Går det att förstå USA?

USA är världens största supermakt, ekonomiskt, kulturellt och militärt. Vi måste alla förhålla oss till den på ett eller annat sätt men vi måste också förstå hur den fungerar, annars kan vi inte dra rätt slutsatser. Fria Sidor gör här ett försök att analysera de huvudsakliga kraftfält som formar USA idag.

Kontrollerad media

I en demokrati formas åsikterna av den information som når folket. Henry Kissinger sade på 70-talet att

”det är inte vad som är sant som är det viktiga, utan vad folk tror är sant”.

Det är ett viktigt uttalande som vi bör ta till oss. Den som kontrollerar den information som når folket, avgör således vad folket tror är sant eller falskt.

I USA kontrolleras 90% av media av 6 större koncerner. Alla leds, ägs eller kontrolleras av judar. Ett större företag FOX, ägs av Rubert Murdoch. Vem är då denna man? Enligt uppgifter som du kan finna här, är hans mor dotter till en mycket förmögen judisk familj, Greene, med de bästa kontakter både i City of London och i USA. Hans påstådda klättring från ingenstans är en myt. Troligen var han istället en front för betydligt förmögnare och inflytelserika judar som Michel Fribourg, Armand Hammer and Edgar Bronfman.

FOX är något som man brukar kalla ”kontrollerad opposition”.  Du håller inte med om det som står i DN och istället väljer du SvD. Där får du delvis annan information men i de viktiga frågorna skiljer sig sällan åsikterna. På samma sätt är det med FOX. När folket är trötta på propagandan i CNN, då ser man att FOX har mer kritik mot det man tycker är fel och drar då slutsatsen att FOX är ett äkta alternativ till CNN. Så är inte fallet där heller. I de viktiga frågorna, har de alltid samma uppfattning och en sak har de gemensamt, ”de onämnbara” omnämns aldrig.

Kongressen kontrollerad

Från tid till annan kommer det ut information som pekar på det, för alla insatta, uppenbara, att kongressen, såväl representanthuset som senaten, i princip varje ledamot, måste sätta Israel främst. Det fungerar eftersom det i USA alltid står två kandidater mot varandra och den som inte sätter Israel främst, får helt enkelt inga kampanjbidrag, blir smutskastade i, av dem, kontrollerade media eller får skatteverket efter sig.

Universiteten kontrollerade

Genom donationer har man under mycket lång tid kunnat försäkra sig om ett helt avgörande inflytande på varje större prestigeuniversitet. Genom donationer får man in sina barn på dem och genom dem får man in sina egna inom viktiga positioner inom forskarvärlden. På så sätt kan man också styra vad som får forskas om och vad som är sant eller falskt.

Kontroll genom organisationer

Det finns ett antal större organisationer, en del dolda, andra delvis dolda och vissa som verkar öppet. I USA har den judiska lobbyn egna påtryckargrupper som ADL, AIPAC, o.s.v. dessa verkar öppet för det judiska intresset. Man arbetar också, mer i det fördolda, genom olika NGO’s. En organisation är NCAAP, National Advancement of Colored People, den grundades av judar på 1800-talet. Främst svarta blev på så sätt ett vapen mot den vita majoriteten, i täckmantel av att verka för de svarta. Man gör det självklart inte för att man älskar svarta, se på hur de behandlas i Israel, utan som en sköld bakom vilken man kan föra fram sin egen agenda att utplåna den vita etniciteten och kulturen.

De viktigaste organisationerna är ganska dolda för oss, t.ex. Council on Foreign Relations (CFR), Bilderberggruppen, Trilaterla Kommissionen, o.s.v. och det finns med stor sannolikhet organisationer som vi över huvud taget inte ens känner till. En viktig bit är här de olika frimurarlogerna som utåt arbetar för att förbättra mänskligheten men som i praktiken, i dess högsta nivåer, fungerar som nätverk, där lojaliteten inom nätverken är starkare än mot folket som bor i landet. Det frimurarsällskap som har högst rang är det rent judiska B’nai B’rith. Det finns i hela världen liksom Chabad Lubavitch, en judisk förening, som verkar för judiskt intresse, i varje del av världen, i varje större stad.

Kontrollera rättssystemet

Idag sitter det 3 judar i högsta domstolen. Det är en öppen hemlighet att det i stora delar av domarkåren i USA, speciellt i de högre instanserna och de större viktiga städerna, finns en dominans av judar.

Presidenten kontrollerad

Donald Trump har hela sitt liv omgivit sig med judar. Hela hans familj har judiska lojaliteter. Benjamin Netanyahu har t.o.m. sovit hemma hos familjen Kushner och deras vänskap och lojalitet går långt tillbaka, vilket med tydlighet framgår av videon nedan.

9/11

Christoffer Bollyn har på ett övertygande sätt visat att man kontrollerade hela kedjan vid 9/11. Man kontrollerade media, man kontrollerade rättsprocessen, utredningen så till den grad att man mer eller mindre kunnat, för alla som vågar se, själva iscensätta händelsen för att dra igång ”kriget mot terrorismen”. Det är en central bit för mänskligheten att förstå. Det hjälper oss att se hela bilden mycket tydligare.

Christoffer Bollyn sade något mycket viktigt: De som utförde mordet på John F. Kennedy sitter fortfarande vid makten, annars skulle vi få veta sanningen om det. Den som utförde 9/11 sitter fortfarande vid makten, annars skulle vi få veta sanningen också om den händelsen. Ett logiskt resonemang som faktiskt är ett bevis, då vi idag med säkerhet vet att John F. Kennedy inte sköts av en ensam galning och 9/11 omöjligt kan ha gått till som man vill få oss att tro. Den som idag har makten vill till varje pris dölja att sanningen kommer fram.

Slutsats

Vi ser att USA idag kontrolleras av den judiska lobbyn och att de i sin tur styr opinionen genom media, universitet, politik, underhållning, o.s.v. Trumps helomvändning bekräftar att USA nu, om inte redan för länge sedan, definitivt inte längre har folkstyre. Vad vi bäst ska kalla det lämnar Fria Sidor till läsaren att fundera på. George W. Bush sade en gång att USA måste störta diktaturer för att där inrätta demokratier, för demokratier startar inte krig. Då vet vi att USA inte är en demokrati eftersom man inte gör annat än att kriga.