9/11: Flygplanen som återuppstod

Fria Sidor granskar 9/11: Del 17

Det finns en rad oklarheter med flygplanen. Två av planen avregistrerades inte förrän 28 september 2005. Flight 175 har två separata starttider. Detta bekräftas av en pilot som startade efter Flight 175 kl. 08:48. Den officiella starttiden är kl. 08:28. Flight 175 var, enligt det statliga transportsystemet i luften 20 minuter efter att det träffat World Trade Center 1. Detta bekräftades också av Clevelands borgmästare.

Flight 93 hade också olika starttider från två olika myndigheter. Personal som tankade planen har vittnat om att de piloter som satt i cockpit inte var samma som sedan kunde ses på bilderna. Flight 93 var också i luften när de påstods hade kraschat. Det visar det officiella loggningssystemet som skickar ut meddelanden till planen regelbundet, ACARS.

Flight 11 har officiellt aldrig startat. Det finns varken som planerad flight i det officiella systemet eller är registrerat i systemet att ha lämnat flygplatsen. Det finns radar och kommunikation med planet och flygtornet har registrerat det men var det verkligen Flight 11?

Inte heller Flight 77 vara planerad i systemet 9/11 och finns inte heller registrerat att ha lämnat flygplatsen. Alla flyg registreras automatiskt. Som för Flight 11 finns radar och kommunikation. De data som man lämnat ut från myndigheterna har granskats och visat sig inte stämma. Bl.a. stämmer inte avgångstiderna och/eller GPS-positionerna för avgången. Planet lämnar inte gate D26 utan en annan gate.

De svarta lådorna har antingen helt försvunnit eller är förstörda. Något som i sig aldrig hänt förut. Ingen svart låda har någonsin blivit förstörd. Två har aldrig återfunnits, en i Anderna en i djuphavet. Således finns varken inspelningar från piloter eller detaljerade tekniska detaljer av flygningarna. Endast i ett fall har man lämnat ut något. En avskrift av röstinspelningen för Flight 93 som man påstår sig ha hittat.

Det finns heller inga bevis på att de flygdelar man påstår ha hittats hör till planen. Varje del har serienummer och man kunde enkelt bara visa foton på serienumren men gör inte det. De motorer, hjul och flygdelar man visat upp som ”bevis” har alla av oberoende forskare och/eller sakkunniga visat sig inte kunna tillhöra de plan man påstår. Motorer som tillhör ett annat fabrikat t.ex. Hur kan de finnas vid WTC?

Video 9/11 – the new Pearl harbour

1:20-1:38

 Flygplanen

United Airlines flygplan officiellt i trafik till 2005

Man skulle kunna tänka sig att efter 9/11 att planen som förstördes och ”försvann” ganska snart skulle loggas som förstörda och försvinna ur UA’s register. Nej. De var kvar där tills några oberoende forskare frågade varför de fortfarande var registrerade i trafik? Först 28 september 2005 togs de ur trafik och då loggades de som inställda, inte förstörda.

Detta är ovanligt men har hänt förut. Med tanke på att det var 9/11 är det kanske lite underligt att de fick vara kvar så länge utan att avregistreras, UA kan knappast ha ”glömt bort” dem. Det finns inga uppgifter att de varit i trafik, men har definitivt varit registrerade så.

Flight 175 har officiellt två starttider

Tittar vi på Flight 175 har vi en märklig omständighet. Officiellt och som framgår av olika system, AVACS, så lyfte planet exakt 08:13. Enligt BTS, ett annat system som används för att logga allt, så lyfte planet 08:23!

Lynn Miller intervjuade piloten Steve Miller som väntade bakom Flight 175 på Boston Logan Airport och han bekräftade att han väntade bakom Flight 175, en Boeing 767, som lyfte 08:23.

Fanns det flera N612UA? Flight 175?

http://letsrollforums.com/two-flight-175s-logan-t30614.html

Flight 175 kommunicerade 20 minuter efter kraschen

Ovanstående är bara en omständighet. Den mest anmärkningsvärda omständigheten är att Flight 175 hade reg. nr N612UA bevisligen tagit emot och kvitterat meddelande så sent som 09:23, 20 minuter efter att planet officiellt störtade in i WTC. Detta meddelande visar att planet var långt bort från NYC.

PilotsFor911Truth har kunnat visa att Flight 175, som skulle ha träffat WTC 1 kl. 09:03 erhöll och tog emot ett meddelande 20 minuter efter det att både WTC blivit träffade. Detta är konfirmerat från ACARS.

En video som visar att UAL175 flyger.

Detta meddelande sändes 11 september, på 1323Z (09:23 ET, 20 minuter efter att United Flight 175, med nummer N612UA, kraschat i World Trade Center 1. Meddelande har förmedlats via markstationen vid Pittsburgh International Airport.

DDLXCXA CHIAK CH158R
.CHIAKUA DA 
111323/ED
CMD
AN 
N612UA/GL PIT
– QUCHIYRUA 1
UA175 BOSLAX
– MESSAGE FROM CHIDD –
/BEWARE ANY COCKPIT INTROUSION: TWO AIRCAFT IN NY . HIT TRADE C
NTER BUILDS…
CHIDD ED BALLINGER

;09111323 108575 0574

http://pilotsfor911truth.org/MORE-ACARS-CONFIRMATION.html

Att Flight 175 var i närheten av Cleveland och inte i NYC bekräftas av ett uttalande från borgmästare Michael White. Han sade:

”ett Boeing 767 från Boston gjorde en nödlandning p.g.a. ett bombhot..planet landade säkert, togs till en säker plats och evakuerades.”

Morgonrapporten fortsatte berätta att United Airlines hade verifierat Flight 93, men var också mycket orolig för en annan Flight i området, Flight 175, som var på väg från Boston till Los Angeles

http://www.rense.com/general68/says.htm

Flight 93

Återigen har vi olika tider för avgång. 08:01 tycks vara den tid då man lossade bromsarna vid ”gaten” men tiden då hjultrycket upphör är två, 08:28 och 08:42, den senare den officiella tiden. Var där två olika Flight 93?

Anthony F. Mazza arbetade på Newark denna dag. Hans arbete var att tanka plan. Han har för FBI uppgivit att när han gick in i cockpit för avlämna protokollet var där inte de piloter man påstår flög Flight 93. Mazza säger att han är säker på att den pilot han såg i cockpit inte är samma pilot han senare såg på TV.

http://911woodybox.blogspot.de/2009/09/who-was-male-in-flight-93s-co-pilot.html

Flight 93 i luften då det påstås ha kraschat

PilotsFor911Truth, som är mycket seriösa, har visat att Flight 93 var i luften vid den tidpunkt man påstås ha kraschat i marken 10:03. Det är en omöjlighet att man från flygkontrollen har identifierat planet i luften om det samtidig har kraschat. Planet har m.a.o. inte kraschat 10:03.

http://pilotsfor911truth.org/united-93-still-airborne.html

http://pilotsfor911truth.org/UA93_Press_Release.html

Flight 11

Det är en märklig omständighet att Flight 11 aldrig vara planerad och inte, enligt, BTS har lämnat Boston Logan.

http://www.serendipity.li/wot/aa_flts/aa_flts.htm

Som vi minns ringde flygvärdinna Amy Sweeney för att meddela att någon hade blivit huggen vid ”gate 32”. När personal sprang dit fann de där ett tomt plan. Enligt officiella berättelsen var det gate 32 men det finns flera rapporter om gate 26.

Flight 77

Samma gäller för Flight 77. Den var inte i systemet och registrerades inte av BTS att lyfta.

http://www.serendipity.li/wot/aa_flts/aa_flts.htm

Enigt PilotsFor911Truth kan inte de flygdata som myndigheterna gjort officiella stämma. Allt ifrån avgångstider till prestanda och manövrar. T.ex. påstås att Flight 77 lämnade gate D26 08:20 men det stämmer inte med de GPS-data som man har offentliggjort.

http://pilotsfor911truth.org/aa77-gate-position.html

http://pilotsfor911truth.org/pentagon.html

De svarta lådorna

Varje plan har två lådor. De är orange för att synas. En i cockpit som spelar in piloterna och en i planets bakre parti som ger information om planets manövrar och tekniska data. Enligt Kommissionen hittades inga lådor för något plan som träffade World Trade Center. För de andra flygplanen hittades lådorna men för Flight 77 hade all data förstörts för en utav lådorna. Det enda som släppts till allmänheten är en avskrift från Flight 93 från cockpit. Inga serienummer har visats eller bekräftats av utredningen.

Här finns en rad problem. Det är standard i varje flygplansolycka att börja med att registrera serienummer på de svarta lådorna. De lådor som visats upp för allmänheten visar inte några serienummer som bevisar att de hörde till planen. Svarta lådor kan inte gå sönder och de kan bara inte försvinna som de påstås ha gjort för WTC 1 och 2.

Därför har vi heller inga samtal inspelade mellan piloterna 9/11 som vi hört.

http://www.consensus911.org/point-flt-4/

Hittade flygplansdelar

Det finns inga verifierade hittade flygplansdelar. Man har begärt ut information men FBI vägrar ge ut någon sådan. Det borde finnas massor av ganska stora delar från alla motorerna vid World Trade Center. Inget har visats upp. Man påstår sig ha hittat en motor från World Trade Center. Den fann man tre block bort från World Trade Center. Några serienummer eller annat som styrker att motorn tillhört rätt plan finns inte. Oberoende forskare och mekaniker har med hjälp av mått och detaljer identifierat den motorn som syns på bilden till en Pratt & Wittney CFM56. På Boeing 767 användes GE’s motorer.

http://www.rense.com/general63/wtcc.htm

Vid Pentagon hittade man också en motor. En oberoende forskare Christoffer Bollyn ringde runt men hade mycket svårt att få någon att ens uttala sig. En uttalade sig anonymt om att motorn som visas inte kan vara från en Boeing 757, någon annan från Rolls Royce sade sig inte känna igen att bilden ovan visade en Rolls Royce motor, men erkände samtidigt att han inte kände till alla delarna.

http://www.whale.to/b/bollyn03sept14a.html

Varför får vi inte bevisen, motornumren och se bilderna på dem? Varför vill ingen uttala sig om vad vi ser på bilderna? Det vore enkelt för alla delar till ett plan har unika nummer.

Slutsatsen måste bli att det finns inga bevis för några flygdelar eftersom man vägrar lägga fram bevisen.

https://jamesperloff.com/2015/08/12/unraveling-the-mysteries-of-flight-11/

http://letsrollforums.com/fog-fiction-and-flight-t28270.html

http://www.rense.com/general68/911h.htm