Det moderna bokbålet

De flesta svenskar reagerar med ryggmärgen när man säger bokbål. Bilden av hemska tyskar som eldade upp böcker under 30-talet gör sig påmind. Vi har nämligen fått inprogrammerat i våra hjärnor att vi själva lever i yttrandefrihetens paradis och att Tyskland på 30-talet var ett kompakt mörker. När du börjar vakna upp ur den slumrande långa sömnen, hjärntvätten, inser du efter ett tag att den viktigaste frågan att ställa är VEM är det som för fram denna bild, varför och i vilket syfte? Ställer du den frågan är det en bekräftelse på att du kommit en bra bit på vägen i dit uppvaknande. Faktum är att vi i västvälden inte alls lever i ett yttrandefrihetens paradis, tvärtom. Det är en tragisk utveckling för vi i Sverige kan faktiskt vara stolta över att vi har den äldsta lagen i världen som värnar om just tryckfrihet, antagen redan 1766. Fria Sidor har förstått länge att denna censur skulle komma. Skulle informationen få vara fri arbetar tiden för oss. För eller senare har alla kommit till insikt. Det är därför det är så viktigt för dem idag att bränna kritiska böcker.

George Orwell’s bok 1984 är manualen

George Orwell skrev i sin bok 1984 att ”Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden”. Han varnade också att ”det mest effektiva sättet att förstöra ett folk är att neka och utplåna deras egen förståelse av sin historia”. Utan tvekan förefaller det som om dagens makthavare använder hans bok som manual för sitt agerande. Amazon som säljer en stor del av alla böcker på nätet förintade över en natt böcker om andra världskriget och ”förintelsen” skrivna av ofta högt utbildade och samvetsgranna vetenskapsmän, kemister, forskare, filosofer och historiker. Böcker om ”förintelsen” utgivna av Holocausthandbooks fick alla sina 72 e-böcker och 68 tryckta böcker borttagna. Den judiska filosofen Gerard Menuhin fick sin bok ”Tell the Truth and Shame the Devil” borttagen. Mike King fick sin bok ”The Bad War” om andra världskriget borttagen. Peter Winter fick sin bok ”The Six Million: Fact or Fiction” borttagen. Nicholas Kollerström fick sin bok “Breaking the Spell” borttagen. Detta är det störta bokbålet sedan Tyskland förlorade andra världskriget då man brände 60000 titlar för att påbörja den ”avnazifiering” vi alla än idag genomgår.

Judiska ”förintelse”centret Yad Vashem bakom

Den judiska lobbyn har länge försökt förinta böcker som inte håller med om deras myter. Amazon stod emot länge och angav delvis de hundratal anti-semitiska bombhot som förekommit de senaste månaderna som skäl att nu ge efter för påtryckningarna. Efter dessa attacker ökade judiska lobbyn trycket på Jeff Bezos, huvudägare av Amazon, att göra något för att förhindra anti-semitism. Judiskt kontrollerad media var hysteriska i sin rapportering om dessa ”hot”. Det visade sig sedan att det var en jude som stod bakom alla dessa hot. Utredningen visar att nästa alla hot som skett runtom i världen de senaste månaderna kunde spåras tillbaka till Israel.

Detta är inget nytt. Attacker, utförda av judar, för att visa på anti-semitism har en lång historia. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Yad Vashem och andra judiska påtryckargrupper passade på att kräva bokbålet just som dessa falska bombhot skedde.

Ledande i detta bokbål har varit Yad Vashem, World Jewish Congress och Board of Deputies of Brittish Jews. Lite konstigt att de tror att den antisemitism de tror sig se bakom varje buske ska minska när de bränner böcker. De här grupperna är patetiska i sina påståenden om antisemitism om det inte vore för att de också kan vara extremt våldsamma, totalt känslokalla, oberäkneliga och lyckas lura så många.

Historikern och kemisten Germar Rudolf säger:

”Det snabba sätt som detta skedde visar att man inte granskat dess innehåll utan helt enkelt bara bockat av den lista man fått av påtryckargrupperna”.

Bokbål inget nytt

Den franska professorn Paul Rassinier fick sina böcker beordrade brända av en domstol i Frankrike på 50-talet, vilket Fria Sidor berättat om. 1984 attackerades biblioteket till Institute for Historical Review som är världsledande där 90% av böckerna förstördes. 2011 meddelade LULU att man tagit bort möjligheten för ”Inconvenient History” att ge ut sina böcker där. I Tyskland har man konfiskerat boken ”The Auschwitz Myth” år 1994. Den judiska författaren Joseph Ginsburg, som skrev under pseudonymen J. G. Burg fick också sina böcker brända 1995. Den schweiziska författaren Jürgen Graf fick alla sina böcker bannlysta 1997.

Bokbål vanliga

En av de första bokbålen man känner till var i Kina 3000 år f.v.t. som gjordes av Qin-Dynastin. Biblioteket i Alexandria var under antiken det största i världen där man hade samlat mellan 400- och 700000 papyrusrullar. Exakt vad som hände är under debatt då områden skiftade regim många gånger. Alexander den Store förstörde 300 f.v.t. en stor del av den kunskap som fanns i persiska riket. Uthman ibn Affan, den tredje kalifen, beordrade 600 e.v.t. att alla versioner av koranen utom hans skulle förstöras. Den kristna kyrkan önskade utrota allt hedniskt inom det romerska riket. All buddistisk litteratur förstördes på Maldiverna 1153 e.v.t. efter inträdet av Islam. 1490 e.v.t. brändes judiska och islamska böcker efter att Spanien återtagits av de kristna. Under medeltiden brändes Talmud och Nya Testamentet. I Tyskland brändes många böcker under 30-talet.

En lista på några av bokbålen finns här.

Det moderna bokbålet

Metoderna idag är förfinande. Självcensuren är alltid det mest effektiva. Den som utmanar den som f.n. har makten kommer att känna av det och de allra flesta väljer därför, helt naturligt, att inte utmana ödet. De som vill göra det finner nästan alltid det omöjligt att hitta en förläggare som är villig att ge ut boken. De förläggare som ändå gör det märker att ingen distributör befattar sig med boken. Därför har det blivit mindre viktigt att bränna böcker idag.

Istället riktas det mesta av kraften mot Internet. Google, Facebook, Twitter m.fl. har tiotusentals anställda eller på uppdrag som arbetar med att censurera, ändra sökresultat, ta bort sidor eller ranka dem lågt i sökresultaten. EU har också en speciell ”Task Force” som arbetar med att hindra spridningen av s.k. ”rysk propaganda” och ”fake news”. Granskning Sverige hamnade nyligen på deras lista som ”rysk propaganda”.

Det allra viktigaste redskapet är att avhumanisera alla som vågar ställa kritiska frågor. Har du tur kommer du undan som ”foliehatt” eller ”konspirationsteoretiker”, sannolikt har du då inte ställt tillräckligt farliga frågor. Är dina frågor mer nära det verkliga problemet kan du räkna med att hängas ut, mista jobbet eller mista din vänkrets. Kommer du riktigt nära, och har inflytande, bör du frukta för ditt liv. Exemplen är många på de som försvunnit i ”självmord”, mystiska olyckor eller ett ”naturligt” slaganfall. Fria Sidor kommer redovisa detta utförligt i senare inlägg. J.F.K. är ett känt exempel men idag är metoderna mycket mer diskreta.

Internet är frihetens medium men om man får kontroll över det är det samtidigt det mest kraftfulla verktyg som finns att föra ut sin propaganda till massorna. Alla i hela världen kan på sikt nås med exakt samma information. Vi kan därför vara helt säkra på att vår frihet också där på sikt kommer att försvinna om vi nu inte gör allt för att dra en linje i sanden. Yttrandefriheten bör inte bara försvaras vad gäller boken Massutmaning utan bör gälla inom alla områden så länge det inte handlar om direkt uppvigling. Sätter vi nu inte en gräns, kommer man bara att kringskära, år för år, ännu mer av vår yttrandefrihet. Förr eller senare kommer du själv drabbas så gör dig själv en tjänst – försvara yttrandefriheten för alla även om du själv inte är lika säker som Fria Sidor vad gäller att Förintelsen med stort F är en lögn.

Media

Etablerade media är helt tysta, vilket bevisar att ALLA är med på detta. Inte en enda tidning, tidskrift eller TV-station ser ett problem med att införa censur av böcker eller plattformar som mer eller mindre har ett effektiv monopol inom söktjänster och social media. Vad är det man vill dölja för oss? Vad är så farligt med att granska deras version av verkligheten? Är det rätt det som de påstår skulle vi som vägrar gå med på deras propaganda enkelt, genom fakta och bevis, kunna avfärdas som idioter. Du kan vara säker på att när de förbjuder granskning av något finns det något de vill dölja. Just nu klarar sig vänsterliberaler för de är på rätt sida av censuren. De är bara ”nyttiga idioter” och när man inte längre har någon nytta av dem hamnar de också på ”fel” sida om makten.

Den som bestämmer vad som ska brännas har makten

Funderar du ibland på vem som styr i världen men är lite osäker? Då kan en ledtråd vara att titta på vilka som har makten att bestämma vilka böcker som ska brinna på bokbålet. Vågar du tänka den förbjudna tanken?