Obduktionen som inte fick äga rum

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 5

President John F. Kennedy förklarades död av läkare på Parklands Sjukhus i Dallas och placerades sedan i en kista. Ett team av Secret Service-agenter började sedan omgående ta bort kistan från sjukhuset med avsikt att ta den till Love Field, ett flygfält, där den blivande presidenten Lyndon B. Johnson väntade på att ta den till Washington D.C. Det fanns emellertid ett stort problem. Texas lag krävde att en obduktion av kroppen skulle utföras av en legitimerad obducent. Därför informerade obducent, Dr. Earl F. Rose, Secret Service att det var Texas lag som rådde och att kroppen inte skulle flyttas någonstans innan en obduktion utförts. Agenterna svarade med att ingen obduktion skulle ske och kroppen omedelbart föras från sjukhuset. Dr. Rose stod i vägen och gjorde klart att han inte tänkte låta kroppen tas bort från sjukhuset utan att obduktionen hade utförts. Situationen blev hotfull.

Hotade att med våld föra bort kroppen

Nu visade Secret Service-agenterna pistolerna under sina skräddarsydda kostymer. Under skrikande, hotande och puttande tvingade sig agenterna ut ur sjukhuset bärande på kistan. Kistan fördes sedan till Love Field där personer på Air Force One, presidentplanet, som LBJ nu reste med, hade tagit bort platser längst bak i planet för att göra plats för kistan. Efter att planet landat på Andrews Militärflygplats, Washington D.C. togs Kennedys kropp till Bethesda Marinsjukhus där amerikanska militärläkare utförde en obduktion.

Det som här hände är av stor vikt då det skedde i omedelbar anslutning till mordet. Det måste ha varit viktigt att kroppen fördes bort innan någon obduktion gjordes eftersom hemliga tjänstemän hotade att använda våld och skjuta den som hindrade dem att föra bort kroppen från sjukhuset. De hindrade därmed också delstaten Texas lag från att tillämpas.

Dr. Earl F. Rose fick inte göra någon obduktion

Från högre ort

Ett ingripande med hjälp av federala agenter som med våld för bort en kista och hindrar personalen att utföra det lagen föreskriver måste ha beslutats högt upp i hierarkin. Frågan är om någon annan än den blivande presidenten Lyndon B. Johnson hade kunnat fatta ett sådant beslut? Kistan fördes i alla fall ombord på planet, Air Force One. Väl på planet, när fru Jacqueline Kennedy kom till sitt sovrum, fann hon Lyndon B. Johnsson liggandes i sin säng.

Varför bröt man mot Texas lag?

Det enda rimliga skälet är att man inte önskade att en obduktion utfördes av någon annan än de läkare man själv kontrollerade. Omedelbart efter att presidenten förklarades död hölls en presskonferens på Parkland’s sjukhus där två av de behandlande läkarna, Dr. Malcolm Perry och Dr. Kemp Clark, besvarade frågor. På presskonferensen uppgav de att såret på president Kennedys hals var ett ingångshål, vilket måste ha inneburit att just det skottet hade kommit framifrån. Läkaren, såväl som sjuksköterskorna, intygade att Kennedy hade ett stort hål på baksidan av huvudet, vilket indikerar ett utgångshål på baksidan av huvudet vilket uppenbarligen betyder att minst ett skott hade kommit framifrån.

Litet håll betyder ingångshål

Det stämmer dock illa med den officiella versionen och den ensamme Lee Harvey Oswald. Han påstås ha skjutit från sjätte våningen bakom presidentens bil, inte framför. Genom att hindra en obduktion kunde man hindra upptäckten att där fanns flera skott, från flera olika vapen och flera olika skyttar, det som tiotals vittnen berättat om att de både hört och sett.

Den ensamme skytten kan inte ha skjutit framifrån eller från sidan

Fabricerade bevis

Det är också därför som läkare som Bob Livingston och David W. Mantik övertygande har visat att myndigheterna har fabricerat bevis i from av bl.a. falska röntgenbilder. Både röntgenbilder och bilder på skallen kan omöjligt ha varit presidentens.

Douglas Horne visade i sin fem böcker tjocka volym ”Inside The Assassination Records Review Board”, att obduktionen utförd på marinsjukhuset i Bethesda är fylld med avvikelser och mycket ovanliga händelser. Detta är allmänt känt men i 50 år har försvararna av Warrenkommissionens rapport hävdat att de berott på inkompetens och försumlighet från militärläkarna. En annan möjlighet är att en mörkläggning oundvikligen medför oförklarliga avvikelser som med tiden nya metoder har mycket lättare att upptäcka.

Douglas Horne www.fff.org

Kistan som kom två gånger

Det finns andra problem också. Ett är att det finns bevis att kistan levererades till marinsjukhuset i Bethesda två gånger. När Air Force One anlänt till militärflygplatsen placerades kistan i en ambulans i vilken också Jacqueline Kennedy färdades. De anlände 18:55 till sjukhuset. 20:00 bars kistan in av militärer med vita handskar. Samtidigt är det etablerat att Kennedys kropp bars in i bårhuset 18:35 av ett annat team, då i en rudimentär kista där president Kennedys kropp placerats i en svart liksäck. Han lades dock inte ner i en sådan kista eller liksäck, utan i en exklusiv utsmyckad kista i brons. Låt oss titta närmare på bevisen.

Kistan som bars ombord Air Force One

Den 22 November 1963 beordrades korpralen i marinen, Roger Boyajian, till sjukhuset I Bethesda för att ingå i en grupp på tio militärer med ansvar för säkerheten runt Kennedys obduktion. Han skriver i sin rapport, fyra dagar senare, att gruppen anlände till sjukhuset 18:00 och att kroppen bars in 18:35 till bårhuset. En annan person, Dennis David, var stationerad vid den marina enheten vid sjukhuset. Han berättade att han och sju andra klockan 17:30 kallades till bårhuset. Runt 18:30 fick han ett samtal att kroppen var på väg. Kistan var enkel och liknade dem som användes i Vietnamkriget (jmf bilden ovan). Dennis såg sedan ambulansen med Jacqueline Kennedy anlända klockan 18:55 men visste då att president Kennedys kropp inte kunde vara i den, eftersom de redan burit in den. Dennis Davids uppgifter bekräftades sedan av en annan marinsoldat.

Joseph Gawlers Sons, Inc, en begravningsbyrå, med uppdrag att balsamera liket skrev i sina anteckningar att kroppen togs ur en kista av metall. Paul O’Connor, marinsoldat, berättade för kommissionen att kroppen togs ur en billig metallkista och låg i en plastsäck med dragkedja. Totalt åtta olika personer har intygat att de såg en kista i enkel metall med en kropp i en svart liksäck anlända 18:35, inte i en exklusiv, dyr, utsmyckad bronskista, inlindad i vita lakan. Utöver detta finns två handskrivna vittnesmål som bekräftar kistans ankomst 18:35, 20 minuter före det att Jacqueline Kennedy anlände i ambulansen och 1,5 timmar innan kistan officiellt bars in, klockan 20:00.

Vad hände?

Exakt vad som hände är omöjligt att få svar på från någon annan än dem som var där. Tyvärr blev alla som på minsta sätt var delaktiga och såg något förbjudna under straffrättsligt ansvar att yppa något av vad de såg. Ända sedan kistan (och kroppen) togs från läkarna i Parkland’s sjukhus var den under kontroll från federala agenter och/eller militär, alla med strikt tystnadsplikt. Ett yppandeförbud som gällde 50 till 75 år. Det var endast efter Oliver Stone’s film JFK år 1991 som man tillsatte en kommission där några delar av sekretessen lyftes. De ytterst få uttalanden som läckt ut skvallrar om synnerligen märkliga omständigheter. Utan tvekan fanns det här två olika kistor samma kväll. Båda kan inte, samtidigt, ha innehållit John F. Kennedy.

Slutsats

Någonting stämmer inte här. Kroppen får inte obduceras enligt gängse rutiner och förs bort mot sjukhuspersonalens protester till Air Force One, presidentplanet. Bara detta bör väcka misstanke. Varför fick inte obduktionen ske lokalt och så fort som möjligt? Varför togs liket ombord på presidentens eget plan? Varför vittnar minst 10 olika personer som arbetade på Bethesda marinsjukhus att kistan bars in 18:35, inte 20:00 som den officiella versionen påstår? Om John F. Kennedy sköts av flera skott och flera gärningsmän var man tvungen att dölja liket eftersom det endast fick visa på en skytt, ett vapen och en riktning, från sjätte våningen bakom kortegen.

Fortsättning följer.