Sluta mörka judiskt inflytande

Fria Sidor blir alltid glad när någon alternativ sida tar steget att börja tala om judiskt inflytande. Det är detta enorma inflytande under hela 1900-talet som gjort att ingen vågat tala om det. Ordspråket ”vill du veta vem som bestämmer över dig – ta reda på vem du inte får kritisera” är så bra att vi ständigt behöver påminna oss om att det är exakt så världen fungerar. Den alternativa högern har, tack och lov, till skillnad från de urvattnade gamla partierna, modet att faktiskt erkänna det judiska inflytandet. I Sverige är det Nordiska Motståndsrörelsen som tydligast pekar på det. Bra!

Senast i raden att komma ur garderoben är Russa Insider, en välbesökt sida med ett ryskt perspektiv som nu säger att det är omöjligt att förstå vår värld utan att vara medveten om detta stora inflytande. Fria Sidor instämmer helt. Nyckeln till att bryta denna oerhörda dominans är att göra en bredare allmänhet medveten om den.

Russia Insider skriver:

“Vi kan kalla dem sionister, eliten, globala eliten, globalister, neokonservativa, liberala interventionister, det militärindustriella komplexet, Israeliska lobbyn, den djupa staten, medieeliten, bankmaffian, NWO, Bilderbergarna, anglosionister, o.s.v……när vi egentligen menar det judiska inflytandet för det enda som förenar dessa grupper är att det har en judisk bakgrund….och ja, de är ett stort problem..…Russia Insider kommer från nu inte att sky undan från att tala om det judiska inflytandet.”

Ett av de allra viktigaste verktygen detta inflytande har i sin verktygslåda, det finns många verktyg, är ”förintelsen”. Den kanske inte alltid lyfts fram så tydligt men finns där ständigt under ytan, efter 50 år av propaganda. Så fort vi närmar oss eller ens antyder att det finns ett svenskt folk som har rättigheter – då drar man snart fram förintelsekortet ur rockärmen.

Metoden är utstuderad och bygger på att undvika saklig diskussion och debatt. Den är istället inriktad på att tillintetgöra personen som uttalar sig. Allt handlar om känslor och att med ett fåtal ord demonisera motståndaren. Dessa, med negativ energi, laddade ord träffar motståndaren som antingen backar eller av omgivningen ses i dålig dager. Metoden har varit så effektiv att den idag används inom alla andra områden att förhindra sakargument. Många svenska politiker, Stefan Löfven och Annie Lööf, för att nämna några, använder också taktiken. Vi lever därför i fördumningens tidevarv där ett intelligent meningsutbyte inte tillåts existera.

Fria Sidor anser att det är mycket positivt att detta inflytande lyfts fram. Det är inte minst viktigt för de flesta judar är lika grundlurade som alla andra. De lär sig från barnsben att alla är ute efter dem och hatar dem. De måste hålla samman för att undvika en ny ”förintelse”. De är inte välkomna någonstans och har, utan egen förskyllan, utvisats ur ett hundratal länder och regioner genom årtusenden. De har alltid stått för goda gärningar och varit ledande för arbetarna i Sovjetunionen och idag står de för humanismen genom att vräka in migranter från jordens alla hörn in till de västländer dit de tidigare välkomnats – allt i humanismens tjänst för att motverka vithet och onda nationalister.

Det vore inte så farligt om judarna själva levde i dessa villfarelser men de riktar udden mot oss. Hela deras väsen och gärning parad med den stora makten är idag inriktad på att fullständigt förgöra den vita befolkningen och hela den västerländska civilisationen. Bevisen är många och det är helt uppenbart att man idag i hög grad arbetar som ett kollektiv i tusentals olika organisationer med hundratusentals medlemmar. Det kan vi inte tillåta. Vi kan inte tillåta att de beskyller oss för allt ont som skett i historien eller att vi inte tillåts tala ens om vår egen rätt att existera som folk. Det är helt oacceptabelt. Eftersom de, uppenbarligen, förklarat krig mot oss måste vi försvara oss. Varje enskild människa eller folk har en självklar rätt till självförsvar när den hotas till livet. Här är en central del, kanske den allra viktigaste,  att vägra acceptera deras religiösa berättelser och myter som sanningar. Varför ska vi internalisera dem? Varför är det svenska folkets skyldighet att helt okritiskt blunda och svälja? Varför ska vi gå med på att tro på dem, ge dem verktyget ”förintelsen”, när de vill förgöra oss?

Just nu befinner vi oss i ett historiskt viktigt ögonblick där Internet i hög grad fortfarande ger utrymme för alternativa tankar, det som den judiska makten kallar ”fake news”. Vi kan nu se horisonten, inte allt för långt fram, att Internet likaväl som att vara ett frihetligt medium kan bli den ultimata, centraliserade, propagandamaskinen – i judiska maktens händer.

Vi har fortfarande vissa frihetsgrader kvar men bakom kulisserna pågår ett intensivt lobbyarbete för att censurera den fria tanken och införa helt nya lagar som i praktiken gör all form av kritik mot judiskt inflytande och/eller Israel olaglig. EU har redan antagit övergripande delar av regelverket, Storbritannien antog nyligen denna nya definition på antisemitism, i USA har flera delstater stiftat lagar som bygger på samma definition, o.s.v. Yttrandefrihet som garanteras i den amerikanska konstitutionen är i praktiken avskaffad på alla större sociala medier och i Sverige har lagen HMF effektivt kvävt det fria ordet.

Alla som nämner judar attackeras, deras sidor och bankkonton stängs ner. Det är ingen slump att Ann Heberlein, som spytt galla över svenska folket i många år, får drygt 1 miljon för att skriva det vi redan vet medan Nordiska Motståndsrörelsen inte ens tillåts ha bankkonto. Överallt i världen motarbetas alla som når en större publik och som vågar tala om det destruktiva judiska inflytandet.

Den judiska makten, för att inte sticka ut, förespråkar att kritik mot varje annan folkgrupp är hat. Inte för att man egentligen bryr sig om dem utan för att fungera som ytterligare sköld till skydd för att undvika att bli utpekade. Det är de som ligger bakom förfallet men den breda allmänheten får absolut inte känna till det. Därför används denna taktik att gömma sig i skydd av alla andra minoriteter. Dessutom används dessa grupper för att fullfölja folkmordet. Muslimska organisationer i Europa och Latinos i USA, tackar och bockar och kan under skydd av den judiska överhögheten fritt trycka på för sina egna intressen – allt under diverse fagra paroller och slagord. Den enda kritik som är tillåten är den mot ursprungsbefolkningen i alla västländer. Här råder inga hämningar, tabun eller straffrättsliga påföljder, oavsett graden av hat eller våld.

Vi svenskar har faktiskt inte byggt färdigt vårt land, om det nu någonsin blir färdigt. Här finns en outsinlig källa att ösa ur som återknyter till den svenska folksjälen, svensk kultur, svensk historia och svenska stordåd och misstag. Här finns det svenska lynnet, de svenska karaktärsdragen, den svenska naturen, drömmarna, vidderna, kärvheten och ogillandet av överhöghet. Här finns hjältemod, äventyrslust och vetenskap. Här finns både stark individualism och grupptillhörighet. Här finns en oskuldsfull naivitet och tillit till främlingar. För att vara en så liten befolkning har svenska folket skapat den mest framstående vetenskap, kultur och företag. Vi har enormt mycket att vara stolta över och bygga vidare på men vi måste också rannsaka oss själva och orsakerna till att vi hamnat där vi är. Vi är ett folk med både starka och svaga sidor.

Det finns de som klagar på att vi inte kan definiera klart och tydligt något av allt det som listats ovan, än mindre vad som är typiskt svenskt. Men det är en kritik som haltar. Vi kommer aldrig helt förstå vad svenskhet är eller sluta att förundras men det betyder inte att den inte finns. Det enda vi vet är att för att svenskheten ska leva vidare måste vi först erkänna att den finns, sedan oupphörligt nära den och tala om den – både dess positiva och negativa sidor. Det är det genuint svenska som ska utgöra basen för det framtida Sverige, inte det judiska eller muslimska. Men vi får inte göra det. Vi utsätts för ständiga attacker hur dåliga vi är, att vi är orsaken till allt ont som skett, att vita är onda och man gör allt för att få oss att tro att det redan är kört – man vill intala oss att det är lika bra att vi ger upp.

Den onda överhögheten kan glömma denna våta dröm. Svenskarna vill inte vara mjölkkossor i hela mänsklighetens tjänst eller bli tankeslavar där bara vissa tankar är tillåtna och andra påbjudna. Det går emot hela vårt väsen. Det destruktiva judiska inflytandet kommer att ha varit en kort parentes i svenska folket historia, liksom alla förlegade ideologier som idag omhuldas av de gamla partierna – varken ideologierna, höger eller väster, eller de partier som representerar dem har svaren på de utmaningarna svenska folket nu står inför. De hör inte hemma i det framtida Sverige. Det behövs ett nytänk, helt nya lösningar och helt nya politiska partier.

Ett viktigt första steg att kasta av oss det kvävande förtrycket är att ständigt peka på det destruktiva judiska inflytandet överallt i världen och Fria Sidor delar Russia Insiders syn, det är hög tid att vi, för framtida generationers skull, med tiotusen små nålstick punkterar det judiska inflytandet innan det också i Sverige är förbjudet att påtala det. Vår generation kommer att få offra sig. Svenska folket står inför en gigantisk börda och den svåraste uppgift som någonsin vårt folk stått inför. Det är en uppgift vi bär med lätthet. Vi ska för framtida generationer svenskar skapa det land vi själva skulle vilja leva i. Vi gör det för oss själva, men främst för dem, det kommer ta minst en generation innan vi når dit men vi ska göra det – oavsett vad som krävs och vi kommer lyckas. Vi är den generation på vars axlar hela Sveriges framtid vilar. Vi bär detta ansvar med glädje, tillförsikt och beslutsamhet.

Ingen kan göra allt, men vi är många och alla kan göra något. Gör vi det är eländet över och vi kan, återigen, börja snickra på det där fantastiska land som vi alla längtar efter och vet att vi kan skapa. Sverige kommer återigen stiga till toppen i alla mätningar för företagsklimat, attraktionskraft, skolresultat, trygghet, vård och omsorg. Vi har världens bästa geografi, världens bästa folk och med blicken riktad långt fram och riktningen tydlig klarar vi av varje svårighet och hinder på vägen.

Läget är mycket svårt och det är på allvar nu men Fria Sidor är helt säker på att vi kommer lyckas, trots okunniga och svekfulla politiker. Vi har nämligen redan allt som krävs. Det fattas bara en viktigt sak – svenska folket behöver en ledare. En ledare som är beredd att axla det tunga ansvaret, visa oss vägen och de kommande 25 åren leda svenska folket mot den ljusa framtiden.