9/11: Kaparna som inte fastnade på film

Fria Sidor granskar 9/11: Del 9

Det var en bedrift av kaparna att ta sig igenom alla säkerhetskontroller med knivar utan att fastna. De tog dessutom över alla planen genom att övermanna passagerare, personal, piloter och forcerade dörrar, dödade piloter och drog dem ur sätena och lyckades flyga planen på de mest avancerade sätt trots att man övat på ett enmotorigt Cessna.

Det hade varit svårt för ett enda team kapare att lyckas med en enda av bedrifterna ovan – att alla fyra team kapare lyckades med alla moment ovan samtidigt kräver en livlig fantasi. Men förutom att alla kapare lyckades med alla moment så saknas varje form av bevis:

-Inga ljudupptagningar från cockpit har släppts. De svarta lådorna saknas eller är förstörda. -Inga passagerarlistor i original. -Inga fotobevis eller videobevis finns från någon av flygplatserna. -Inga boardingkort. -Inga vittnen som sett dem gå ombord. -Inga DNA-bevis.

Flera av kaparna visade sig sedan leva efteråt, en hade dött innan 9/11, några byttes ut mot andra kapare och ytterligare några har oklar identitet.

Förmåga

De 19 araberna skulle först ta sig igenom alla säkerhetskontroller. Sedan skulle man övermanna piloterna så snabbt att ingen han trycka in nödkoden, vilket tar några sekunder. Bland passagerarna fanns vältränade idrottsmän, militärer och agenter. Piloterna var i många fall f.d. stridspiloter och vältränade. Araberna var små och korta och hade bara små mattknivar. Dörrarna till cockpit ska vara låsta. Allt detta påstås man ha klarat.

Sedan skulle man, utan att någonsin tidigare ha flugit stora plan, inte bara göra sig av med piloterna, dra dem ur sätena, stänga av autopiloten, stänga av transpondern, ta över planen manuellt, orientera sig i terrängen 10 km upp i luften, sedan göra de mest halsbrytande stigningar och fall, svängar och manövrar överskridande högsta tillåtna hastighet, för att sedan träffa otroligt små ytor i relation till den hastighet man hade. Det lyckades man med trots ingen tidigare flygvana.

WTC 1 och 2 var 64 meter breda. Den påstådda farten planen hade var närmare 900 km/tim. När man då var 16 km från WTC hade man bara 1 minut på sig att justera in för att träffa exakt, för att inte tala om Pentagon. Detta samtidigt som planet höll på att skaka sönder av krafterna som uppstod vid marknivå p.g.a. luftmotståndet.

Låter inte detta svårt för någon som aldrig ens tidigare har någon erfarenhet av denna typ av plan?

Alla påstådda piloterna fick urusla omdömen på små propellerplan.

Bildresultat för 9/11 pilots cessna

Samir Jarrah, påstådda piloten på Flight 93, bedömdes inte ens ha förmåga att flyga ett litet propellerplan själv. Hade aldrig flugit ett jetplan. Marwan Al-Shehhi, påstådda piloten på Flight 175, hade aldrig flugit ett jetplan i hela sitt liv. Hani Hanjor, påstådda piloten på Flight 11, bedömdes av flygläraren olämplig som pilot med undermåliga kunskaper om praktik och teori. Då avsåg detta ett enmotorigt plan, typ, Cessna. Han bedömdes inte alls kunna flyga. Mohammed Atta hyrde ett plan men kunde inte ens lyfta från marken.

Ja, men tänker du, de kanske hade tränat i hemlighet på Boeing 767. Frågan blir då varför de skulle ta flyglektioner på enmotorigt Cessna?

Cockpit

Hur lyckades man i alla fyra fallen ta sig in där? Dörren till Cockpit ska ju vara stängd enligt reglementet. Hur kunde man hinna övermanna personalen utanför cockpit och sedan båda piloterna innan någon pilot han anropa på hjälp eller slå in nödkoden. Flera av piloterna var f.d. stridspiloter.

I cockpit finns ständiga inspelningar av vad som händer. Den svarta lådan spelar alltid in 30 minuter, rullande. Inget av detta har släppts till allmänheten. Man påstår att de svarta lådorna aldrig hittades eller var så skadade att det inte gick att få fram något. Alla fyra s.k. svarta lådorna ggr 2 (finns två per plan) ger oss noll information.

Inga bevis

-Trots flera försök att få ut passagerarlistorna från 2001 har man inte fått det. Inga ursprungliga passagerarlistor har offentliggjorts.

-Inga fysiska boardingpass har presenterats. Alla som gick på plan fick halva boardingpasset avdraget. På detta stod sittplats och namn. Så inte denna gång.

-Inga vittnen har sett några araber gå på något av planen. Istället säger vittnen som stått vid ”gaten” uttryckligen att man inte sett några arabiskt-liknande personer gå ombord.

-Dessa knivar och bomber man påstås ha haft med sig detekterades inte för någon av de 19 kaparna. Bara att gå rakt igenom med mattknivarna.

-Inte en enda video som visar de 19 kaparna från en enda flygplats finns. Trots hundratals övervakningskameror från parkeringsplatser, ankomsthallar, gaten, incheckningen, o.s.v. finns inte en enda bild eller video. Inte heller någon video från alla butiker och parkeringsplatser som finns.

Det enda bildbeviset som finns och påstås visa Mohammed Atta vid ett anslutande flyg

-Amerikanska myndigheter säger sig med hjälp av DNA ha kunnat fastställa identiteten på vissa av passagerarna och personalen. Ingen positiv identifikation genom DNA finns för en enda av kaparna.

Är det inte dags att vi ser sanningen i vitögat nu. Dessa kapare kunde omöjligt lyckas med allt detta och dessutom alla teamen samtidigt. Då kan inte den officiella versionen stämma.

Är det inte så att man redan innan hade bestämt sig för Al Qaida, Bin-Laden och de 19 araberna, för man hade sin plan att kriga mot sju länder under fem år, som mål långt innan 9/11. Hur kunde man annars redan efter 30 minuter pumpa ut i all media att nu var det inte som förr, nu måste terrorismen bekämpas i alla länder. Hur kunde man veta så snabbt? Varför var det nu nödvändigt med ett krig mot alla länder som man påstod hyste dem? Behövdes ingen brottsutredning? Denna händelse som påstås utförd av 19 kapare har sedan lett till 27 miljoner döda, lemlästade och/eller hemlösa. Är vi verkligen så styrda av känslor och propaganda?

En bra förståelse för detta kan vi få om vi tittar på vad BBC sände inom en timme efter attacken. Redan en timme efter attacken var de skyldiga redan bestämda och utpekade.

F.d. premiär- och försvarsminister i Israel – Ehud Barak, vet redan inom en timme att nu börjar kriget mot terrorismen. Världen kommer aldrig bli sig lik, säger han profetiskt.

Frågan varför just han får yttra sig och lägga ut sina tankar fritt vid den mest kritiska tidpunkten på decennier lämnas till läsaren att själv fundera på.

Låt oss avsluta med att titta på kaparna.

Kaparna

Självklart fanns inga som helst möjligheter att på bara timmar kunna bestämma vilka som var skyldiga. Trots detta cirkulerar det omgående information med namn på kaparna. 5-12 av de som ursprungligen nämndes av dessa 19 kapare antingen levde efter 9/11, var redan döda innan 9/11, har bytts ut eller har fått sin identitet misstagen. Det är rörigt för att uttrycka sig försiktigt. Hur många som levde eller inte är mer kuriosa och beror på vilken tidpunkt man väljer att jämföra med. Låt oss gå igenom detta plan för plan.

Flight 11 – WTC 2, norra tornet – första planet

Den första informationen om namnen var:

Mohammed Atta, Adnan Bukhari, Ameer Bukhari, Abdul al Omari och Amer Kamfar.

Det visade sig sedan att Adnan Bukhari levde och befann sig i Florida där han förhörts av FBI. Det visade sig också att hans bror Ameer Bukhari redan var död sedan ett år i en flygkrasch, också i Florida.

Abdul al-Omari levde också. Han bodde i Saudi-Arabien och anmälde sig på det amerikanska konsulatet i Jeddah, 17 September 2001 för att kräva en förklaring varför han var efterlyst i hela världen för en terrorattack. Hans pass hade stulits 1995.

Amer Kamfar blev utbytt mot Satam M.A. Al-Suqami.  Det var hans pass man påstod, mirakulöst, hade klarat 9/11 och fanns på marken i allt bråte.

Flight 175 – WTC 1, södra tornet, andra planet

Den första informationen om namnen var:

Marwan Al-Shehhi, Fayez Rashid Ahmed Hassan Al Qadi Banihammad,
Ahmed Alghamdi, Hamza Alghamdi, Mohand Alsheri

Marwan Al-Shehhi, pass stulet 1999, den påstådda piloten. Hamza Alghamdi hade bokat 3 andra flygningar på datum efter 9/11. Mohand Alshehri rapporterades levande av Saudi-arabiska ambassaden. Detta är dock inte bekräftat och identiteten oklar.

Flight 77 – Pentagon, tredje planet

Den första informationen om namnen var:

Salem Al Hazani, Cammid Al-MadarMajar Mokhed, Nawar Al Hazni och Mosear Caned

Salem al-Hazmi påstods vara vid liv i Saudi-Arabien och arbetade på ett petroleumföretag, vilket senare, igen, ändrades tillbaka. Återigen hade man blandat ihop identiteterna. Cammid Al-Madar ändrades sedan av FBI till Khalid Almihdhar. Majar Mokhed blev sedan Majar Moqed. Hans student-id fanns vid Pentagon. Mosear Caned rapporterades först av CNN men byttes snart ut mot Hani Hanjour. American Airlines har 2004 meddelat att man inte vet om Hani Hanjour checkat in som vanligt. Hanjour anges av FBI som piloten.

Flight 93 – Shanksville, fjärde planet

Den första informationen om namnen var:

Saeed Alghamdi, Ahmed Ibrahim A. Al Haznawi, Ahmed Alnami, Ziad Samir Jarrah.

Saeed al-Ghamdi levde också och var chockad att se sig själv med på listan. Han befann sig i Tunisien. Ahmed al-Nami levde och hade aldrig ens hört talas om Pennsylvania. Han arbetade på Saudi-Arabia Airilines.  Ziad Jarrah påstås vara en av kaparna men där visar man fel foto. Ziad Samir Jarrahs pass blev stulet 1999. Han påstås ha varit piloten. Även här är det synnerligen rörigt och oklart med identiteterna.

Sammanfattningsvis har vi kapare som a) gled igenom metalldetektorer och sedan b) inte fastnade på en enda video eller bild från flygplatserna. De c) forcerade stängda dörrar, d) övermannade f.d. stridspiloter och kampsportare i passagerarlisten. De e) drog ut piloterna, f) tog över alla kontroller, g) stängde av autopiloten, h) transpondern och i) utförde de mest halsbrytande manövrer med stora passagerarplan i 900 km/h. Detta samtidigt som j) några av dem, oklart hur många, levde efter eller var redan döda innan 9/11 och/eller hade misstagen identitet.

Vi, de glada Goyim, tror på allt vi ser på TV.

Länkar

http://killtown.911review.org/flight77/hijackers.html

http://911research.wtc7.net/cache/planes/evidence/worldmessenger_alive.html

https://truthandshadows.wordpress.com/2015/03/19/hijackers-did-not-board-planes/

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/hijackers.html

http://www.welfarestate.com/911/