Ragnar Lodbrok och Kraka – en berättelse om svenkt hjältemod och kärlek

Del 3

Ragnar Sigurdsson Lodbrok var en Sveakung på 770-talet e.kr. Han var son till kung Sigurd Ring och Alfhild Alfsdotter av Ynglingaätten. Det här var under Vikingatiden och en berättelse om Kraka, Ragnar Lodbroks andra hustru. Hennes riktiga namn var Aslög. En sommar seglade Ragnar med sitt skepp till Norge. De la till för natten och på morgonen gick de till ett närbeläget hus för att där baka bröd.

När de kom till huset var där en gammal gumma. Hon ville inte hjälpa till men sade att hennes dotter kunde göra det. Berättelsen beskriver Kraka så här:

”Hennes hår var som silke och så långt att det nådde marken, när hon bar det utslaget. Hon utmärkte sig för sin stolthet, klokhet och en enkel behärskad ömhet.”

Matroserna bad Kraka om hjälp att baka brödet men själva var de så betagna att de inte gjorde någonting utan bara tittade på henne. Ragnar Lodbrok blev då missnöjd och frågade vad som hänt. Då svarade de:

”Vi har sett en kvinna så vän att vi glömde vårt arbete”

Ragnar sände så sina män för att hämta henne. Kraka svarade:

”På inga villkor ska jag följa med er idag, men jag ska komma tidigt imorgon till ert skepp”

Kraka svepte in sig i ett fisknät, åt en lök och tog med sig sin hund. Hon sade att hon icke ville gå med mindre än att hon och hennes följe gavs frid (trygghet). När Ragnar såg Kraka ville han att hon skulle följa med honom och stanna med honom på natten. Hon svarade då:

”Det går inte an och kan inte ske förrän du kommer hem från den resa du tänkt göra. Då kan det vara så att du tycker annorlunda än nu. Nu vill jag fara hem och du kan sedan sända män efter mig.”

Kraka med sin hund Målning: Mårten Eskil Winge Källa: asatemplet.wordpress.com
Kraka med sin hund Målning: Mårten Eskil Winge Källa: asatemplet.wordpress.com

Ragnar Lodbrok seglade iväg och direkt vid sin hemkomst sänder han män efter henne. Hon säger att hon inte kan komma förrän på morgonen och att de inte ska sova tillsammans:

”Jag vill att du dricker bröllop med mig i ditt Rike. Det ska ge heder både åt dig och mig och åt våra arvingar om vi får några.”

Vid hemkomsten ville Kraka vänta tre dagar med bröllopet, sedan de först blotat till de goda gudarna. Det gick sedan en tid och deras samlevnad var god och de höll mycket av varandra. Ödet föll så att de fick många barn.

Reflektioner

En vacker berättelse om hur det kunde gå till förr i tiden och om den respekt som fanns mellan kvinnan och mannen vilket förfaller vara det naturliga för oss svenskar. När vi får vara i vårt naturliga tillstånd, när vi slipper hjärntvätten och bara är de vi är, tycks det finns en helt naturlig jämställdhet, som vi inte ens behöver tänka på, där varje par själva finner vad som är bäst för dem.

Precis då som idag hotas vår existens. Dagens krig förs dock inte på slagfältet utan i media – om människors hjärnor och verklighetsuppfattning. Så arvingarna till Vikingarna står nu inför en helt ny prövning. Vi behöver fysisk styrka för att skydd oss själva och våra kära på gatorna. Mod, tapperhet och stridsvilja är egenskaper som är lika viktiga idag, likväl som strävan att skydda familjen och vårt folk. Idag krävs också mer än att i vredesmod springa ut med svärdet, främst är vi i behov av en ledare som kan tala till folket och väcka dem ut dvalan.

Generna vill, då som nu, leva vidare men om hjärntvätten gör folket omedvetna att de ligger i brygga, sätter inte de naturliga försvarsmekanismerna in. Fria Sidor är, trots allt, optimist. I den svenska genpoolen finns helt säkert många med de exakt rätta förutsättningarna att lyckas leda folket. Nu är rätt tid att kliva fram, precis som Ragnar Sigurdsson Lodbrok och många andra med honom gjort tidigare i vår historia.

Svenskarna är idag mer än någonsin tidigare i sin historia i behov av en bra ledare. Fria Sidor tror på tomten i år.

Serien bygger på böckerna ”Den Forna Seden”. Se länk nedan.