9/11 – skyskrapa föll ihop på 6,5 sekunder

Fria Sidor granskar 9/11: Del 3

Nyckeln till att förstå 9/11 och vad som hände är att fokusera på byggnaderna. Hur kunde de bara falla samman? Vi har fått lära oss att planen hade mycket bränsle som sedan skapade en hetta som i sin tur efter några timmar gjorde att byggnaderna föll ihop. Detta har visat sig inte vara förenligt med fysikens lagar. Dessutom träffades en byggnad, World Trade Center 7, aldrig av något plan men föll ändå ner i sitt eget fotavtryck precis som World Trade Center 1 och 2.

I denna del ska vi titta närmare på World Trade Center 7. Dagens video visar att flera prominenta personer har dokumenterats veta om att byggnad 7 skulle falla samman. Hur kunde de veta det? Filmen visar tydligt hur absurt påståendet är att denna byggnad skulle falla samman av ”kontorsbränder”. Är inte detta en kontrollerad sprängning, hur ser en sådan ut i så fall?

Låt oss titta på en annan video av WTC 7 när den faller ihop. Denna byggnad träffades aldrig av något plan och som du ser är fallet identiskt likt en kontrollerad sprängning, något som faktiskt dess ägare, Larry Silverstein, också erkände (men senare försökte bortförklara). I grunden räcker det vid analysen av 9/11 att studera byggnad 7. Skälet är att om vi kan fastställa att byggnaden kom ner genom en kontrollerad sprängning då måste den ha förberetts i veckor innan. Då faller hela berättelsen om 9/11 lika snabbt som byggnaden.

Från officiellt håll har man i 9/11-kommissionens rapport helt enkelt hoppat över byggnad 7. Man säger att byggnaden föll ner förmodat p.g.a. kontorsbränder. Det finns nog inte många experter som tror på det. Döm själva.

Till saken hör att ingen stål-byggnad i historien har fallit ihop såsom de olika WTC-byggnaderna gjorde. Aldrig tidigare. Stål smälter vid 1500 grader Celcius. Den uppmätta temperaturen, som man kunnat fastställa med färganalys, var mellan 400-800 grader Celcius. Stål-byggnader brinner helt enkelt inte upp. De står kvar, utbrända. Skulle du sätta eld på hela byggnaden med all tänkbar utrustning skulle den ändå inte falla ihop rakt ner i sitt egen fotavtryck! De är nämligen byggda för att stå emot bränder. Det finns ett regelverk för hur dessa höga byggnader ska byggas och med vilka material för att minska möjligheten för elden att spridas och orsaka byggnadens kollaps.

Nu kan bränder orsaka stora skador men skyskraporna står alltid kvar.

Här har vi Mandarin Oriental Hotel 9 februari 2009 i Peking.

Under branden

Mandarin Oriental Hotel (closer different side)

Efter branden

First Interstate Bank 4 maj 1988 i Los Angeles

Under branden

First Interstate Bank on fire

Efter branden

First Interstate Bank after fire

Den 12 Februari 2005 brann en byggnad Windsor i Madrid i Spanien.

Under branden

Windsor Tower, Madrid on fire

Efter branden

Windsor Tower after fire

Som vi ser brinner det enormt men byggnaderna står kvar.

Så tittar vi på World Trade Center 7

Under branden

WTC 7 east wall fire

Efter branden

WTC 7 after fire

För fler bränder och bilder besök

http://911blogger.com/news/2013-08-17/steel-frame-building-fires

En av Nederländernas skickligaste experter på demolering av skyskrapor, Danny Jowenko (numera avliden), fick frågan vad han ansåg vara orsaken till att en byggnad han visades föll. Han visste då inte att det var World Trade Center 7. Han svarade att det var definitivt en kontrollerad sprängning. Han menar att det krävs ett team av erfarna experter på runt 30-40 personer att genomföra sprängningen. Han verkar närmast chockad när han hör att det var en byggnad som föll den 11 september.

Slutsats: World Trade Center 7 måste ha kommit ner till följd av en kontrollerad sprängning. En sådan måste ha förberetts veckor innan.

Fortsättning följer.