Folkmordet på svenskarna – april 2017

Ska på sikt ersätta svenskarna

Vi lever i absurda tider. Istället för att nu införa ett totalstopp för asyl- och anhöriginvandring avskaffar nu regeringen ID-kontrollerna vid Öresundsbrons danska gräns. Det tycks uppenbart att regeringen Löfven saknar varje ambition att stoppa det pågående folkmordet, tvärtom. Antalet asylsökanden jan-april var 7272 en siffra något under genomsnittet de senaste två decennierna. Det är tydligen för lågt för regeringen. I dagsläget är det nu därför omöjligt att göra en prognos för helåret 2017. Kommer det varma sommarvädret göra att Sverige, igen, översköljs av asylsökanden? Något som tuggar på planenligt är uppehållstillstånden, 37985 beviljades fram till april 2017, en ökning med 12% i jämförelse med föregående år. Även här är det nu svårt att göra någon prognos. Tittar vi enbart på hur många som väntar på beslut, ca: 85000, och nuvarande beviljandegrad, ca: 50%, hamnar helårssiffran under 100000 men får vi nu, som så många gånger förr, ett stort inflöde asylsökanden under den varmare perioden, kan vi mycket väl komma att överstiga rekordåret 2016. Oavsett är allt över noll i dagsläget inget annat än ett förakt mot svenska folket, i synnerhet eftersom vi nu har svart på vitt, t.o.m. av FN, att ett ytterst litet antal (3%) som tar sig till Europa är genuina flyktingar, nästan alla är ekonomiska migranter. Det är något annat som pågår än att ge skydd till ”flyktingar”. Det finns en agenda. I detta inlägg ska Fria Sidor närmare granska vad den kan vara.

Centralisering till NWO

För att förstå vad som sker behöver vi komma till insikt att allt sedan åtminstone franska ”revolutionen” har det funnits ett uttalat mål att skapa en enda global makt. Du inser enkelt att det inte är en konspirationsteori genom att studera utvecklingen sedan dess. USA har utvecklats från en federation av självständiga stater i en republik till en ”demokrati” där alla väsentliga beslut styrs från Washington D.C. Europas självständiga länder har nu helt givit upp sitt oberoende och ingår i EU där allt styrs av den Europeiska Kommissionen, vars kommissionärer inte ens är folkvalda.

Miljöhotet, koldioxiden, ska bekämpas av en global övermakt. Hotet från terrorismen måste samordnas internationellt och överstatligt. Det ryska ”hotet” måste bekämpas genom NATO. Frihandeln, som låter globala företag ekonomiskt större än Sverige, breda ut sig på lokala företags bekostnad, måste regleras av gigantiska överstatliga avtal så omfattande och komplicerade att ingen kan överblicka eller förstå dem.

Allt syftar till en ny världsordning, en global världsordning, där till slut allt makt är centraliserad till en handfull personer som sedan kontrollerar och styr över oss alla – vad vi får tänka, vad vi får inhandla, vad vi får göra, o.s.v. Övervakningssamhället är en central del i detta. Ingen bok får köpas som inte är godkänd av staten, inga förbjudna tankar får yttras och när alla kontanter är borta har man på sikt kontroll över vad varje människa gör, varje dag. Det kan vara svårt att ta in men det enda du behöver göra är att se på utvecklingen så faller bitarna på plats. Självklart säljer man in detta till oss som någonting gott och bra, något effektivt och vars enda syfte är att ge oss ökad trygghet. Vi har dock anledning att vara skeptiska till att vi kommer att gynnas, alla vackra slagord till trots.

Att förstöra nationer

En helt central del i denna plan för världsherravälde är att förstöra självständiga nationer. Här ingår inte bara att störta alla former av statsskick och förvandla dem till ”demokratier” man enkelt kan styra då man kontrollerar massmedia, här ingår också att försvaga nationerna kulturellt, religiöst och etniskt. Demokratin är något makteliten ständigt tjatar om och som man vill införa överallt. Varför? Det har visat sig att de enkelt kan kontrollera den. Folket röstar efter den information man får i etablerade medier och det man lärt sig i skolan, och eftersom man kontrollerar informationen, styr man också hur folket röstar. Skulle folket någon gång rösta ”fel” som t.ex. vad gäller Trump, behöver vinnaren sedan inte föra den politik majoriteten har röstat på. Svikna vallöften glöms snabbt bort och det går alltid att styra folket så att de har annat att fundera på. När så ibland folkstyret fungerar, som i Brexit, då börjar makteliten ändra sig. Folket kanske, trots allt, inte är kapabla att fatta, för makteliten, de rätta besluten. Internet är här ett stort hot så länge det får vara fritt, vilket man idag gör allt för att förhindra. När nu kanske äntligen demokratin börjar fungera då information kan spridas fritt, då börjar man knorra om att den kanske inte längre är så bra. En sak är helt säkert, får informationen vara fri, då kommer på sikt alla förstå, därför kan vi vara lika säkra på att man nu säkerställer, med alla medel, att censuren också omfattar alla större sociala plattformar.

Mångkultur och migration för att fragmentera och försvaga oss

Det är i denna större helhet vi ska se att i alla västländer, från USA till Österrike, det finns ett krav att blanda upp befolkningen och även på sikt göra vita till en marginaliserad minoritet. De vita europeiska folken är bångstyriga och utgör om de förvandlades till en samlad politisk kraft ett hinder man omöjligt skulle kunna underkuva. Därför måste också vita européer splittras. Något krig för att störta kungar behövs inte längre, det är redan avklarat. Klasskampen, under kommunism och socialism, har redan gjort sitt. Istället arbetar man nu med att splittra folket internt genom att skapa så många olika identiteter att någon gemensam identitet, som alla i folket kan ställa sig bakom, inte längre ska finnas.

Nuvarande situation, där alla tidigare homogena västländer ska fyllas med människor från alla jordens hörn, började någon gång på 50-talet. Varje president i USA har alltid talat om att begränsa migrationen, att reglera den och att gå hårt fram mot illegala, men i verkligheten har inget ändrats. Olika presidenter kommer och går men makten ”bakom kulisserna” består. USA har gått från att ha varit 90% vita och resten svarta till att idag vita utgör drygt 60% av befolkningen, bland unga är siffran lägre. Vi ser samma utveckling i de flesta västeuropeiska länder. Allra värst drabbat är Tyskland, som sedan andra världskriget, är ockuperat av USA och därför, i praktiken, saknar självbestämmande. Sverige, som tidigare stod de germanska idealen nära, tvingades efter andra världskriget till ett närmande till USA och de trotskistiska idéerna som där råder. Vi är idag USA’s duktigaste elev och vi är nu så hjärntvättade att de flesta inte ens bryr sig om det finns svenskar kvar i framtiden. Makteliten har lyckats så bra att vi t.o.m. röstar för att utplåna oss själva.

Tittar vi på andra länder, t.ex. Storbritannien, fanns där år 1955 10700 pakistanier, nu finns det fler än 2 miljoner. Frankrike har idag fler än 5 miljoner muslimer. Våra en gång homogena självständiga länder där vi delade kultur, normer, värderingar och där vi hade en gemensam framtid och gemensamma mål splittras idag för att, på sikt, nationsbegreppet helt ska upphöra.

Europa kommer inte behöva några nationsgränser om alla länders folk är uppblandade, etniskt och kulturellt och allt styrs från EU. Vi behöver inte längre ha lokala skatter utan en gemensam EU-skatt kan ersätta nationernas. Den som sedan kontrollerar EU-kommissionens ordförande, eller rättare sagt, den som själv valt ut vem som ska sitta där, kommer sedan att ha kontroll över 500 miljoner rotlösa individer vars enda mål är att överleva ekonomiskt dag för dag. Ingen får tillåtas tänka självständigt eller kritisera det makten bestämt.

Mångkultur är modeordet av idag, det gör Sverige enligt våra makthavare inte bara mer spännande utan säkerställer våra pensioner. I själva verket är syftet med den, varför vi alla dagligen matas med den och tvingas omfamna den, att fragmentera tidigare självständiga och därmed motståndskraftiga länder för att bereda vägen för en global överstatlighet.

Tänk vad man redan hunnit åstadkomma på några hundra år, vad ska man inte lyckas med under ko kommande hundra åren om vår generation inte tar sitt ansvar och säger – STOPP!