George Soros finansierade Kvinnomarschen

En undersökning har avslöjat att miljardären och globalisten, George Soros, vars Open Society Foundation är intimt förbunden med många färgrevolutioner, den arabiska våren och diverse andra politiska uppror över hela världen, har avslöjats att ligga bakom finansieringen av mer än 50 av de grupper som organiserade den rikstäckande Kvinnomarschen där påstått miljontals amerikaner gick ut på gatorna över hela USA. Kvinnomarschens officiella hemsida skriver: ”Vi står tillsammans, och inser att försvaret av de mest marginaliserade bland oss ​​försvarar oss alla.” Få människor ser något fel att värna utsatta och svaga men undersökningen visar att detta är ingen spontan och organiskt framvuxen marsch, utan en planerad, organiserad och på hög nivå finansierad händelse. Kvinnor används, precis som minoritetsgrupper, som brickor i ett internationellt maktpolitiskt spel, ofta med humanitära förespeglingar.

99,9% deltog inte i den av George Soros delfinansierade marschen

Marschens organisatörer uppger att ca: 2 miljoner deltog i marschen mot Trump i USA och så många som 5 miljoner i hela världen. Siffrorna måste tas med en nypa salt. I Stockholm uppges 4000 ha lockats i det fina vintervädret. Det är inte särskilt imponerande siffror, speciellt mot bakgrund av att marschen var planerad, ledd och finansierad av bl.a. George Soros som pumpade in miljoner genom olika ”välgörenhetsorganisationer” för att ”folket” skulle ”protestera”.

Det är, mot bakgrund av detta, i själva verket ett uruselt facit. I marschen deltog inte bara kvinnor utan även män och barn. I klartext betyder det att i USA, med en befolkning på 320 miljoner, deltog 99,4% inte i kvinnomarschen mot Trump. I världen, med en befolkning på 7,5 miljarder, deltog 99,9993 % inte heller i marschen. I Sverige avstod 99,8% av befolkningen.

Vad dessa människor tycker är viktigt är ingenting som lögnmedia bryr sig om. För dem handlar det om att visa upp en bild av en enad protesterade befolkning som man sedan pumpar ut i sina egna kanaler.

Söndra och härska

Man vill föra fram en bild av att kvinnor och minoriteter är förtryckta och offer. Man gör allt för att splittra de västerländska nationerna så att ursprungsbefolkningen där inte ska kunna stå enade. Ett land som har många minoriteter är mycket lättare att styra och kontrollera. Genom att ständigt hävda att de är offer och behöver skydd, flyttas inflytande från ursprungsbefolkningen till dem. Detta görs, självklart, inte för att man värnar om minoriteterna, eller kvinnor, utan är ett verktyg att försvaga en nations självbestämmande.

En liten minoritet kan inte bestämma över många om de står enade. Det är mot bakgrund av detta vi också ska se försöket att splittra mannen från kvinnan. Istället för att svenska män och kvinnor, helt naturligt, står enade i kampen för sin egen och sina barns framtid, hetsar man kvinnorna att ”hata” sina män och se dem som ”rasister” och ”patriarkala” förtryckare.

Allt är så lätt att genomskåda för den som bara skrapar lite på ytan och vågar se bortom lögnmedias falska propaganda. Glädjande nog tycks en överväldigande majoritet av Sveriges, USA’s och jordens befolkning vägra att delta i den av George Soros iscensatta s.k. Kvinnomarsch. Det är ett glädjande besked.

En urusel uppslutning

Marschen i Sverige kan inte annat än att beskrivas som ett fiasko. Endast 4000 av Sveriges 10 miljoner deltog i marschen i Stockholm, 99,9% av Sveriges befolkning avstod således. Lika många män som kvinnor deltog, likväl som många barn. Detta trots den enorma mediala upphaussningen. De fick också tåga helt ostört utan att bli spottade på eller attackerade av ”patriarkala” män eller ”outbildade rasister”. Polisen hade således en lugn och fin dag och kunde samtidigt avnjuta afrikanska trummor under sitt arbetspass.

Kvinnomarschen är ingen gräsrotsrörelse

Dessa marscher har till stor del beskrivits som ”spontana” och ”på gräsrotsnivå” av  massmedia. Verkligheten exponeras nu genom en utredning av en självbeskriven liberal feminist, Asra Q. Nomani. Efter att ha studerat finansieringen, politiken och talpunkterna för 403 av de grupper som är partners i marschen, avslöjar Nomani att kvinnomarschen var organiserad som ett politiska verktyg att användas strategiskt för att föra fram en progressiv politisk agenda riktad mot president Donald Trump. Hon skriver att

”protesterna i stort sett var en organiserad, toppstyrd, politiskt driven aktivitet, inte en organisk rörelse av berörda amerikaner som spontant gett sig ut på gatorna”, såsom rapporterats av massmedia.

George Soros bakom 56 grupper som deltog i marschen

Nomani granskade dokument av miljardären George Soros och hans ”Open Society”. Hon fann att Soros finansierat eller har nära relationer med, åtminstone, 56 av alla partners i Kvinnomarschen, inklusive Planned Parenthood, som motsätter Trumps abortpolitik och National Resource Defense Council, som motsätter sig Trumps miljöpolitik. Andra organisationer är MoveOn.org (som var starkt pro-Clinton), National Action Network (som har en före detta rådgivare till Obama, Valerie Jarrett, som ledare). Andra Soros stipendiater är American Civil Liberties Union, Center for Constitutional Rights, Amnesty International och Human Rights Watch. Den svenska marschen arrangerades av Amnesty International, Svenska Freds, ”Woman’s International League for Peace and Freedom” och RFSL.

Wikileaks avslöjar motiven bakom Open Society

Metoderna bekräftas i en promemoria som släppts av Wikileaks. I mejl, angående Hillary Clintons kampanj, avslöjas de politiska motiven bakom att använda gräsrotsorganisationer för att styra den politiska diskursen. John Podesta skrev till Soros att han ville

”bättre utnyttja dessa nätverk för att driva innehållet i politiken genom en stark ekokammare.”

Så mycket ansträngning har under de senaste åren varit inriktad på att samordna, stärka och utveckla progressiva institutioner och ledare. Det gör man genom att organisera på gräsrotsnivå, stödja mångkulturella grupper, ”minoritetsgrupper”, tankesmedjor, organisationer för ungdomens framtid, trossamfund, ta fram kläder för ”protesterna” och vara aktiv i bloggosfären.

Rapport avslöjar metoderna

En rapport i New Eastern Outlook visade exakt hur till George Soros anslutna organisationer över hela världen fungerar.

Vad som uppenbarades i tre hackade dokument visar att Soros är marionett-mästare och drar i de flesta av trådarna. I Kiev, Ukraina, var Soros Foundations ukrainska gren, International Renaissance Foundation (IRF) aktiva i Ukraina redan 1989. IRF skänkte mer än 100 miljoner dollar till ukrainska icke-statliga organisationer två år innan Sovjetunionen upplöstes, något som skapade förutsättningar för Ukrainas självständighet från Ryssland 1991. Soros medgav också att han finansierat protesterna på Maidan i Ukraina, 2013-2014, som förde den nuvarande regeringen till makten.

Soros stiftelser var också djupt involverade, 2004, i den Orangea revolutionen som förde den korrupta men Natovänlige, Viktor Jusjtjenko, till makten med sin amerikanska fru som har arbetat i amerikanska utrikesdepartementet. År 2004, bara veckor efter Soros International Renaissance Foundation hade lyckats få Viktor Jusjtjenko som president i Ukraina, skrev Michael McFaul att amerikanska agenter, under förevändning att man gav demokratisk bistånd, främjande demokrati och stödde det civila samhället, i praktiken arbetade för att få till stånd politiska förändringar i Ukraina.

Soros stöd till Hillary Clinton

Under 2016 skänkte Soros 25 miljoner dollar till Hillary Clintons presidentkampanj. Det är ett tecken på det symbiotiska förhållandet mellan miljardären och hans samling av politiska marionetter över hela världen. Soros har ofta anklagats för att använda sin förmögenhet för att påverka inrikespolitiken i suveräna nationella stater. Han har också anklagats för att vara ansluten till organisationer som organiserat och finansierat rikstäckande protester efter valet av Donald Trump – ett påstående som Soros förnekar. En taleskvinna för honom säger:

”Det har varit många falska rapporter om George Soros och Open Societys finansiering av protester i kölvattnet av amerikanska presidentvalet . Det finns ingen sanning i dessa rapporter…Vi stödjer en lång rad organisationer – däribland sådana som stödjer kvinnor och minoriteter som har historiskt nekats lika rättigheter. Vi är stolta över vårt arbete.”

Visst låter det bra, men gör inte misstaget att tro att de protester du ser varje dag på TV i Sverige och från USA, är spontana. De är i själva verket samordnade av en politisk elitklass som är ute efter att främja sin egen politiska agenda. Soros har använt exakt samma metoder för att underblåsa den inhemska oron för att nå sina politiska mål i ett stort antal länder – och han har nu siktet inställt på USA och Donald Trump.

Förbjuden i många länder

Ryssland har förbjudit George Soros att vara aktiv i landet eftersom han ”undergräver Rysslands författning, försvarskapacitet eller säkerhet”. I Ungern, där Open Society har mer än 60 aktiva grupper, begärdes nyligen att en av George Soros organisationer i Norge skulle granskas och Ungern anklagade dem för att vara utländska agenter. Ungern överväger också hur man ska skydda sig mot detta subversiva, utåt sett filantropiska, inflytande.

Aktiv även i Sverige

Ett hackat mejl där George Soros listat vilka EU-parlamentariker han betror i Sverige, 13 av 20, visar att han har intressen även i Sverige. I läckta mejl framgår att Soros gav 25000 dollar till EXPO för att påverka den svenska valet till Europaparlamentet.

I Sverige syns ännu inga protester från ett enda riksdagsparti, inte heller SD tycks ha några invändningar, trots att George Soros knappast borde ha det minsta att göra med svensk inrikespolitik  – kanske beror de på att han är jude och då tycks all kritik var omöjlig, hur skadligt agerandet än är för Sverige. ”De Utvalda” sitter nu i toppen av pyramiden och ingen kritik mot dem är därför möjlig. De som sitter där bestämmer inte bara agendan som du ska tro på utan också vilka som får kritiseras, idag huvudsakligen vita, europeiska män.

Dessa ”spontana massprotester” är riktade mot alla självständiga nationer och oss, folket, män, kvinnor och barn, vår egen framtid tillsammans som ett självständigt folk med ett eget land vi kan kalla vårt. Kvinnorna i Sverige tycks glädjande nog ha valt sida, sina svenska män, framför George Soros, ett klokt val, men det finns alltid några ”nyttiga idioter” han kan ha användning för, ca: 4000 i Stockholm ställde upp för honom denna vackra svenska vinterdag.