Hur dödligt är corona?

Äldre och friska har ingen tydligt förhöjd risk att dö av corona enligt statistiken

Vi hör varje dag hur rädda vi måste vara för detta nya virus – corona. Men behöver vi verkligen vara rädda? Corona ger allvarliga symptom för några men det är till sist ändå dödligheten som avgör hur farligt det är. I detta inlägg ska vi därför granska dödligheten i Sverige.  

 

Antal avlidna med corona per åldersgrupp

I tabellen nedan ser vi fördelningen per åldersgrupp för dem som avlidit med corona. Totalt uppges 6777 människor ha avlidit per 30 november 2020. Vi ser att 82 procent är över 75 år. Endast 18 procent, eller 1237 människor, är under 75 år. Särskilt utmärkande är dödligheten i gruppen över 80 år och då i synnerhet över 85 år. Hälften av alla som avlidit med corona, 3397 människor, är över 85 år. Enligt SCB avlider ca: 90 tusen per år i Sverige i genomsnitt. 2019 dog det ovanligt få. Vi får gå tillbaka till 1977 för att hitta ett år då det dog färre ett enskilt år än 2019, då 88766 avled. Redan dessa siffror borde ge tillräcklig information för alla tänkande människor att vi inte har att göra med en, för allmänheten, livsfarlig sjukdom. 6777 som dött med corona av ca: 90 tusen och där 82 procent är över 75 år är inte en anmärkningsvärd siffra.   

Antal avlidna med corona per åldergruppAntal Procent
Under 70 70010%
70-74 5378%
75-79 84913%
80-84129419%
85+339750%
Källa: Socialstyrelsen 30 nov 2020

 

Antal avlidna alla åldrar med försvårande symptom

Tittar vi på den sjukdomsbild som finns hos dem som avlidit med corona får vi en till pusselbit. 79 procent av alla som avlidit med corona hade högt blodtryck. Därmed inte sagt att detta orsakade dödsfallet men pekar i riktning mot att det är de med en redan försvårande sjukdomsbild som drabbats hårdast. 48 procent hade en hjärt- och kärlsjukdom, 27 procent diabetes och 14 procent en lungsjukdom. Ålder är således inte ensamt den avgörande faktorn.

Antal avlidna alla åldrar med försvårande symptom i procent
Högt blodtryck79%
Hjärt- och kärlsjukdom48%
Diabetes27%
Lungsjukdom14%
Källa: Socialstyrelsen 30 nov 2020

 

Antal avlidna alla åldrar med inget eller flera symptom

Det blir ännu tydligare när vi lägger ihop symptomen. 57 procent av dem som avlidit med corona hade två eller flera symptom, förutom corona. Bara 15 procent av alla som avlidit med corona uppges ha varit helt symptomfria. Vi ser, när vi lägger samman denna information, att riskprofilen för corona är mycket tydlig. Är du äldre och dessutom redan har ett eller flera symptom tillhör du riskgruppen – exakt samma gäller för en influensa.

Antal avlidna alla åldrar med inget eller flera symptom i %
Inget symptom15%
Ett symptom27%
Två eller flera symptom57%
Källa: Socialstyrelsen 30 nov 2020

 

Andel av befolkningen och mortalitet över 80 år

Ovanstående fakta berättar för oss att äldre och de med tidigare sjukdomstillstånd har en högre risk. Den säger dock inte allt om hur stor risken är. Det kan vi ta reda på om vi jämför dödligheten per år de senaste tio åren för dem över 80 år och sedan jämför med 2020. Tabellen nedan visar befolkningen över 80 år i Sverige enligt SCB den 1 januari varje år samt avlidna under året i antal och procent.

Vi ser att antalet i befolkningen över 80 år har ökat från 496904 år 2010 till 536306 år 2020, en ökning med 39402. Vi borde därför förvänta oss att de som avlider och är över 80 år också ökar i antal. Detta ser vi dock inte i statistiken. Istället ser vi att antalet är relativt konstant och kanske t.o.m. något minskande. Perioden 2011 till 2018 har den procentuella andelen hållit sig runt 11 procent men varit något avtagande. Det hände något 2019 då endast 10,3 procent av de över 80 år avled. Det är en anmärkningsvärt låg siffra. Vi måste rimligen förvänta oss att det låga dödstalet 2019 ger en ökad dödlighet de efterkommande åren. SCB skriver att 2019 var ett exceptionellt år vad gäller det låga dödstalet. 

Vi kan förvänta oss att 2020 kommer att ligga mer nära det historiska genomsnittet. Man skulle kunna argumentera för att 2020 borde ha en procentuell dödlighet över 11% då det låga dödstalet 2019 tas igen men om vi räknar med 10,8 procent för 2020 som en uppskattning, blir det totala dödstalet för dem över 80 år 57921. Hittills har 50510 avlidit fram till 26 november 2020, enligt SCB. Ytterligare ca: 7500 kan då avlida under december 2020 för att vi ska nå genomsnittliga historiska nivåer. Ingenting tyder idag på att dödstalet kommer att bli så högt för gruppen över 80 år i december.

Statistiken visar att corona inte påverkat dödligheten alls. Trots allt som påstås, dör det med andra ord inte fler i åldersgruppen över 80 år än vilket annat år som helst sedan 2011 som andel av befolkningen.

Andel av befolkningen och mortalitet för 80+
ÅrBefolkning 1 janAvlidna under året antalAvlidna under året i procent
20114969045552211,2%
20124982185712111,5%
20134981485543011,1%
20144977175406410,9%
20154994085535011,1%
20165016505509811%
20175068945611111,1%
20185126705578010,9%
20195221335361610,3%
202053630650510*9,4%*
202053630657921**10,8%**
Källa: SCB *26 nov 2020 **egen uppskattning helår fet stil

 

Befolkning totalt och mortalitet

Hur ser det då ut vad gäller dödlighet för befolkningen i stort? Tabellen nedan visar att befolkningen mellan 2011 och 2020 ökat med 912 tusen, en ökning med 1 procent per år. I takt med att befolkningen ökat, huvudsakligen med yngre invandrare, minskar andelen i procent som avlider varje år medan antalet ligger kvar relativt konstant.

Vi kan se att antalet döda per år sedan 2011 varit runt 90 tusen. 2014 dog något färre men detta togs igen åren efter. 2018 och 2019 var också år med något färre som avled. Vi måste därför förvänta oss att detta ökar igen under kommande år. Använder vi 0,9% som en rimlig uppskattning borde 92943 människor avlida under 2020. Fram till den 4 december 2020 har 84815 dött, vilket är ca: 7710 per månad. Baserat på denna månadssiffra hamnar den totala dödligheten för 2020 nära det historiska genomsnittet. Återigen – vi har inte någon överdödlighet i Sverige år 2020. 

 

Befolkning totalt och mortalitet
ÅrBefolkning 1 janAvlidna under året antalAvlidna under året i procent
20119415000899380,96%
20129485000919380,97%
20139555000904020,95%
20149644000889760,92%
20159747000909070,93%
20169851000909820,92%
20179995000919720,92%
201810120000891850,88%
201910230000887660,87%
20201032700084815*0,82%*
20201032700092943**0,90**
Källa: SCB *4 dec 2020 **Egen uppskattning helår fet stil

 

Slutsatser

Vilka slutsatser kan vi då dra av ovanstående?

Vi ser att dödligheten i Sverige för befolkningen inte är så alarmerande att det borde kräva annat än normala försiktighetsåtgärder för riskgrupperna. Antalet döda ligger för 2020 runt det historiska genomsnittet på 90 tusen, plus minus några tusen.

Vi ser att dödligheten för dem över 80 år inte heller är högre än normalt. Detta visar att vi inte har att göra med något nytt, extra dödligt, virus som motiverar åtgärder långt över det som är normalt.

Vi ser att det inte främst är ålder som är en riskfaktor utan istället är hög ålder plus en eller flera tidigare sjukdomar som är avgörande. Endast 15 procent av alla man uppger ha dött med corona har inte haft någon försvårande sjukdomsbild. Det finns därför inte heller någon anledning att vara överdrivet orolig och försiktig om du är äldre och frisk.

Den övergripande slutsatsen måste bli att vi inte har någon farlig pandemi. Det är en helt normal influensasäsong, vad gäller dödlighet, såsom vi haft många gånger tidigare och då alltid utan några särskilda inskränkningar eller restriktioner för allmänheten i stort. Corona är inte ett exceptionellt farligt virus som riskerar att döda många.

Detta är fakta men i dagsläget verkar inte våra politiker bry sig om den.

Not

Fria Sidor råder alla att ta corona på allvar och använda sunt förnuft vad gäller risken att själv utsättas eller att smitta andra. Det finns anledning att vara lite extra försiktig än normalt, eftersom corona kan vara ihärdig och ge långvarig symptom även om du inte dör. De åtgärder som vidtas från politiker i Sverige och runtom i världen är däremot totalt oproportionerliga och direkt farliga för den allmänna folkhälsan, inklusive ett vaccin. Varför ska vi injicera en hel befolkning med ett oprövat och snabbt framtaget vaccin mot bakgrund av statistiken ovan?