Mest noterbart, CDC:s olagliga genomförande av nya regler för att samla in data exklusivt för Covid-19 har resulterat i en överrapportering med 1600 procent vad gäller dödlighet med Covid-19″

Det här fusket har pågått i mer än 100 år och corona är ett tydlig exempel. Corona har uppstått ur tomma intet, lika fort har influensan magiskt försvunnit.

Tricken fortsätter

Låt oss anta att man vill få corona att försvinna. Hur gör man då? Ett sätt är att ändra PCR-testerna. Man kan dra ned på antalet cykler och/eller kräva uppvisade av verkliga symptom för att få diagnosen. Då försvinner corona, vaccinet fungerar som ett mirakel och symptomen kan nu, igen, klassificeras som en vanlig influensa eller om de så önskar kanske Covid-21, mutationen, vilket i sin tur kräver ett nytt vaccin, o.s.v. 

Skapa realism

Det är viktigt om man vill skapa maximal rädsla att allmänheten förvillas att verkligen tro att det är en ny sjukdom. Det har man gjort redan från början på alla möjliga sätt som sedan visat sig vara felaktiga.

Den påstått ökade dödligheten var ett fel som uppstod när en forskningsrapport blandade ihop infektionsdödlighet med falldödlighet. De tittade på hur många som dog av de som vårdades, inte hur många som dog av alla som smittats. Detta ökade den förväntade dödligheten 10 till 20 gånger. Många påpekade felet direkt men alla etablerade medier pumpade ut budskapet för att skapa maximal rädsla. Idag vet vi att det det var fel. Skillnaden mot en vanlig influensa är minimal.

I början av 2020 kunde vi läsa att corona var farligt också för barn och här och där dök det upp exempel på barn som dött eller vårdades på intensiven. Duktiga forskare grävde dock snabbt fram att de var antingen helt felaktiga rapporteringar, var överdrivna eller avsåg barn som redan tidigare vårdades för mycket svåra sjukdomar. Idag vet vi att barn löper mycket liten risk som t.o.m. är lägre än vid en vanlig influensa.

Vi har från början matats med budskapet att ett kännetecken på corona är att man tappar lukt- och smaksinnet. Här har vi endast subjektiva berättelser att luta oss emot men vi vet att detta är ett inte helt ovanligt symptom också vid vanlig influensa.

En anna sak som upprepas är att många får långvariga symptom. Det är självklart något man inte bara ska avfärda men steget till att vetenskapligt bevisa ett orsakssamband är långt. Symptomen är många och ospecifika. Vi måste ta varje individ på allvar men det ligger i kortleken att den som diagnostiseras med corona och haft symptom självklart blir orolig, rädd och känner efter extra mycket. Någon ärlig vetenskaplig studie är inte ännu gjord vad gäller sambandet mellan corona och långvariga symptom vad Fria Sidor känner till.

Etablerade medier pumpade ut krisrubriker om fullsatta vårdmottagningar, patienter i korridoren, en sjukvård i kollaps och ständiga överbeläggningar. Duktiga fria forskare kunde snabbt visa att dessa rubriker också varit vanligt förekommande överallt i världen under många år tillbaka och då ofta till följd av influensan. Saken blir ännu märkligare då de sjukhus som påstods vara fulla av coronapatienter många gånger, i verkligheten, stod tomma.

Allt tyder på att utan mediernas hysteriska vinklingar och rapportering av ovanstående vi troligen inte ens hade märkt av någon skillnad mer än normalt. Corona är skapad hysteri och rädsla genom oupphörlig propaganda mer än en livsfarlig sjukdom. Det för oss osökt in på den influensa som nu helt tycks ha försvunnit.

USA

Den andra veckan i januari 2021 testade 23 personer positivt för influensan i hela USA. Motsvarande period förra året testade 14 657 personer positivt.

Lynnette Brammer som leder ett övervakningscenter för influensa inom CDC säger:

”Det är galet – efter mina 30 år hade jag aldrig förväntat mig så låga influensatal”

Bilden över USA visar helt grönt vad gäller influensan (bilden till vänster). Grönt betyder att den klassas som minimal. Mörkgrönt är den lägsta nivån som finns. Hela USA är i stort mörkgrönt. Bilden till höger visar exakt samma vecka förra året (2019) – då var influensan omfattande.

Bilden nedan visar olika influensasäsonger i USA och hur många i procent som uppsökt sjukvård för influensa. Den visar det typiska mönstret att i slutet av ett år och början av nästa, veckorna 42-15, eller från mitten av oktober till mitten av april är influensan närvarande. Vi ser att kurvorna har något olika höjd vilket berättar för oss att varje säsong är olika. Kurvan med trianglarna är influensasäsongen 2020/2021. Jämför vi med den ljusblå linjen, säsong 2019/2020, så syns tydligt att influensan i stort försvunnit som diagnos. 

 

Försvunnit i hela världen

Faktum är att influensan har, mer eller mindre, försvunnit i hela världen. I Storbritannien har influensan minskat minst 95 procent. Den andra veckan i januari fanns enbart en på 100 000 som hade influensaliknande symptom. Motsvarande siffra i genomsnitt de senaste fem åren är 27, en minskning med 96%.

John McCauley, direktör på WHO, säger:

”Senast vi hade bevis för så låga tal för influensan var 1888”

Simon de Lusignan – professor vid Oxford säger att influensan nu är

”i princip utrotad”

Nedan visas antalet laboratorieverifierade influensafall i Sverige de fyra sista säsongerna, enigt FHM senaste influensarapport. Det gröna strecket är influensasäsongen 2020/2021.

Influensan tycks vara helt försvunnen, bortblåst eller kanske bäst uttryckt – borttrollad.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Fantasifulla bortförklaringar

En förklaring man brukar höra är att människor idkar social distansering och det är därför influensan är utrotad just i år – coronaåret. I så fall borde corona också vara rekordlåg, så den förklaringen faller bort. En annan är att fler i år kanske tagit vaccin mot influensan. Det skulle eventuellt kunna förklara en del men inte den totala elimineringen av influensan vi sett under 2020. Folk vaccinerade sig tidigare år också så den bortförklaringen faller också bort.

Den rimliga förklaringen

Den mest rimliga förklaringen är att influensor kommer och går och att alla säsonger är olika och svåra i varierande grad. Ibland är säsongen mild, ibland allvarlig. Riktigt vad det beror på vet nog ingen idag.

Exakt hur corona slagit i jämförelse med influensan varierar mellan olika länder och regioner. En sak är säker – en stor del av kaoset och antalet dödsfall har makthavarna skapat på egen hand genom panik, nedstängningar, utebliven och felaktig vård, förhindrandet och motverkandet av bevisade botemedel, etc.  

2020 genomfördes en global statskupp med hjälp av ett osynligt virus kallat Covid-19 som trollades fram ur hatten, samtidigt som den vanliga influensan stoppades i bakfickan, obemärkt, när du var helt fixerad och fokuserad på händerna som drog fram kaninen, corona, framför dina ögon.

Var medveten om alla dessa trollkonster när vi nu går in i 2021.

Not: Fria Sidor har inget samröre eller samarbete med någon av de källor som hänvisas till.