Oklahoma City Bombings

Cody Snodgres arbetade som hemlig CIA-agent 1995 då han fick ett samtal om att spränga en byggnad i USA, Alfred P. Murrah Building i Oklahoma City. Han erbjöds en halv miljon dollar men tackade nej. Nu, 20 år senare, vill han gå ut med sina erfarenheter och gör det i denna intervju på ett trovärdigt sätt. Det går inte att bevisa att det han säger är sant men oberoende forskare har länge hävdat att bomben där var ett ”inside job”. Oavsett sanningshalten i det som sägs, talar mycket för att det har gått till såsom berättas. Syndabockarna denna gång var Timothy McVeigh och Terry Nichols. Bomberna dödade 168 personer och skadade mer än 680. Lyssna på hela intervjun, den är mycket givande och informativ!

Trovärdiga vittnen vidhöll redan från början att sprängkraften kom inifrån, inte från den skåpbil som McVeigh påstås ha kört. En svart polisman, Terrence Yeakey, 30 år, räddade fyra skadade och fick medalj för sitt hjältemod. Han var den förste på plats den här dagen och observerade bomber som inte hade detonerat. Tanken med denna falska flagga var troligen att alla bomber skulle explodera samtidigt som bilen körde fram och att hela byggnaden skulle rasa. Terrence var f.d. militär och förstod redan då att något inte var som det skulle och påbörjade sin egen utredning samt gjorde egna intervjuer. Totalt hade han samlat på sig nio kartonger med material. Yeakey varnades av sina överordnade inom polisen att inte fortsätta utredningen. En kollega hjälpte honom att ta kopior på det för säker förvaring.

När Yeakey skulle ta materialet till en säker plats försvann han och hittades med halsen avskuren på ett fält och en kula i huvudet den 11 maj 1996. Lådorna var borta. När de sedan skulle hämta kopiorna berättade de som ansvarade för förvaringen att de redan hämtats av FBI under förevändning av nationell säkerhet. Terrence påstås ha tagit självmord men hans familj hävdade redan från början att det inte kunde vara ett självmord. Även vännen som tagit kopiorna dog i en flygkrasch. Yeakeys frus bil blev sedan utsatt för sabotage.

Motivet? USA hade givit Saddam Hussein i Irak Anthrax för att användas i kriget mot Iran. När USA nu skulle anfalla Irak för dess intåg i Kuwait 1990 var man orolig att nervgiftet skulle användas mot de amerikanska soldaterna. Någon tid fanns inte att vänta på ett motgift utan soldaterna gavs ett oprövat medel. Massor av soldater blev allvarligt sjuka utan att förstå varför. Man använde också för första gången utarmat uran och många soldater andades in detta och fick sedan allvarliga följdsjukdomar. Även soldaternas fruar och barn blev sjuka. Det kom fram rapporter om att grundvattnet i Irak var förgiftat och att hundratusentals drabbades av allvarliga åkommor till följd av det utarmade uranet. Sammantaget hade USA potentiella skadeståndskrav mot sig på hundratals miljarder dollar. All dokumentation om dessa skador fanns i byggnaden och förstördes av bomberna. Någon utredning tillsattes aldrig.

Det finns en annan anledningen som har med Clinton att göra. USA försåg Nicaragua med vapen. Rutten gick från Arkansas, Clintons delstat, med vapen till Nicaragua och knark på planet tillbaka till USA. Det var många myndigheter som var dem på spåren. En stor del av FBI:s material förvarades i Arkansas men strax innan bombningen i Oklahoma flyttades bevismaterialet till just den byggnad som sprängdes. Allt bevismaterial försvann.

Som vanligt är det värsta att vi inte kan vara helt säkra på vad som hänt eftersom myndigheterna mörklägger. Fria Sidor återkommer till denna falska flagga med en utförligare redovisning senare.

Lyssna på hela intervjun den är mycket givande och informativ!