Det är okej att vara vit!

Tänk att det skulle väcka sådan avsky hos etablissemanget att sätta upp A4-blad med texten ”Det är okej att vara vit”. Den som började med detta är ett geni eftersom texten trycker på den ömma punkt som etablissemanget vill dölja för oss – att de själva anser att det inte okej. Reaktionerna på dessa oskyldiga, stilla, A4-blad har varit ursinne, upprördhet, utredningar, förföljelser och avsky. Vad säger det oss? Det berättar för oss att etablissemanget hatar oss och alla de uttryck som vita ger upphov till och de avtryck som vita har gett upphov till historiskt.

Vem kan bättre berätta om detta än professor Noel Ignatiev som öppet berättar att det vita uttrycket ska bekämpas så hårt att det omöjligt kan reproducera sig eller vår egen, Barbara Spectre, som frenetiskt arbetat för att ersätta oss.

På samma sätt kan vi lyssna på f.d. vice president Joe Biden som välkomnar att vita blir en minoritet i USA.

Det pågår således, bevisligen, ett krig mot vita och vårt uttryck som den breda allmänheten, än så länge, är fullständigt omedveten om. Det började någon gång på 1900-talet och i Europa då genom Coudenhove-Kalergi planen.

Tänk att bara fem ord kan väcka sådan avsky hos de som styr bakom kulisserna! Dessa A4-blad, som vem som helst kan trycka och sätta upp var som helst har omedelbart tagits ner på de Universitet och skolor i USA där de förekommit. Betyder det att det inte är okej att vara vit? Ska vi tolka det som att man på dessa skolor inte ser vita som önskvärda?

Väcker avsky och vrede på amerikanska Universitet
Plockar ner blad som säger att det är okej att vara vit

Är det så att man hatar vita för det vackra uttryck som där finns? För det vi åstadkommit genom historien? För att det inom den vita befolkningen producerats konst, litteratur, arkitektur, vetenskap, normer och regler, ordning och reda, planering, långsiktighet och försakelser för framtida generationer? Under terrorn i Ryssland inriktade man sig särskilt på vackra och intelligenta människor. Finns det någon gemensam nämnare här? Hatar man vita så mycket för att alla i hela världen tycks vilja söka sig till vita länder likt en magnet som drar till sig metall? Ska vita hatas för att vi öppnat upp och beviljat uppehåll till de som idag styr över den judiska lobbyn?

Väcker avsky och hat

När dessa oskyldiga flygblad sätts upp börjar skolledningen bli orolig. Hur ska makten se på min skola nu om vi inte omedelbart tar avstånd från detta? De skickar ut personal att genast skrapa bort varje rest av bladen – de skrapar bort alla rester av vithet för att blidka etablissemanget.

Avslöjade: Försöker skrapa bort varje rest av vitas uttryck från jordens yta

Dessa flygblad har väckt lika mycket beundran hos dem av oss om förstår vad som händer i vår värld som avsky hos dem som ligger bakom planen att utrota oss från jordens yta. Dessa flygblad kan ju riskera att säga något till en bredare befolkning som ännu inte vaknat upp till vad som pågår.

Dessa flygblad frilägger i dagsljus det självhat som vita p.g.a. den ständiga propagandan känner mot sig själva. Det är faktiskt inget fel att vara vit och att vara stolt över det. Enligt massmedia som tagit upp nyheten är det tydligen inte okej att vara vit. I kontrollerade medier som vi idag, tyvärr, utsätts för gillar man inte vita. Det fina med denna reaktion är att allt fler nu ser igenom denna propaganda för vad den är – ett patologiskt hat mot vita och vitas uttryck. Vilka ligger bakom? Vilka är det som outtröttligt trycker på och trycker på?

Rasistiskt att vara vit?

Budskapet är både enkelt och tydligt: det är inget fel att vara vit på vår planet – jorden. Det finns inget i vithet eller att vara vit som kan väcka anstöt hos andra än de värsta rasisterna. Det är okej för vita att existera, vita finns och vi har ett intresse att försvara – våra egna länder, kulturarv, unika uttryck och skönhet. Vi har ingen skyldighet att låta oss kontrolleras av den rådande världsordningen och släppa in miljoner migranter så att vi trängs undan i våra egna länder. Har svarta, asiater, judar och araber rätt till sina egna länder och sina unika uttryck – då har vi det också.

Ok att vara svart men inte vit?

Den ursinniga reaktionen från etablissemanget är beviset på att man är beredd att gå längre om propagandan inte längre biter på den vita urbefolkningen – man är beredd att förbjuda vita att hävda sitt egenintresse. Man är beredd att ta till förbud, regler och t.o.m. lagstiftning för att förbjuda varje uttryck för vithet och försvarande av vitas intressen.

Den antivita lobbyns agenda har hela tiden varit möjlig då man fått med sig stora delar av vita på agendan. Det gäller att ställa vita grupper mot varandra: mannen mot kvinnan, gamla mot unga, rika mot fattiga, arbetare mot företagare, religion mot religion, homo mot hetero, o.s.v. Det är en gammal beprövad taktik som kallas – söndra och härska. Men tänk om vita nu kommer samman? Tänk om männen och kvinnorna inser att de spelar i samma lag? Tänk om äldre och yngre inser att de tillhör en och samma kropp? Tänk om arbetare, tjänstemän, företagare och kapitalägare upptäcker att det är ingen mening med någonting om vi inte längre kan ha ett land vi kan kalla vårt? Vad arbetar vi för – enbart för att överleva dagen och glo på TV4?

Tänk om vita inte längre går med på sitt eget folkmord utan inser att fienden är gemensam för oss alla? Tänk om vänster och högern kommer samman för att arbeta mot ett gemensamt mål som är bra för alla? Detta får så klart inte ske och därför har makten under lång tid infiltrerat och styr idag stora delar av agendan både hos politiska organisationer,  arbetsgivare- och löntagarorganisationerna.

Förkämpar för urbefolkningens intressen har i åratal försökt att få andra att förstå att det inte ligger i någons intresse att låta sig dikteras av internationalisterna – de med dubbla medborgarskap, de som hör hemma i varje land och som enbart är lojala mot sig själva, Israel och sätter sitt eget intresse främst, framför vårt.

Nu måste vita inse att det är okej att vara just vit. Det är inget att skämmas för. Vita finns och vi har ett egenintresse som är gemensamt att vi bevaras för framtiden. Vi måste sluta acceptera massmigration, att ersättas i våra egna länder, att ge upp vår civilisation och vårt kulturarv. Vi måste sluta acceptera att vara andra klassens medborgare i våra egna länder!

Vi måste sätta vårt eget intresse främst och alltid ställa frågan: Vad är bra för vita, européer och svenskar? Vi måste också ta till oss att – Det är okej att vara vit! Vi säger det igen:

DET ÄR OKEJ ATT VARA VIT!