Steven Seagal om den djupa statens krig mot folket

Steven Seagal berättar i en mycket intressant intervju att det idag pågår, bakom kulisserna, ett omfattande arbete att exponera den djupa staten. Målet är att börja nysta upp den sjuka, ruttna, kärna som idag infekterat stora delar av USA:s etablissemang. Samma etablissemang attackerar ursinnigt alla dem som berättar Sanningen. Det handlar inte bara om mord, vi har sett många, i spåren av JFK, 9/11, vacciner, läkemedel, o.s.v., utan också om censur, förlöjligande i massmedierna av oppositionella, indragna bankkonton, okynnesstämningar inför domstol, samtal till arbetsgivare, trakasserier från polisen, olaglig avlyssning, förfalskade bevismaterial, o.s.v. Man arbetar koordinerat för att skydda ”den djupa staten” och de kriminella aktiviteter som pågår där. Enligt höga, trovärdiga, källor har nu ”den djupa staten” en hit-lista med människor och sidor man ska utrota, med alla tillgängliga medel. Mycket tyder på att vi går in i en mycket farlig tid. Den som nu kritiserar etablissemanget lever ytterst farligt. Attackerna är ursinniga eftersom uppvaknandet nu sker på allt bredare front. De håller på att avslöjas. Västvärlden är i en av sina djupaste kriser. Det pågår ett inbördeskrig i alla länder i hela världen där globalisterna attackerar alla som de anser hotar deras agenda och alla tänkbara ledare som kan utmana deras hegemoni. Här ingår också de som pekar på faran med radikal Islam som är globalisternas främsta bundsförvant för att attackera och bryta upp självständiga nationer.

Attacken är ursinnig mot Trump och andra som berättar vad de känner till om hur ”den djupa staten” agerar. Som ett försvar har man lanserat #MeToo-kampanjen där vem som helt kan anklagas för vad som helst och dömas i mediedomstolarna. Det är media som bestämmer vilka som ska uppmärksammas, och därmed tillintetgöras, och vilka som vi aldrig får höra talas om. Media är idag i praktiken det nya domstolsväsendet. Samtidigt är man helt tyst om högförräderi, landsförräderi, bedrägeri, pedofili, lögner, hemliga avrättningar, falska flaggor, hemliga operationer, stävan mot krig i hela världen, tortyr, våldtäkter, o.s.v. Allt detta försvarar man istället ursinnigt.

Allt är möjligt, enlig Steven Seagal, genom att man totalt dominerar Hollywood och massmedia. Genom denna totala kontroll har man makt att föra fram sin egen propaganda, välja vilken information som ska nå den breda allmänheten och nu, senast, agera domstol genom att anklaga vem som helst för saker de gjort för kanske 20 år sedan, utan minsta bevis. Vladimir Putin är nu, såklart, det huvudsakliga hatobjektet och man har använt falsk information, som hemligstämplats, för att beskylla Trump för samarbete med Ryssland inför presidentvalet. Man betalar människor för att ljuga så att man sedan kan attackera dem i offentligheten.

Attacken mot män, också den koordinerad, bortser från det faktum att det är män som är beredda att försvara kvinnor och barn, villigt, med sina egna liv. #MeToo används nu för att förstöra den normala relationen mellan män och kvinnor. Det är ytterligare ett led i attacken mot den sunda kärnfamiljen.

Idag finns många i USA, högt uppsatta, inom alla delar av samhället som är måna om att exponera den korruption som existerar, i det vi kallar ”den djupa staten”. Dessa samarbetar nu för att attackera pedofilnätverken. Det märkliga är att dessa skyddas, med näbbar och klor, av etablissemanget. Trump har nu börjat nysta i dessa nätverk och arresteringarna ökar nu dramatiskt. Länkarna är tydliga till Hollywood och Washington D.C. Många samarbetar för att slå ner på dessa pedofili-nätverk. När Trump kräver att pedofil-nätverkens pengar ska konfiskeras står det inte en rad om det i etablerade medier och de t.o.m. attackerar beslutet.

Trump vill se dödstraff för pedofili. Det är skrämmande att dessa pedofiler åtnjuter ett sådant starkt skydd från etablissemanget. Det har framkommit att man har använt sig av pedofili för att få kontroll över kongressledamöter. Börjar man nysta i detta kommer den mest vulgära varböld som någonsin skådats läggas i öppen dager för allmänheten. (Detta stämmer också väl in med det som Kay Griggs kunde berätta om de metoder man använder i USA:s marin för att kontrollera de högre officerarna).

Ett stort problem är massmedia. När nyheterna bara blir falskare och falskare leder det till att allmänheten inte vet vad som händer i verkligheten. Massmedia är filtret genom vilket en stor del av folket får sin information. Den falska informationen förvirrar och skapar desorientering. Många förstår redan att etablerade medier är inget annat än lögnare som nu måste ljuga ännu mera för att skapa total förvirring. Man försöker nu anklaga alla män för att skydda de verkliga förövarna.

Våldtäkterna mot män i Hollywood är vanligt förekommande men männen vågar inte träda fram. Det är en blandning av homosexuella övergrep, pedofili och degradering av kvinnorna.

Steven Seagal upprepar gång på gång att nu måste Sanningen fram. Allmänheten måste få veta Sanningen. Ingenting annat duger.

Ytterligare en fråga är varför ”den djupa staten” vill ha krig med Ryssland? Det kan inte ligga i folkets intresse att USA, Europa och Ryssland är i konflikt. Frågan är då vem som tjänar på detta? Vi vet att de som gynnas av detta kontrollerar massmedia. Ryssarna har hjälpt till att krossa ISIS i Syrien, har i hög grad tagit kontroll över globalisternas inflytande, åtminstone begränsat deras inflytande. Samma globalister som finansierade och stod bakom kommunismen i Ryssland 1917, dödade Tsaren och försökte ta över alla råvarutillgångar 1991, ser nu att allt fler vaknar upp, Storbritannien lämnar EU, länder i EU vägrar massinvandring, o.s.v. De börjar bli desperata och det är mycket farligt.

Det var krossandet av stabila stater som Libyen, Irak och attacken på Syrien som sedan ledde till den okontrollerade asyltsunamin vi idag lever i. Dessa stater hade kontroll över de olika fraktionerna inom respektive stat men de olika fraktionerna har nu fått möjlighet att fritt agera. Stora delar av Europa är p.g.a. detta mer eller mindre förstört, eller åtminstone i en enormt svår situation. Redan idag har detta massiva inflöde av migranter sannolikt förändrat Europa för all framtid och om detta får fortsätta kommer den europeiska kontinenten att bli helt oigenkännlig.

Det finns en stark länk mellan det fullständiga kaos som råder i Mellanöstern och Nordafrika och det massiva inflöde av migranter vi idag ser i Europa. Det är det amerikanska etablissemanget som ligger bakom kaoset i regionen och man har de senaste åren gjort allt för att understödja det.

Den demokratiska ledaren säger sig vilja döda presidenten på CNN, ”den djupa staten” spionerar på Trump och ljuger sedan om Ryssland, hemligstämplade läckta mail visar hur man försökt, genom lögner, attackera Trump, arrogansen är total och enligt Steven Seagal har USA aldrig i sin historia varit i sämre författning än idag.

99% av alla rapporterade rasistbrott har skapats och finansierats av vänstern och personer som George Soros. Syftet är att peka på rasism som ett hot för att avancera sin agenda. Man har agenter som postar rasistiska inlägg på nationalistiska sidor, agenter som ritar svastikor på husväggar, bränner kors, agenter som infiltrerat vänsterliberala organisationer för att sedan starta upplopp, o.s.v. Man gör allt för att splittra och så agg. Man vill ha rasmotsättningar för att kunna genomföra total övervakning av alla medborgare. Därför genomför man också falska flaggor och välkomnar terrorister in i alla västländer. Allt har kommit fram i läckta dokument.

Syftet är att genom falsk propaganda splittra oss för att härska och söndra. Samhället ska helt slås sönder och vi ska inte stå eniga mot globalisterna.

Steven Seagal upprepar att när man fick kontroll över Hollywood och massmedierna nåddes en brytpunkt. Det är efter detta som allmänheten inte längre vet vad som är sant och falskt. Massmedia är i hög grad censurerad och manipulerad. Det finns idag i USA inte ett enda nyhetsnätverk som talar sanning. (Samma sak gäller även i Sverige.)

Steven Seagal har skrivit en novell som handlar om ”den djupa staten”. Det har visat sig att den hamnade överst på försäljningsstatistiken men att man då tog bort alla bra recensioner och satte de dåliga överst. Man tog också bort dem som gett högsta betyg och lyfte fram dem som gett lägsta betyg. Man har också låtit agenter skriva recensioner. Steven Seagal attackeras varje kväll på de olika TV-nätverken. Det är helt uppenbart att man vill misskreditera honom.

Steven Seagal säger att det finns hundratusentals människor runt om i världen, höga som låga, som avskyr vad dessa människor gjort med USA. Det finns en bred rörelse nu som vill avslöja vad man hållit på med och det är därför massmedierna så ursinnigt slår vilt omkring sig. (I Sverige har vi ägarfamiljen Bonnier som man nu gradvis börjar exponera för deras enormt destruktiva inflytande. De är en del i detta globala nätverk av falska nyheter.)

ISIS skyddades av det amerikanska etablissemanget och Sverige har också gett sitt direkta och indirekta stöd för att underlätta för dem. Vi har dessutom öppna dörrar för dess terrorister. Svenska, svekfulla politiker, och svenska etablerade lögnmedier gör allt för att dölja det faktum att det var Putin som faktiskt såg till att ISIS framfart stoppades. ISIS begick de mest fruktansvärda brott mot mänskligheten, ändå gör etablissemanget allt för att mörka vem som ligger bakom dem och vem som försökt att krossa dem.

Ryssland är enligt propagandan idag ett u-land med den vidrig president men i verkligheten har man en välutbildad befolkning, ett värdesystem med grunden i kristendomen, en framstående kultur, framstående vetenskap och västvärlden skulle gynnas av en vänskap, inte fientlighet, mot landet. En fred med Ryssland, ett samarbete, skulle innebära världshistoriens största fredsskapande insats.

Kinas roll är här intressant och värd att fundera på. De är briljanta strateger och tänker 50 till 100 år framåt. Det ligger inte i deras intresse att västvärlden blir nationalistisk eftersom detta kan hindra dem från handel och att köpa upp företag/naturresurser runt om i världen. Vi ser idag att fler och fler företag, råvaror och infrastruktur köps upp av kinesiska företag. När man köper medieföretag innebär detta ingen kursändring alls utan medieföretagen fortsätter, som tidigare, med sin propaganda. Fria Sidor delar helt denna syn att vi inte får falla i fällan att söka svaren, varken i Ryssland eller Kina, vi måste ha ett eget ledarskap som tänker på vad som är bra för oss. Det är det som fattas idag. Varje nation måste tänka på vad som är bra för den. En självklarhet kan tyckas.

Det mest skrämmande idag är att etablissemanget och lögnmedia så öppet, utan minsta censur, kan förespråka och visa bilder på när deras fiender avrättas. Trump blir ständigt utsatt för detta, utan minsta reaktion från folkvalda politiker eller etablerade medier. Han är inte ensam att attackeras. Vi ser även i Sverige, nästan dagligen, hur svenskar attackeras verbalt, på nätet och fysiskt, medan etablissemanget tyst ser på.

Avslutning

Fria Sidor anses att Sverige måste ledas av de bästa hjärnorna, de bästa tänkarna och strategerna inte som idag av okunniga, svekfulla, köpta idioter som helt missat att Sverige har egna intressen att ta tillvara. Sverige ska och kan vara vän med alla länder om och när det gynnar oss. Länder byter ibland regim och då måste vi också omvärdera och kanske ompröva vår egen linje. Ledstjärnan måste alltid vara – vad som är bra för svenska folket. Sverige är i desperat behov av ett nytt klokt ledarskap som ser till Sveriges och svenska folkets intressen. Det är Sverige och svenska folket mot världen. Varje form av inre splittring måste ses som ett försök att försvaga oss.

De gamla partierna och dess lögnaktiga politiker och gammelmedia kan inte vara en del av lösningen i det framtida Sverige. De måste ut. De måste bort. Vi måste städa rent, vända blad och helt nya framtidskrafter måste in för att Sverige ska kunna räddas. Dessa får inte vara knutna till externa intressen utan ska enbart tjäna folket. SD’s Israel-flagga på självaste valnatten, dess samarbete med EXPO och totala avsaknad av opinionsbildning under de senaste fyra åren gör, tyvärr, att inte heller de är att fullvärdigt alternativ för framtiden. Förmodligen tjänar de Sverige bäst att bli ett första trappsteg. De har tappat all kraft och är inte lösningen vi svenskar så desperat längtar efter och behöver. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen och på allvar utmana det rådande etablissemanget.

Valet 2018 kommer att bli avgörande.