JFK: Läkarna som förkastar de officiella bevisen

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 7

Kärnan i mörkläggningen av mordet på John F. Kennedy är att den officiella versionen påstår att han sköts av en ensam gärningsman. Lee Harvey Oswald hävdade, till sin död, att han var en ”patsy”, d.v.s. en person man väljer ut att ta skulden för ett brott. Han var anlitad av FBI och sköts sedan av en annan person, också anlitad av FBI, Jack Ruby (Jack Rubinstein) innan rättegången. Ruby, som själv försökte få personlig kontakt med Warrenkommissionen, dog hastig i multipel cancer 1967. Så var alla förövare ute ur bilden. Det stora problemet med den officiella versionen är att den inte bygger på seriöst polisarbete. Vi skulle förvänta oss en utförlig obduktion i direkt anslutning till mordet i Dallas. Där skulle man konstatera antalet kulhål, skadornas omfattning och andra omständigheter. Detta ska sedan matchas mot det påstådda gärningsvapnet, kulornas dimension, antal skott, o.s.v. Detta ska sedan bekräftas av vittnen och teknisk bevisning såsom hittade kulor, skador på bilen och kläder. Inget av detta skedde. Ingen obduktion fick ske på sjukhuset i Parkland, mängder av vittnesmål har ignorerats, bilen renoverades omgående och någon koppling mellan skadorna och vapnet har aldrig, objektivt, fastställts. Miljoner amerikaner vet om detta men myndigheterna fortsätter, än i våra dagar, att mörklägga eftersom man fortfarande, framgångsrikt, kan lura en stor del av befolkningen. Varför ändra på ett vinnande koncept?

Likheter med 9/11

Det är skrämmande att se likheterna mellan konspirationen 9/11 (2001) och John F. Kennedy (1963). Båda kan bevisligen inte tekniskt ha gått till som man påstår. I båda fallen skedde inget ordinärt polisarbete utan utredningen togs över från högsta ort. I båda fallen tillsattes, till systemet, lojala ledamöter i framtvingade kommissioner att utreda brotten. Båda kommissionerna ignorerade viktiga bevis. I båda fallen fick konspirationerna dramatiska effekter, radikala kursändringar, av politiken. I båda fallen kallas oberoende Sanningssökare för konspirationsteoretiker. I båda fallen tvingas politiker att acceptera den officiella versionen, de som inte gör det åker snabbt ut. I båda fallen påstår man att alla förövarna är döda och de som hade ledande positioner inom administrationen eller kommissionen klättrade raskt i hierarkierna och belönades med höga positioner.

40 vittnen och flera läkare

Mer än 40 olika vittnen, varav flera från sjukhuset Parkland och Bethesda, förbipasserande, läkare, medicinskt kunniga och anställda på FBI har samstämmigt rapporterat att JFK hade ett stort hål (en knytnäve) på baksidan av huvudet till höger. Dessa vittnen har visat var denna skada fanns i vittnesmål med sina egna händer. Nedan visas deras samstämmiga beskrivningar:

Den officiella versionen

Dessa vittnesmål går helt emot den officiella versionen. Enligt de officiella diagrammen, obduktionen och bilderna saknas ingen stor del av bakhuvudet och ett andra skott träffade JFK i nacken. För att den officiella versionen ska stämma, d.v.s. ett skott som kommer från den byggnad där Lee Harvey Oswald påstås ha skjutit ifrån, bakom kortegen, måste den officiella versionen utesluta att skadan fanns där alla vittnena påstår att de sett den och att det andra skottet var i ryggen, inte i nacken. Nedan den officiella versionen med två kulor.

Cerebellum – lillhjärnan

Problemet är att enligt den officiella versionen finns ingen skada på lillhjärnan. Samtidigt har Dr. Crenshaw, läkare på Parkland i Dallas, omedelbart i anslutning till händelsen rapporterat om att lillhjärnan hängde ut. Enligt Dr. Marion Jenkins, Parkland, var delar av lillhjärnan skadad. Enligt Dr. Charales Carrico, Parkland, blödde lillhjärnan. Enligt Dr. Malcolm Perry, Parkland, syntes delar av lillhjärnan. Enligt Dr. Robert McClelland, Parkland, hade delar av lillhjärnan sprängts loss. Enligt Dr. Charles Baxter, Parkland, låg delar av lillhjärnan på operationsbordet. Enligt Dr. Kemp Clark, Parkland, var delar av lillhjärnan skadad och synlig.

Lillhjärnan är placerad längre ner på huvudet och har en annan sammansättning än hjärnans övre delar.

Det är mot bakgrund av detta som t.ex. Dr. Robert B. Livingston konstaterar att de officiella diagrammen och fotografierna helt enkelt inte kan vara från John F. Kennedy och Dr. David W. Mantik hävdar att röntgenbilderna inte kan vara på John F. Kennedy.

Mörklagd obduktion

Vi ser här varför man var så mån om att snabbt ta bort John F. Kennedy från Parkland i Dallas och inte tillåta läkarna där att utföra en officiell obduktion. En sådan hade kunnat visa exakta vinklar var skotten kom ifrån, vilken ammunition som använts och hur många skott som träffat JFK. Skulle obduktionen ha visat, vilket många oberoende forskare tror, på minst fyra skott som träffade, två i huvudet, ett i halsen och ett i ryggen, är den officiella versionen omöjlig. Därför kan man inte heller visa bilder och röntgen från John F. Kennedys skalle. Därför har man förfalskat dem vilket flera läkare nu visat. Om alla dessa, minst 40 vittnen, har rätt måste minst ett skott ha kommit från sidan och då var Lee Harvey Oswald inte ensam. Då var det en konspiration mot John F. Kennedy men även en mot amerikanska folket eftersom myndigheterna varit synnerligen aktiva att dölja den.

Det är därför vi aldrig får sluta granska detaljerna i vad som sker – det är i detaljerna lögnen ofta avslöjas men det är den stora bilden som sedan röjer konspiratörerna – när politiken helt läggs om bara en vecka efter en händelse, ser vi enkelt vilka som gynnats. Vi vet då både att det är en konspiration och med hög sannolikhet vilka som legat bakom.

Slutsats

Myndigheterna och politikerna i USA har nu ljugit för folket i 60 år. I Sverige ljuger politikerna och massmedia varje dag för oss bl.a. om invandringens förträfflighet. Samma lögner men på olika teman. Beviset att massmedierna är de som driver agendan är att de aldrig avslöjat en enda konspiration mot oss. De ägs av samma kraft som ligger bakom de flesta konspirationer och våra s.k. folkvalda politiker rättar villigt in sig i ledet. Istället försöker man med avledande manövrar som #metoo, Paradisläckan, falska flaggor, o.s.v. få oss att titta åt annat håll. Skulle vi bara få t.ex. konspirationen John F. Kennedy utredd objektivt och noggrant skulle alla andra falla likt dominobrickor – ett enda avslöjande räcker – därför tvingas vi fortsätta leva i en värld av lögner och en massmedia som ständigt producerar falska nyheter – dag ut och dag in.