Helgbio: De flesta terrorattacker är falska flaggor

De flesta terrorattacker är falska flaggor. Det betyder att säkerhetstjänsterna på ett eller annat sätt ligger bakom. Nästan alltid har där förekommit en övning strax innan. Granskar vi detaljerna faller större delen av berättelsen snabbt ihop. Det viktigaste beviset är att vi inte får granska dem och inte tillgång till någon information, annat än filmmaterial, för att bekräfta vad som hänt. Vi är hänvisade till att lita på dem – det känns inte särskilt betryggande. En falsk flagga är a) något som helt enkelt inte hänt, annat än på film B) något som hänt, men där ingen eller ett fåtal dog och man har använt sig av skådespelare c) något som hänt med verkliga offer men där säkerhetstjänsterna på ett eller annat sätt ligger bakom eller d) en mix av ovanstående.

Fria Sidor tycker att en allt tydligare bild trätt fram. Ett överskuggande viktigt syfte är att vi ska acceptera övervakningssamhället. Man pekar då på terroristerna men det verkliga målet är att kontrollera och övervaka oliktänkande. Man vill t.ex. ha full kontroll på alla banköverföringar och pekar på terrorism men vi ser idag att nationella organisationer och privatpersoner är de som blir av med sina bankkonton. Man vill förbjuda oregistrerade kontantkort, med hänvisning till terrorism men det är den nationella oppositionen man vill komma åt. Man vill övervaka oss, överallt dygnet runt på alla sätt, med hänvisning till terrorism men det är oliktänkande som kan utgöra ett hot mot systemet som är det verkliga målet.

Bevis: Hade man verkligen varit rädd för terrorismen då skulle man förstås ha stängt gränserna, infört omfattande gränskontroller och utvisat samtliga med koppling till ISIS.

Det är därför det är viktigt att fler förstår att alla händelser inte är vad de ser ut att vara.

Vi är snabbt på väg in i ett totalitärt övervakningssamhälle där varje form av självständigt tänkande som kritiserar systemet är bannlyst. En otäck utveckling.