Roosevelt ljög om tysk strävan efter världsdominans och avskaffandet av religioner

Franklin D. Roosevelt

Fria Sidor tycker det är djupt tragiskt att vår historia är så fullständigt förvrängd att inte ens fakta kan få människor att ompröva sina uppfattningar. Orsaken är självklar. Vi har hela vårt liv matats, varje dag, med samma falska propaganda som skapat vår mentala karta om hur världen ser ut. Det innebär att vi i varje fråga själva måste söka efter sanningen. De flesta har inte tid med det. Därför finns Fria Sidor som granskar händelser i vår historia och i nuet och varje gång försöker visa att den bild vi har måste omprövas. Kanske kan vi säga att det pågått och pågår ett krig om våra hjärnor. Fienden har 100 års försprång och många är hjälplöst förlorade i den politiska korrektheten. Rädslan att våga tänka annorlunda är monumental. Fria Sidor vet exakt hur svårt det är och vilka våndor som väntar den som vågar göra resan. Man vill inte tro att man ljuger om så känsliga frågor. Ibland ligger det nära att man känner sig illamående. Det är fruktansvärt jobbigt, för den som tar steget kommer finna att ingenting stämmer som vi fått lära oss. Ingenting. Fria Sidor kan dock ge glädjande besked. På andra sidan väntar friheten. En obeskrivlig lycka att äntligen få tänka själv och se världen klarare. Att granska små pusselbitar av vår historia är som att se in i nuet. Metoderna är exakt samma idag, vilket vi alla väl känner igen vad gäller invandringen. Detta är dock så oändligt mycket större än så. Lägg någon minut att följa Fria Sidors fria forskning, längre tid tar det inte, och du kommer om några år vara en av alla lyckliga svenskar som nu i allt större skaror lämnar lögnerna bakom sig och slår sig fria – den största av alla lyckokänslor – att vara fri i tanken är värt alla våndor på vägen dit.

Ljög friskt

President Franklin Roosevelt var en mästare på bedrägeri. Vid minst ett tillfälle, medgav han öppet att han var beredd att ljuga för att främja sina mål. Under ett samtal maj 1942 med sin nära judiska rådgivare, finansminister Henry Morgenthau Jr., sade han:

”Du vet att jag är en jonglör och jag aldrig låter min högra hand veta vad min vänstra hand gör … Jag har en policy för Europa och en diametralt motsatt för Nord- och Sydamerika. Jag kan vara helt inkonsekvent, och dessutom är jag helt beredd att vilseleda och berätta osanningar om det kommer att hjälpa att vinna kriget. ”

Bildresultat för henry morgenthau jr
Henry Morenthau Jr. och Franklin D. Roosevelt

Roosevelt var i och för sig inte den första eller den sista amerikanska presidenten att ljuga för folket. Men sällan har en stor amerikansk politiker gett ett tal som laddas med en så fräck lögn som Franklin Roosevelt gjorde i sin Navy Day adress den 27 oktober 1941 som hölls vid ett stort möte i Washington, DC, och i direktsänd radio över hela landet.

Navy Day-talet 1941

Detta historiska tal var en del av hans försök att främja allmänhetens stöd för kriget mot Tyskland.

Detta foto är en stillbild från en journalrapport.

Franklin D. Roosevelt Navy Day talet.

Upprinnelsen och USA’s olagliga krigshandlingar

En hel del hade hänt under de föregående månaderna. Den 11 mars 1941 undertecknade Roosevelt Lend-Lease avtalet till lag. Avtalet medger ökade leveranser och militärt bistånd till Storbritannien – en politik som bröt mot den amerikanska neutraliteten och internationell rätt. I april hade Roosevelt olagligt skickat amerikanska trupper för att ockupera Grönland. Den 27 maj hävdade han att de tyska ledarna hade som mål att ta över världen och förkunnade för amerikanska folket ett tillstånd av ”obegränsad nationell nödsituation”. Efter Tysklands anfall mot Sovjetunionen i juni, började Roosevelts administration att leverera militärt bistånd till det belägrade sovjet. Dessa transporter bröt också uppenbart mot internationell lag. I juli skickade Roosevelt olagligt amerikanska trupper att ockupera Island. I september gav Roosevelt order till amerikanska marinkrigsfartyg att ”shoot on sight” för att attackera tyska och italienska fartyg på öppet hav.

Talet

Roosevelt började sitt Navy Day tal med att påminna om att tyska ubåtar hade torpederat USA’s jagare Greer den 4 september och Kearny den 17 oktober. I starkt känslospråk karakteriserade han dessa händelser som ”oprovocerade aggressionshandlingar mot alla amerikaner”. Han förklarade att även om han hade velat undvika konflikt så hade skottlossning påbörjats och ”historien har registrerat vem som sköt första skottet.”

Vad Roosevelt inte nämnde var det faktum att i båda dessa fall hade de amerikanska jagarna varit engagerade i attackoperationer mot de tyska ubåtarna som gett moteld i självförsvar endast som en sista utväg. Trots Roosevelts ”shoot on sight” order, som gjorde incidenter som de som han så fromt fördömde oundvikliga, ville Hitler fortfarande undvika ett krig med USA. Den tyska ledaren hade uttryckligen beordrat sina ubåtar att undvika konflikter med USA’s krigsfartyg till varje pris, förutom om de riskerade att sänkas. Trots president Roosevelts provokativa ansträngningar att sporra Hitler till att förklara krig mot USA, motsatte de flesta amerikaner sig fortfarande en direkt inblandning i den europeiska konflikten.

Och så, som ett led i hans försök att övertyga amerikaner att Tyskland var ett verkligt hot mot deras säkerhet (not:endast den i Sverige så hyllade och av Wall Street finansierade och genomförda judiska kommunismen i Sovjet var föremål för Hitlers intresse), fortsatte Roosevelt sitt Navy Day tal med en häpnadsväckande nyhet:

”Hitler har ofta protesterat mot att hans planer för erövring inte sträcker sig över Atlanten. .. jag har i min ägo en hemlig karta, tillverkad i Tyskland av Hitlers regering – av de som planerar den nya världsordningen. Det är en karta över Sydamerika och en del av Centralamerika som Hitler föreslår att omorganisera dem. ”Denna karta, som han förklarade visade Sydamerika, liksom” vår stora livlina, Panamakanalen, ”delas in i fem vasallstater under tysk dominans. ”Denna karta, mina vänner, klargör den nazistiska planen inte bara mot Sydamerika utan även mot Förenta staterna.”

Detta är den “hemliga karta” som President Roosevelt i sitt tal 1941 “Navy Day” påstår kom från en ”helt säker källa”. I verkligheten, var det ett bedrägeri, en förfalskning skapad av brittiska underrättelsetjänsten i ett led att hetsa fram amerikanska folkets stöd för USA’s deltagande i kriget.

Roosevelt fortsatte med att avslöja att han också hade i sin ägo ”en annan handling som skapats i Tyskland av Hitlers regering. Det är en detaljerad plan för att avskaffa alla befintliga religioner -. Katolska, protestantiska, muhammedanska, hinduiska, buddhistiska och judiska ”som Tyskland kommer att införa” mot en underkuvad värld, om Hitler vinner”

”Egendomen av alla kyrkor kommer att beslagtas av riket och dess marionetter”, fortsatte han. ”Korset och alla andra symboler för religion kommer att förbjudas. Prästerna kommer att för evigt tystas under hot om att förvisas till koncentrationslägren … I stället för kyrkorna i vår civilisation, kommer man att inrätta en internationell nazist kyrka – en kyrka som kommer att påbjudas talare som skickas ut av den nazistiska regeringen. I stället för Bibeln, kommer orden i Mein Kampf påtvingas som den heliga skriften. Och i stället för Kristi kors kommer två andra symboler – Svastikan och det nakna svärdet.”

Roosevelt betonade vikten av hans sensationella påståenden. ”Låt oss väl begrunda”, sade han, ”dessa bistra sanningar som jag har berättat för er om de nuvarande och framtida planer för hitlerismen.” Alla amerikaner, fortsatte han, ”står inför valet mellan den typ av värld vi lever i och den typ av värld som Hitler och hans horder skulle ålägga oss. ”Därför,” har vi lovat att dra vår egen åra i förstörelsen av hitlerismen.”

Tyska regeringen protesterar

Den tyska regeringen svarade på tal med ett uttalande som kategoriskt avvisade presidentens anklagelser. Detta påstådda hemliga dokument, förklarade man ”. Är förfalskningar av det råaste och mest skamlösa slag”. Dessutom är det officiella uttalandet om ”den påstådda erövringen av Sydamerika, eliminering av religioner, konfiskering av kyrkornas egendom, ersättandet med en nationalsocialistisk kyrka så meningslöst och absurt att det är överflödigt för rikets regeringen att ens diskutera dem”. Den tyska propagandaministern, Joseph Goebbels, svarade också på Roosevelts påståenden i ett anförande. Den amerikanska presidentens ”absurda anklagelser”, skrev han, var en ”grandios svindel” i syfte att ”piska upp amerikanska opinionen.”

Bildresultat för franklin D roosevelt war mongerer

Verkligheten

Vid en presskonferens dagen efter talet, frågade en reporter Roosevelt om en kopia av den ”hemliga kartan”. Roosevelt vägrade, men insisterade på att den hade kommit från ”en källa som är, utan tvekan, tillförlitlig.”

Den sanna historien, som vanligt, kom inte fram förrän långt senare. Kartan var en förfalskning av brittiska underrättelsetjänsten vid sin hemliga ”Station M” tekniska center i Kanada. William Stephenson (kodnamn: Intrepid), chef för brittiska underrättelseoperationer i Nordamerika, förde den vidare till den amerikanska underrättelsechefen William Donovan, som gav den till Roosevelt.

I en memoar som publicerades 1984, tog den brittiska agenten Ivar Bryce på sig ansvaret för att ha kommit på idén om den ”hemliga kartan”. Det andra ”äkta dokumentet” som citeras av Roosevelt, och som beskrev de tyska planerna att avskaffa världens religioner, var – naturligtvis – lika fantasifulla som den ”hemliga kartan”.

1941 kunde få amerikaner tro att deras president skulle kunna ljuga dem rakt i ansiktet i en fråga av den allvarligaste nationella och globala betydelse. De flesta tog därför hans alarmerande påståenden som en sanning. I sitt historiska Navy Day tal, lyckades därmed Franklin Roosevelt att nå sitt mål, att skrämma amerikanska folket till att stödja eller åtminstone tolerera, hans kampanj att driva USA in i kriget.

Många tror än i våra dagar på myten om Hitlers planer på världsherravälde. Lögnerna har en tendens att bita sig fast i folktron eftersom ytterst få är intresserade av att närmare studera frågan.