Helgbio: Vilka förser oss med porren?

Denna video belyser vem som äger porrindustrin, vilka som producerar porren, vilka som är avsedda att konsumera den och det bakomliggande syftet, bortsett från pengarna. Det finns här mycket djupare drivkrafter än rent finansiella. Videon beskriver också hur belöningssystemet i hjärnan påverkas. Enligt statistik över antal besök på olika hemsidor är 5 av de 50 mest välbesökta i Sverige porrsidor. Motsvarande siffror gäller också globalt.