Är Protocols of the Learned Elders of Zion en förfalskning?

Man har önskat få oss att tro att Protocols of the Learned Elders of Zion, en av världens mest lästa böcker är en förfalskning. Richplanet.net granskar med hjälp av Nick Kollerström om detta stämmer. Bilden växer istället fram att boken är en text som användes för att hålla 24 föreläsningar på en frimurarloge i Paris under 1800-talet. Dessa föreläsningar var strikt hemliga och riktade sig till ett ytterst litet antal högt uppsatta frimurare. Boken har just 24 kapitel och är en detaljerad utarbetad plan hur man ska ta kontroll över mänskligheten och inrätta en världsregering. Här talas redan under 1800-talet om statssponsrad terrorism och om en osynlig hand som styr skeenden dolda för allmänheten. Oavsett om det går att bevisa att hela eller delar är en förfalskning är det utan tvivel så att den utarbetade och detaljerade plan som där beskrivs mer eller mindre följts till punkt och pricka. En spännande helgbio från synnerligen seriösa forskare, Richard D. Hall och Nick Kollerström.

Illuminaterna

Startades av Adam Weishaupt i Bavaria, Tyskland, 1 maj 1776 med syfte att ta kontroll över världen. Man blev av en ren slump avslöjad och förbjöds i Bavaria. Därifrån skickade polisen ut varningar till andra regenter runtom i Europa att man planerade revolutioner för att störta befintliga regimer. Tyvärr hörsammades detta inte och Illuminaterna lyckades snabbt infiltrera frimureriet och dess olika loger. Frimureriet var det perfekta skyddet bakom vilken man kunde dölja sina, förbjudna, aktiviteter. För att det skulle fungera måste man ha olika grader där de längst ner verkligen höll på med godhjärtade ändamål, dessa hade ingen aning om vad de i de högre graderna höll på med och kunde därför intyga för andra hur godhjärtat hela frimureriet var. Lite anade de vad som planerades och föregick i de högsta logerna.

Den franska revolutionen var ett resultat av denna subversiva infiltration. Ett märkligt sammanträffande är att USA förklarade sig självständigt samma år, 1776, dock inte 1 maj utan 4 juli. Många som var med och grundade USA var höga frimurare. I Protokollen står uttryckligen att den grupp man talar om där låg bakom den franska revolutionen, 1789. Det betyder också att Protokollen måste ha skrivits efter detta datum.

Efter franska revolutionen startades Napoleonkrigen (1799-1815) som plågade hela Europa ända till Ryssland och som ritande om kartan och såg framväxten av en ny kraft på tronen – Rothschild. Denna dominans i Europa var nu enorm och strax efter började sionismen grundas såväl som Marxismen samt de rörelser som sedan kom att skapa kaos och hundratals miljoner människors död och lidande under 1900-talet.

Det intressanta är att efter alla dessa skeenden har det skett en tilltagande centralisering och överflyttning av makt till allt färre. Det förefaller som om, oavsett om dessa protokoll är sanna eller en förfalskning, att det som där står också sker i verkligheten. Fria Sidor har inte läst hela ännu men ska skyndsamt göra det.

Förfalskning?

Berättelsen, eller kanske bättre den officiella versionen, att Protokollen är en förfalskning skedde samtidigt i hela Västeuropa efter första världskriget runt 1920, i samband med att de gavs ut på engelska. De innehåller inte någonting om filmindustrin vilket gör att det måste ha skrivits före 1870. Den franske advokaten Maurice Joly skrev om dem i sin egen bok Dialog från Helvetet 1864, vilket gör att det måste ha skrivits innan detta år. Den stora sionistiska kongressen hölls i Basel år 1897. Protocols of the Learned Elders of Zion innehåller inte ett enda ord om sionism. Det måste således ha författats före denna rörelse växte fram runt 1850-talet. Samtidigt innehåller Protokollen så mycket av vad som redan hänt efter franska revolutionen att det måste vara efter Napoleonkrigens slut 1815. De som granskat detta mer i detalj tror att skriften författades 1825-1840. Det är troligt att någon Rothschild har varit inblandad eftersom de hade uppnått en sådan dominerade ställning under denna tid, men några bevis för deras inblandning är som vanligt helt omöjligt att hitta. Inte mycket hände i Europa på denna tid av vikt utan att de var delaktiga.

Det finns inget original kvar på franska. Detta är en paradox. Samtidigt har det som publicerats från protokollen i olika delar av världen, t.ex. Ryssland, idag försvunnit. Det finns inte ett spår efter de delar som publicerades i en större rysk tidning i början av 1900-talet. Den engelska översättningen kom först 1920. Omedelbart kom attacken att det var en förfalskning. Industrimagnaten Henry Ford var dock övertygad om dess äkthet och publicerade dem i sin tidning Dearborn Independent.  Han menade att de var för välskrivna och för profetiska för att kunna vara en förfalskning. Protokollen har motarbetats så hårt att de måste ha betydelse för dem som styr.

Dödsstraff under Bolsjevikerna

Den av Wall Street finansierade och planerade judiska statskuppen i Ryssland i början av 1900-talet resulterade i ett helvete på jorden. En av de första lagar som instiftades efter det judiska övertagandet var dödsstraff för antisemitism. Den som hade Protocols of the Learned Elders of Zion i sitt hem avrättades omedelbart.

I protokollens olika kapitel framgår att man planerar att:

Krossa all moral då normalitet är ett hinder att nå målen, ta kontroll över alla medier, avskilja ett rikes högsta styre från folket, slå ut varje form av högre tro och religion, skapa en stor stat som alla är beroende av, förvirra så att ingen längre vet vad de ska tro om något, få ett rikes styre att följa folkviljan som man styr genom media, bara ge ansvar till de som styr som man kontrollerar, använda utpressning, infiltrera alla samhällets områden, uppmuntra de styrande att roa sig, allmänheten ska inte ha minsta aning om vilka syften media tjänar, distrahera massorna från viktiga frågor med underhållning och sport, alla som står i vägen för planen ska oskadliggöras, skapa tekniker, material och metoder att påverka Goyim, styra stater genom skulder de inte kan betala tillbaka, styra Goyim till den kunskap man har bestämt, till varje pris stoppa självständigt tänkande, förvandla Goyim till osjälvständiga väntande på instruktioner, 30% av Goyim kontrollerar resten med motiveringen att det är för statens bästa, skapa finansiella kriser genom att dra tillbaka pengar ur cirkulation och där står att deras roll är predestinerad av Gud.

Är det så att Protokollen skrevs runt 1830-1840, vilket mycket tyder på, måste det tillstås att de är allt för profetiska för att inte vara den äkta plan vilken följs. Kanske är det så att ignorerar vi det som står där får vi skylla oss själva. Vad mer kan de göra än att ge oss hela handboken?