10 000 afrikanska båtmigranter till Italien per vecka

Europa står inför sin allvarligaste kris någonsin. Vi har skapat mediciner, teknik och jordbruk som gör att Afrikas befolkning växer explosionsartat. Den beräknas av FN öka från drygt 1 miljard till drygt 4 miljarder under 2100-talet. Har vi då inga gränser kommer Europa snart att var det nya Afrika.

Ska på sikt ersätta svenskarna
Migranter på Medelhavet

Det kommer för närvarande ca: 10 000 afrikanska migranter till Italien varje vecka. Sedan början av året har det hittills kommit 200 000 via båtar över Medelhavet, enligt IOM, den Internationella Organisationen för Migration.

Enligt IOM’s pressmeddelande, har uppskattningsvis 194 611 migranter kommit till Europa via Medelhavet under 2016, då främst till Italien, Grekland, Cypern och Spanien.

Enligt IOM’s representant i Rom, Flavio Di Giacomo, har åtminstone 37 363 migranter anlänt till Italienska kusten fram till 25 Maj, inklusive alla som ”räddats” av kustbevakningen på uppdrag av Europeiska Unionen.

Siffran 37 363 kommer “med alla säkerhet” stiga, enligt IOM, eftersom den inte inkluderar de 10 000 migranter som ”räddats” på havet den 23 till 27 Maj.

Från 1 Januari till 25 Maj, 2016, har 156 157 migranter kommit till Grekland, 37 363 till Italien och 1 063 till Spanien via Medelhavet. Ytterligare “uppskattningsvis” har 1 475 drunknat.

Ökningen i drunkningstillbuden beror på att antalet människosmugglare ökat. Allt fler ser hur lönsamt det är att smuggla människor i bräckliga båtar på havet, eftersom man inte möter något motstånd utan istället blir räddade. EU visar ingen vilja att försvara sina gränser för att hindra folkvandringen. Istället välkomnar man ”i princip” alla som frågar efter ”asyl”.

Det ökade utbudet på smugglare har gjort att priset för en överfart sjunkit från €2000 förra året till ”bara” €400 i år. Det säger sig självt att standarden på båtarna därför också ofta är undermåliga.

Den konstant tilltagande folkvandringen ställer de Europeiska ledarna inför dess svåraste kris sedan finanskrisen 2008. IOM kallar Europa för den farligaste destinationen för oplanerad migration och Medelhavet för världens farligaste hav att fara över.

Denna folkvandring har bara börjat. Enligt FN kommer befolkningen i t.ex. Afrika att öka från ca: 1 miljard till 4 miljarder under 2100-talet. Är vi inte beredda att skydda våra gränser är det slut med både den Europeiska civilisationen och de Europeiska folken.

10,000 Africans per Week Invade Italy

http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf