Nazisterna har aldrig styrt världen

NMR - hotet mot makten Källa: nordfront.se

Efter Almedalen 2018 är det en sak som sticker ut. Nästan alla partier målade upp nazister som det största hotet mot Sverige. Det är idag inte mod att stå upp mot nazismen, det är ett obligatoriskt krav och något av det lättaste som finns att lydigt återupprepa de Allierades krigspropaganda från 1940-talet. Jimmie Åkesson har därför fel när han kallar NMR för ”fega töntar”. Ingen idag som offentligt ifrågasätter, ens den minsta del av krigspropagandan som också finns idag, kan benämnas som feg. Tvärtom, den som gör det har stort mod. Låt oss börja med att konstatera att de som de Allierade under andra världskriget kallade nazister, d.v.s. nationalsocialister, aldrig har styrt världen eller Sverige. Det är knappast Per Öberg, Fredrik Vejdeland eller någon av de andra motståndsmännen som är orsaken till den katastrofala situation Sverige befinner sig i, ändå utmålas de som det största hotet. Logiken haltar påtagligt.

De som styr idag är hotet, inte NMR

Massinvandring, mångkultur, degenererad kultur, ständiga lögner i massmedierna, propaganda för rasblandning, eviga krig i Mellanöstern, 9/11, 7/7, falsk statssponsrad terrorism, kaoset i skolan, vårdköerna, terrorstaten Israel, EU, NATO, de dagliga skjutningarna har vi fått därför att tyskarna under nationalsocialismen förlorade kriget, inte för att de vann det.

Hade tyskarna drivit på för att Sverige skulle fyllas med utomeuropéer? Hade de propagerat för rasblandning i varje skrift, tv-kanal, varje bok och varje tidning? Hade de varje dag outtröttlig arbetat för det folkmord vi ser genomföras i Sverige och varje västland? Självklart inte. Man vill att vi ska vara rädda för en fiende som aldrig styrt världen eller Sverige och som krossades för 70 år sedan. Många går fortfarande på det.

NMR – hotet mot demokratin?

Nordiska Motståndsrörelsen har aldrig styrt Sverige men man är ett hot mot den rådande ordningen – den som förstör vårt land. Man är också ett hot därför att man tydligt pekar ut vilka som ligger bakom eländet. Det är samma judiska inflytande som segrade i första- och andra världskriget. Det är samma judiska makt som med terror etniskt rensat Palestina och vars prickskyttar siktar på barns ögon genom kikarsiktet och skrattar när de får in en träff.

Det är samma judiska inflytande som äger media i varje västland och som sprider falsk propaganda om historiska händelser i tidningar, filmer, TV, böcker och genom utbildningsväsendet. Det är samma judiska makt som ljuger om ”förintelsen” och som har skapat ”kriget mot terrorismen” med början den 11 september 2001.

Nordiska Motståndsrörelsen vill göra sig av med detta och det är därför de av alla partier utmålas som det största hotet mot demokratin. Det är därför man inte får ha något bankkonto. Det är därför man ständigt avlyssnas och jagas av polisen. Det är därför man gör allt för att med varje tänkbart medel göra allt för att allmänheten inte ska lyssna på vad de säger.

Nazisterna kopplas i folks medvetande ihop med de sex miljoner gasade judarna, något som stänger ned människor tänkande, man vill inte höra på dem – men om ”förintelsen” bevisligen är en lögn faller hela narrativet. Det är därför det är så viktigt att ständigt påminna om förintelselögnen.

Demokratin fylld med värdeord

Den som varit observant har märkt att vad den styrande makten gjort de senaste fem åren är att man omdefinierat ordet demokrati genom att fylla termen med en massa värdeord. Detta är självklart medvetet och följer en plan.

Demokrati är egentligen en meningslös floskel så länge ordet inte har en tydlig definition. Östtyskland kallades t.ex. DDR, vilket står för Deutche Demokratische Republik, trots att det var en kommunistisk diktatur.

Samtidigt är demokrati ett inarbetat ord som nästan alla uppfattar positivt, trots att man aldrig funderat på vad det betyder. Det är därför man ansträngt sig för att ladda demokrati med ett antal värdeord som mångkultur, invandrare, samarbete, öppenhet, värdegrund, o.s.v. Dessa värden skyddas sedan mot den farliga nationalismen genom EU och den farliga ryssen genom NATO. På detta sätt försöker man kuppa in sin version av demokrati och propagera för de överstatliga institutioner som kan skydda den.

Enligt NMR betyder demokrati, folkstyre och även med denna definition finns ett antal olika varianter. Folkstyre är i alla fall en 100 gånger bättre utgångspunkt än vad man idag fyllt ordet demokrati med.

Nordiska Motståndrörelsen förtalas inte av makten för att de är farliga utan för att de är ett hot mot den rådande makten och världsordningen. Man är definitivt för demokrati i meningen att den ska spegla folkets vilja men helt emot vad begreppet förvandlats till idag.

Slutsats

Nazisterna från 1930-talet har inte styrt världen och NMR aldrig Sverige. De förtalas för att de är ett hot mot den rådande makten, inte för att de är ett hot mot svenska folket.

Jimmie Åkesson, i sin iver att vara politisk korrekt och godhetssignalera till Sjukklövern, kan inte avstå från att kalla NMR för ”fega töntar”. Han hoppas vinna en billig poäng mot några som aldrig ges utrymme att försvara sig i varken etablerade eller alternativa medier.

Nästa gång han kör med nazistkortet bör du fråga dig själv om det är nazisterna som styrt världen och Sverige de senaste 50 åren och de som arbetat för den mångkultur och massinvandring SD säger sig ogilla så mycket? Om inte, varför kallar han NMR för ”fega töntar” och inte Sjuklövern?

Det är för övrigt uppenbart vem som verkligen är den ”fega tönten” i sammanhanget.