Våldtäkterna politikerna vill tala tyst om

Gruppvåldtäkt - åklagaren yrkade inte på utvisning

En helt central del i att demoralisera en befolkning har alltid varit att våldta kvinnorna. De inkräktare som kan våldta visar att man har makt och att ursprungsbefolkningens män inte har förmåga att skydda sina kvinnor. Det har också ett symboliskt värde som markör för att det är den inkräktande gruppen som nu tagit över och kan föra sina gener och anlag vidare. I varje sund flock i naturen är hanarna beredda att gå ut i strid och dö för att skydda honorna. Det är nämligen de som bär hannens framtid inom sig. Utan henne kan inte mannens anlag föras vidare. Kvinnan kan alltid föra sina anlag vidare, oavsett mannens bakgrund, men för mannen är det en strid på, bokstavligen, liv eller död för de egna generna. Naturen är vis. 10 män och 1000 kvinnor kan återuppbygga stammen men 10 kvinnor och 1000 män kan inte göra det. Det är därför männen alltid måste offra sig i alla konflikter med risk för dödlig utgång. Det är också därför som våld mot svenska kvinnor är så förnedrande, inte bara för de svenska kvinnorna utan också för männen – att vi nedlåter oss till att det ens får ske tyder på en stor svaghet i det nuvarande nationella styret. Våra förfäder, Vikingarna, vänder sig nu i sina gravar. Vad har det blivit av detta stolta folk?

Värdegrundsdemokratin kan inte skydda kvinnorna?

Vikingarna finns inte kvar, eller det styrelseskick som fanns då. Svenska folket har istället genom allmän rösträtt och något som kanske kan benämnas värdegrundsdemokrati, beslutat att det inte nu är männen som ska skydda sina kvinnor utan det är politikerna och polisen som ska göra det. Men vad händer om politikerna inte vill skydda kvinnorna utan istället importerar våldtäktsmän som leder till massor av våldtäkter, överfallsvåldtäkter och t.o.m. gruppvåldtäkter? Vad händer om polisen inte har resurser att utreda våldtäkterna så att rättvisa kan skipas och förövarna kastas ut ur landet? Vad händer om Sveriges domstolar bemannats av domare som ger milda domar och aldrig utvisar förövarna? Det står nu helt klart att det nuvarande systemet med värdegrundsdemokrati helt kollapsat och saknar all förmåga att skydda svenska kvinnor från att utsättas för våldtäkt.

Ny chockerande undersökning om sexualbrott

Nyligen kom en studie utförd av Joakim P. Jonasson. Han har studerat dömda sexualbrottslingar och deras härkomst i mer än 4000 domar för perioden 2012-2017. Studien är oerhört intressant och samtidigt upprörande eftersom det står klart hur handfallna svenska folket nu är inför ett dramatiskt ökande våldtäktsproblem. Vi kan bl.a. läsa i rapporten att:

-84% av alla grova våldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst, varav 2/3 av män som getts uppehållstillstånd som asylsökanden

-Endast 4,4% av överfallsvåldtäkterna under de senaste fem åren har begåtts av svenska män med två i Sverige inrikes födda föräldrar

-90% av gruppvåldtäkterna begås av utomeuropeiska män

-Adopterade män från utlandet är 25 ggr överrepresenterade i sexualbrott jmf med svenska män

-Endast 5% (enligt författarens bedömning) av anmälda sexualbrott leder till fällande dom. Mörkertalet är således omfattande då ca: 1000 per år döms vilket motsvarar 20000 anmälningar för sexualbrott per år.

-Utomeuropeiska män är överrepresenterade, för vissa brott och etniciteter, upp till 500 gånger i jmf med svenskar

-Offren är överväldigande av svensk etnicitet

Så här skriver författaren om överfallsvåldtäkter och Fria Sidor håller med:

”Det är svårt att gradera nivåer av helvete för våldtäktsoffer, men denna typ är nära djupets botten. De präglas ofta av kraftigt våld innan våldtäkten ens påbörjas, uttryck för ett hat mot en vilt främmande person som är svår att förstå. Sexuell tillfredsställelse verkar ofta komma i andra hand, istället drivs de av en sjuklig lust att krossa en annan människas liv.”

Grova våldtäkter, gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter

För de grövsta sexualbrotten finns en kraftig överrepresentation för MENA (Somalia, Tunisien, Algeriet), Afghanistan och Irak. Sexualbrott överlag tycks ha en slagsida mot förövare som kommer från Afrika. Bland de 25 länder med högst uppskattad relativ andel dömda för grov våldtäkt och våldtäkt, är 17 från Afrika. Trots att många som begår dessa våldtäkter inte är svenska medborgare yrkar åklagaren bara på utvisning i hälften av fallen. Endast ca: 1% av alla som döms för någon form av våldtäkt döms till livstids utvisning. 99% får alltså möjlighet att upprepa gärningen, många redan direkt efter avtjänat straff. Vi kan läsa i rapporten:

”En tidig kväll i augusti 2015 var en kvinna på romantisk utflykt vid havet med en manlig vän när hon tänkte gå och handla lite mat och dryck. På vägen tillbaka passerade hon en somalier, som såg ut att knyta sina skor. Strax därefter kom han upp bakom henne. Han höll sedan fast kvinnan medan han trädde en luva över hennes huvud. Somaliern pressade en kniv mot kvinnans hals och tvingade henne att krypa in i vassen. Han hade hotat döda henne många gånger, så hon trodde att han skulle dränka henne. Somaliern drog ner kvinnans trosor och våldtog henne först vaginalt, sedan analt. Trots att den dömde saknade svenskt medborgarskap yrkade inte åklagaren på utvisning.”

Göteborgs TR B 11224-15, 2016-04-27

Slutsatser

En rad olika slutsatser kan dras från denna studie. Överfallsvåldtäkterna skulle nästan helt försvinna om vi hade fört en klok och ansvarsfull migrationspolitisk. Tryggheten för svenska kvinnor att röra sig ute skulle därmed öka markant. Vi hade knappt haft några gruppvåldtäkter. Tiotusentals kvinnors liv skulle ha kunnat räddas. Huvuddelen av de grova våldtäkterna hade försvunnit. Antalet anmälda sexualbrott hade sjunkit dramatiskt och frigjort resurser för polisen att lösa kvarvarande brott.

Källa: Informationskriget.se

Allt detta hade gått att förutse, på samma sätt som vi idag enkelt förstår att dagens migrationspolitisk där vi får två nya Göteborg vart 7:e år innebär ett statistiskt antal nya våldtäkter med svenska kvinnor som offer. Det är helt uppenbart att inget av de sju gamla partierna har brytt sig det minsta om allt detta som man istället gjort allt för att dölja på samma sätt som media dolt vad som skett. De har därmed förbrukat allt sitt förtroende och nu måste de helt enkelt ta konsekvenserna och låta sig bytas ut. Det hjälper inte att Moderaterna byter partiledare. Ulf Kristersson har ju rört sig i maktens korridorer och varit tyst i 25 år medan våldtäkterna fått fortgå. Stefan Löfvens feministiska krokodiltårar saknar allt värde eftersom han också varit tyst  och antalet uppehållstillstånd ligger nära toppnivåerna under hans eget styre.

De gamla partierna är förbrukade, de måste ut och nya krafter som har genuin omsorg om svenska folket och Sverige måste in. Det måste ske nu och det är inte en dag för sent.

Studien är mycket bra och rekommenderas varmt för en genomläsning vilket kan göras här.

Not: Känsliga personer och barn bör inte läsa studien