Folkmordet – mars 2017

Annie Lööf - tillhör de godas skara

Folkmordet på svenskarna lever och mår väl. Efter regeringens ”kraftfulla” åtgärder, som fick Romson att fälla en tår, fick svenska folket intrycket att nu skulle det minsann i alla fall vara slut på asylinvandringen. Så har, som förväntat, inte alls blivit fallet. Perioden jan-mars 2017 inkom 5677 ansökningar om asyl vilket ger en årstakt på 22263. Det går tydligen att passera landets gränser ganska enkelt än idag, trots allt. Tyvärr, som förväntat, exploderar nu antalet uppehållstillstånd och slår nya rekord varje månad. Perioden jan-mars 2017 beviljades 29033 nya uppehållstillstånd, vilket är en ökning med 22% från föregående rekordår. Det befinner sig fortfarande 104860 i migrationsverkets mottagningssystem, varav 17492 redan har beviljats uppehållstillstånd. Till detta kommer så en kraftigt ökad anhöriginvandring och helårsprognosen pekar därför på ett nytt rekord, 183653 beviljade uppehållstillstånd för 2017.

Asylsökanden

Som synes ökade antalet asylansökningar explosionsartat runt 2012. Det är troligt att det hade med Alliansens överenskommelse med MP att göra. Sedan 2016 är antalet på väg ner. En enkelt prognos ger 22263 för helåret 2017. Det är naturligtvis bra att det går ner men eftersom Sverige är fullt nu är det knappast troligt att de som kommer nu har någon rimlig chans att finna sysselsättning.

Vi vet att en människa som inte arbetar kostar mellan 10 och 15 miljoner under sin livstid. Det betyder att årets asylsökanden, om hälften får stanna, kan komma att representera en livstidskostnad på 111 miljarder. Den där godheten som regeringen och Alliansen kör med och ”allas lika värde” kostar enorma summor. Det riskerar att bli mycket dyrt att få känna sig god. Men eftersom politikerna inte betalar själva, utan svenska folket, är kalkylen enkel för dem – godheten vinner över förnuftet tills svenska folket röstar bort dem.

Uppehållstillstånd

Som vi ser i grafen nedan utgjorde de som beviljades uppehållstillstånd av asylskäl 2016 ca: 50% av alla. Exakt hur fördelningen kommer se ut i år är svårt att svara på. Idag befinner sig 87368 i mottagningssystemet som inte ännu har uppehållstillstånd och kanske kommer det 17000 till vilket då ger totalt 104000. Är beviljandegraden 70% landar vi på samma siffra som 2016 för uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl. Det är dock inte osannolikt att anhöriginvandringen ökar i år till följd att de senaste fyra årens enorma anstormning. Det brukar hänga ihop men med viss fördröjning.

Anhöriginvandringen liksom kategorin ”övrigt” följer mer hur många invandrare det totalt finns i Sverige än antalet asylsökanden året innan. Det ser vi enkelt i grafen nedan. 1980 – 2016 har anhöriginvandringen (gul stapel) ökat stadigt år efter år oberoende av asylinvandringen (blå stapel). Kategorin övrigt (grå stapel) har sedan 1995 också uppvisat en stabil ökning, också den oberoende av asylinvandringen. Prognosen för helåret ligger nu därför på 183653, ett nytt Norrköping med kranskommuner, men det är troligt att prognosen kommer att revideras ner något allt eftersom året går.

2018 bör den sjunka ganska rejält med tanke på att inflödet nu strypts och det är osannolikt att anhörig- och övrig invandring ökar tillräckligt för att balansera upp det. Säg att intervallet för 2017 är 150000-185000 och för 2018 100000-120000. Situationen liknar mycket år 1994. Med detta sagt finns idag inget som tyder på att den långsiktiga trenden vi ser i grafen nedan inte kommer att fortsätta men med, ibland, kraftiga svängningar år från år.

Grafen nedan illustrerar uppehållstillstånden ackumulerat. Antalet anhöriga och kategorin ”övrigt” har ökat kraftigt och utgör idag tillsammans ca. 70% av alla beviljade uppehållstillstånd. Denna kategori sjunker inte bara för att vi idag har färre asylsökande som kommer hit. Den lever sitt eget liv och utgjorde 72% av beviljade uppehållstillstånd perioden jan-mars 2017. Invandringen till Sverige drar till sig fler invandrare, som i sin tur dra till sig fler. Dessutom har vi en kraftig ökningstakt vilket på sikt gör att svenska folket blir en minoritet i sitt eget land. Eftersom detta a) är en medveten plan inte bara i Sverige utan i alla västländer, även om Sverige och Tyskland f.n. är värst b) ingen naturlag som regeringen inte skulle kunna ändra på om den så önskade så anser Fria Sidor att begreppet Folkmord ganska väl beskriver vad som nu håller på att ske – mitt framför våra ögon.

Ingen ska skylla svenska folket för att själva ha röstat för detta efter den samvetslösa hjärntvätt vi utsatts för de senaste 70 åren. Vi är t.o.m. så hjärntvättade att de flesta inte ens vågar säga att det svenska folket finns, att etniska svenskar finns och att Sverige tillhör dem. Inget kommer bli bättre förrän någon politiker ställer sig upp och säger rakt ut – det finns etniska svenskar och Sverige tillhör dem! Annie Lööf är, tyvärr, inte en trolig kandidat för ett sådant ”vågat” och ”rasistiskt” uttalande.

Eftersom kategorierna ”anhöriga” och ”övrigt” idag utgör 70% av beviljade uppehållstillstånd ser det ut som nedan om vi inte helt lägger om migrationspolitiken. Men det är klart, finns det varken etniska svenskar eller ett svenskt folk, spelar det så klart ingen som helst roll om svenskarna byts ut, de finns ju inte. Eftersom det går precis lika bra med andra etniciteter och kulturer, ja kanske enligt politikerna t.o.m. bättre och också är mer spännande, så är utvecklingen nedan ingenting att oroa sig för. Den visar tydligt Annie Lööfs vision om ”nybyggarlandet Sverige” med 40 miljoner nya spännande medborgare – Sveriges utveckling om inte politiken läggs om.

Eftersom det är högst troligt att invandrare som blir svenska medborgare också röstar för att deras förlängda släkt också ska få komma hit ser vi också, vilket kan antydas i grafen, att väljarbasen nu spelar Annie Lööf i händerna. Bara sedan valet 2014 fram till nästa val 2018 har ca: 150000 nya väljare tillkommit till följd av medborgarskap, något som med stor sannolikhet gynnar invandringsvänliga partier. Det är därför troligen inte en överdrift att hävda att valet 2018 blir det viktigaste i svenska folkets historia. Annie Lööf tillhör inte vinnarna, trots ett ökat stöd, eftersom Stefan Löfven alltid, som vanligt, kan räkna med de andra vänsterpartiernas stöd. Hennes teori om att Löfven skulle välja henne framför att regera själv, med stöd av den övriga vänstern, är lika verklighetsfrånvänd som att Sverige skulle bli ett bättre land med 30 miljoner nya medborgare.

Annie Lööf – är en svensk tjej som lever i fablernas värld!