Etniska svenskar är en skyddsvärd minoritet

Fria sidor har den självklara insikten att etniska svenskar är en skyddsvärd minoritet. Utgångspunkten för Fria Sidor i denna fråga är att titta på naturen. Där finns äkta mångfald. Olika djurarter och raser har hittat sina egna territorier. Växter hittar sin nisch för att överleva och konkurrensen har tvingat fram en balans som fungerar ganska bra.

Det är naturens under att se alla olika djur som finns och de olika arterna och raserna. Tänk vilken fruktansvärd tanke om allt blandades samman till en enda blandras! Vi har olika raser och arter hos fåglar, fiskar, hundar, katter, o.s.v. Naturen ger liv åt alla livskraftiga livsformer. Det är en viktig uppgift för människan att försöka bevara denna mångfald och att vi ser oss själva som en del i helheten. Vi ska inte skövla allt och asfaltera varje yta utan se oss som en del i denna mångfald som utgör en av livets glädjeämnen.

Det råder ingen motsättning mellan att välkomna utveckling och ny teknik och att samtidigt önska bevara naturens mångfald, tvärtom.

Frågan blir då naturlig om vi människor också ska vara olika eller om det bästa är om vi alla blandas samman? Dagens globala styre anser att alla raser ska försvinna utom den judiska, olikheter och nyanser ska inte finnas. Då blir det naturligt att också föra en politik som gynnar rasblandning, men är det verkligen det bästa för alla folk på jorden?

Benjamin Disraeli var en judisk författare med politiska ambitioner på 1800-talet. Han blev sedan premiärminister två gånger men innan han hade nått så långt i sin karriär skrev han boken ”Coningsby:The New Generation”. Benjamin Disraeli hade mycket bra kontakter inom bankvärlden och boken är allmänt erkänd att porträttera de tankar som vid den tiden förekom inom det ledande skiktet. Huvudpersonen Sidonia anses av många vara Lionel de Rothschild. I boken kan vi läsa om ovänskapen med ryska Tsaren, om alla kommande revolutioner i Europa som väntade, ett 50-tal, men också om följande:

”Faktum är att det inte går att utrota den rena kaukasiska rasen. Det är en enkel naturlag att om vi blandar raser så försvinner de. Kaukasierna försvinner, men judarna består”

Vidare kan vi läsa:

”Så du ser min kära Coningsby, att världen styrs av helt andra personer än de som alla som inte kommer bakom kulisserna tror styr den”.

Vi ska vara ödmjuka och inte dra allt för stora slutsatser av detta men det är uppenbart att dessa tankar fanns redan då hos de enormt förmögna bankirer som då styrde Storbritannien.

Självklart kunde man förvänta sig att de som var föremål för denna blandning, något som judarna var strikt emot för egen del, inte skulle gilla idén. Det gällde då att få stöd för den av politiker, som man kunde köpa, och akademiker, som man också kunde köpa. Journalisterna jobbade redan, i hög grad, på de tidningar man kontrollerade så det var ett mindre problem.

En viktig metod var att sedan kalla alla som inte önskade denna utveckling för rasister och de som påpekade att det var främst judar som förespråkade det, för antisemiter. Resten vet ni redan. Skillnaden är mycket liten mot hur det är idag.

Den 23 juni 2015 kunde vi läsa på SVT webbsida att en utrotningshotad fågelart stoppade en viktig omdragning av riksväg 55 vid Flen. Länsstyrelsen skriver bland annat i beslutet till Trafikverket att

”exploateringen kommer att leda till att ett nu aktuellt fortplantningsområde och viloplats för den aktuella arten kommer att försvinna, vilket innebär att anläggandet av vägen är förbjuden”.

Fågelarten ansågs så skyddsvärd att man t.o.m. inte ens nämnde vilken art det var.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/hemligt-djur-staller-in-vagbygge

Var det denna fågel man ville skydda?

Den 26 augusti kunde vi läsa i Enköpingsposten om att den europeiska ålen hotas av utrotning genom yrkesfisket. Sedan 2007 är ålfiske förbjudet i Sverige.

”– I dag är ålförekomsten bara någon procent av det tidigare beståndet. Det är en väldigt kraftig minskning av arten”, säger en länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Uppsala.

http://eposten.se/enkoping/2016/08/26/hotad-al-viktig-for-yrkesfiskarna

Behöver skydd av oss människor för att inte utrotas

eel-228748_1280

Den 1 april 2015 kunde vi läsa i Folkbladet att IKEA-bygget stoppades p.g.a. en mycket sällsynt och utrotningshotad art. Det var järnsparven man önskade skydda.

”Domstolens bedömning var att boet inte går att flytta på innan ungarna lärt sig flyga ordentligt. Sent i går kom beskedet som ålägger länsstyrelsen att utreda järnsparvens acklimatisering under det första året.”

Ikeabygget blir stoppat – öppnas tidigast 2017

En vacker liten järnsparv som behöver vårt skydd

Ja, ni förstår, det går att fortsätta i evighet.

I regimmedia fördömer man ständigt den vita rasen för dess utplånande av indianerna, aboriginerna i Australien och Nya Zeeland,  koloniseringen av Afrika, o.s.v. eftersom vita trängde undan dem och tog dess plats. Vi kan inte göra ogjort det som skedde för 400 år sedan. Frågan är mångbottnad och ett ämne för ett eget inlägg men ska vi ändå lära oss av historien och inte upprepa samma ”misstag” så är det inte förenligt med ovanstående värnande om utrotningshotade arter och ursprungsbefolkningen att, igen, utplåna den vita befolkningen.

En del säger att vi måste utplånas för att vi är rasister och med det menar man då att vi önskar fortsätta att existera. Andra menar att vi förtjänar att utrotas för det vi gjort mot andra men svarar då inte på frågan vem eller vilka det var som drev igenom denna politik?

Den enkla sanningen är att i naturen finns inget rätt eller fel. Alla djur vill breda ut sig och föröka sig, på andra arters bekostnad. Det enda som hindrar dem är andra arters, lika legitima rätt, att göra likadant.

I en avlägsen framtid går det att tänka sig att det blir brist på något på jorden och en kamp uppstår om mat, syre eller vatten och då kommer den starka att överleva. Vi är dock inte där idag utan har en jord som medger att vi alla får vår lilla del, en plätt på jorden, där vi kan husera och bestämma själva. Vi samarbetar sedan för att öka tryggheten och välståndet om det gynnar oss själva.

Tills den dagen kommer att vi måste döda varandra i konkurrens för vår överlevnad anser Fria Sidor att det är av godo om mångfalden får bestå i världen. Det är en sann rikedom att det finns olika mänskliga raser. Det är bra att det finns olika kulturer, språk, etniciteter, seder och bruk. Det är det som är äkta mångfald.

Det dagens globala styre håller på med är raka motsatsen, man tar bort, först den vita rasen, när det är klart fortsätter man med alla andra, man tar bort gränser som ger olika folk självbestämmande, man tar bort unika kulturer, man tar bort olika språk, o.s.v. Det finns ett undantag och det är det judiska folket, som av gud fått sig tilldelade att vara utvalda och dessutom ett eget land. Gud är god mot dem.

Etniska svenskar har en lång historia i Sverige. För ca: 12000 år sedan kom de första hit när inlandsisen smälte och man vandrade sedan uppåt allt eftersom vattnet sjönk undan och landet höjde sig. Det är en rik historia och en berättelse om ett folks öden och strävanden. Genom årtusenden har folket decimerats genom svält och kyla, för att sedan öka kraftig om förhållanden medgav det. Gränserna var flytande och olika folk vandrade från närområdet in och ut ur vårt lilla hörn här uppe i norra Europa.

Behöver också vårt skydd för att överleva

Etniska svenskar utgör endast ca: 8 miljoner i världen eller ca: 1 promille. Det är en så liten minoritet att vi är lika skyddsvärda som järnsparven, ålen och andra utrotningshotade arter. Förutom att etniska svenskar tack vare tidigare generationers strävande har en hävdvunnen rätt till Sverige, så är det viktigt att vi bevaras som folk. Det har ett egenvärde.

Därför säger Fria Sidor nej till den, av judarna, påkallade och påtvingade rasblandningen. Fria Sidor säger nej till det pågående folkmordet av etniska svenskar och ger samma rätt till alla andra folk som idag existerar på jorden och som önskar att finnas kvar i framtiden.

Människan är en komplex varelse och har begåvats med en hjärna som inte bara följer instinkterna. Det är på gott och ont. Det är bra för vi kan planera och förstå konsekvenserna av vad vi gör i förväg. Det är av ondo eftersom vi kan fylla vår mer komplexa del av hjärnan med information som också gör att vi undertrycker våra naturliga instinkter.

Vi ser i världen att lika söker sig till lika. I USA som är det mångkulturella paradiset sker segregeringen helt naturligt. På alla Universitet finns rasbaserade studentföreningar, utom vita som anses rasistiska. I storstäder som Los Angeles finns hundratals olika områden dit de av samma ras och nationalitet söker sig.

Forskning har visat att vi har en instinktiv skepsis mot rasfrämlingar. Det sitter djupt och är det som gjort att vi också bevarat våra raser och unika etniciteter. Nu är många människors hjärnor i västvärlden hjärntvättade av den judiska propagandan, den som redan på 1800-talet, kom till uttryck i ”Coningsby:The New Generation”. Det har pågått under längre tid än de flesta idag levande svenskar har funnits. Vi har alla vuxit upp i hjärntvätten och det är därför en lång och mödosam process för många att tänka om.

En del av oss ser vad som sker och vad det beror på och försöker desperat få andra att förstå. Samtidigt tar det globala styret ett allt starkare grepp också om den nya framväxande media som finns på Internet. Vi har Facebook, Google, Twitter, o.s.v som många idag har som källa istället för traditionella media. Mycket tyder därför på att de flesta går från den ena hjärntvätten till den andra.

Båda behöver din hjälp, du behövs för att de ska finnas kvar

Historien visar att ingenting är skrivet i sten. Enligt kaosteorin kan en fjärils vingslag sätta igång en kedjereaktion som skapar en tornado. Vi har därför inget skäl att kasta in handduken. Mer än halva Sveriges befolkning är emot dagens massinvandring, så vi har mer än en fjärils vingslag att jobba med.

Det ligger ändå en tröst i att se på naturen där den starka vinner. Det är också rättvist. Naturen och Universum’s lagar har ingen domstol som i efterhand dömer ut straff för planeter som slukas av solar eller arter som parasiterar på andra för att till sluta döda värddjuret. Det finns inget straff för lejonet som äter en gasell eller för katten som leker med råttan. Naturen är vacker men varken ond eller god. De som kommit till jorden måste själva se till att de överlever, ingen annan kommer att bry sig.

Därför ligger det en naturens rättvisa i att om vita inte förstår sitt eget bästa, det är inte en livsduglig ras och då ska den försvinna. Fria Sidor anser dock att vita är en synnerligen viktig och livsduglig ras och att etniska svenskar är en del av detta. Vi har bara slutat att tänka själva och våra tankar har kapats av dem som matat dem fulla med skräppropaganda. Det är skickligt gjort med representerar också en omåttlig ondska. De flesta har svårt att förstå vad som sker och att greppa att det som sker följer en plan för oss som vi innerst inne inte själva vill eller har skapat.

Framtiden får utvisa om Fria Sidor har rätt i sin tro på vita européer och etniska svenskar. Fria Sidor ger inte upp utan vill förklara grunden och orsaken till vad som sker. Fria Sidor söker svar på frågan Varför – andra bloggar får ägna sig åt vad som sker och frågorna Vad, Hur och När? Tillsammans kanske vi hinner väcka tillräckligt många ur dvalan men det finns en ro i att hur det än blir följer det naturens eviga lagar.

Båda behöver skydd för att bevara sin ras