9/11 – ett insiderjobb

Fria Sidor granskar 9/11: Del 1

En fråga som uppstår är varför man ska studera historiska händelser som t.ex. 9/11? Vid en första anblick så kan det synas meningslöst. Vad spelar det för roll exakt hur det gick till? Skälet är att varje händelse är en pusselbit. När du förstår en pusselbit så ser du att den länkar till andra pusselbitar. Då går du dit och granskar också dem. Efter hand så växer sig bilden allt tydligare och även om vi aldrig kommer att kunna lägga klart hela pusslet så räcker det långt att bara se i stort hur bilden ser ut.

Fria Sidor kommer självklart att ta upp 11 september 2001 många gånger. Skälet är att det är ett så uppenbart fall på en s.k. ”falsk flagga” och att den har varit så betydelsefull för de styrande att få igenom sin agenda i Mellanöstern. Glöm inte bort att du kan inte få folket med dig för ett krig om det inte finns en anledning. Det var ju därför som tyskarna. både under andra- och första världskrigen, beskrevs som psykopatiska mördare för hemmapubliken. Oj, de här bestarna spetsar barn på bajonetter, äter ögonsoppa och stoppar in människor i ugnar, då måste de bekrigas.

Här har ju media en helt central roll och det började nog vid första världskriget då man vände en motvillig hemmaopinion i USA till att, till slut, vara för ett krig. De onda tyskarna fick inte hålla på hur de ville där på andra sidan Atlanten. Så gick till slut USA ut i krig under parollen ”Make the World Safe for Democracy”. Året var 1917. 1941 var det så dags igen, nu skulle de onda tyskarna stoppas igen, denna gång hindras från att gasa fienden i ugnar. 2013 hade inte mycket hänt. Nu var det istället Bashar Al-Assad som, av Barack Obama, anklagades för att gasa befolkningen. 2017, ny president, Donald Trump men återigen Bashar Al-Assad och gasningar. Under alla dessa år, sedan 1917, är det inte mycket av den propaganda vi matats med som visat sig stämma. Det som däremot verkar stämma, men som mörkas i etablerade medier, är alla övergrepp och krigsförbrytelser USA och Israel gjort och gör sig skyldiga till.

Poängen är att 9/11 behövdes. De har de själva skrivit i ett dokument som heter PNAC, ”Project for a New American Century”, från år 2000. Där diskuterar man hur USA ska kunna skapa morgondagens världsdominerande militära styrka. Där står bl.a. följande:

”Det är svårt att se hur det går att få allmänhetens stöd för denna transformation utan en katalytisk händelse som t.ex. ”ett nytt Pearl Harbor”.

Det finns fler dokument från andra s.k. ”tankesmedjor”, t.ex. ”A Clean Break – A new strategy for securing the realm” från 1996 och dessa handlar om att man ska ge sig in i krig i Mellanöstern och slå ut Israels fiender. Grunddokumentet är Yinonplanen, ”A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties”, efter Oded Yinon 1982. Planen handlar om att bryta upp alla stater i regionen runt Israel i små enklaver som är lättare att kontrollera. En del hävdar att det istället handlar om olja. Det kan det säkert också göra. Oavett – poängen är att 9/11 behövdes.

När det gäller 9/11 så är det vettigast att titta på det tekniska först. Du inser då ganska snabbt att dessa byggnader kan omöjligt falla ner i sitt eget fotavtryck, allra helst inte som en av byggnaderna, WTC 7, inte ens träffades av ett plan.

Vi börjar denna serie där Fria Sidor granskar 9/11 med en kortare film om just byggnad 7. Sök gärna mer på nätet och verkligen sug in hur denna byggnad kommer ner precis som om det vore en kontrollerad demolering. Egentligen räcker det bara med byggnad 7 som bevis för denna konspiration mot amerikanska folket och hela mänskligheten.

Byggnad 7 är en av de viktigaste bevisen på att detta var planerat i förväg. Hur skulle annars denna byggnad ha kunnat demoleras? Det krävs ju veckor av förberedelser? Det var inget man han med under dagen, den 11 september 2001.

BBC rapporterade t.o.m. om dess fall redan 20 minuter innan den fallit men det kommer vi till i senare delar (de finns mer än 20). Låt oss aldrig glömma 11 september 2001. Låt oss alltid påminna oss själva om händelsen. Den berättar för oss och påminner om vilken värld vi lever i idag.