Fria Sidors Nyårskrönika – 2017

Sverige är ett idag ett svårt sjukt land. Politiker, näringsliv, fack och en media som vill byta ut sin egen befolkning är bevis på att Sverige inte är friskt. I själva verket är Sverige bara en del i en hel västvärld som är dödligt sjuk. Symptomen syns tydligast i den gränslösa och kravlösa invandringen men är, tyvärr, bara toppen på isberget. I verkligheten finns inte en enda fråga där man inte medvetet ljuger för oss. Lögnen är ett uruselt fundament att bygga någonting starkt och bra på. I denna nyårskrönika listar Fria Sidor en rad områden, utan inbördes ordning, där det är uppenbart att man ljuger för oss eller där man undanhåller att ge oss hela bilden. Det är områden som Fria Sidor har forskat om och kommer att forska om under 2017. Här redovisas en lång rad av det som framkommit hittills i forskningen. En del av det kan du som läsare känna att du inte håller med om eller tror på. Fria Sidor uppmanar dig att, i dessa frågor, då bedriva egen forskning. Kanske kommer du fram till någon annan slutsats?

Därför är lögnen så farlig

Fria Sidor finns för att avtäcka alla lögner som västvärlden dagligen matas med. Skälet är att lögnen är mycket farlig för oss människor, både som individer och som folk. Lögnen hindrar oss från att korrekt förstå våra rötter och vad som ha hänt i vår historia, vilka vi är och hur vi kommit hit. Lögnen hindrar oss från att förstå vad som bygger ett starkt och bra samhälle för alla. Lögnen leder till att endast viss forskning tillåts, s.k. pseudoforskning, och hindrar duktiga tänkare och vetenskapsmän (och kvinnor) att komma med banbrytande idéer som hela folket sedan kan ha nytta av. Lögnen hindrar varje enskild individ att själv utvecklas och söka, att vara nyfiken och att ställa frågor om den värld vi lever i. Den hindrar således den högsta formen av mänsklig förmåga – det som i grunden skiljer oss från djuren.

Kampen står mellan eliter

När Fria Sidor forskar om vår historia står det klart att vår historia alltid varit en kamp mellan olika eliter. 98% av befolkningen har haft sina dagliga bestyr att stå med – att överleva. De styrande skikten har sedan med hjälp av religioner, ideologier, skattepålagor, tvång och uppmuntran styrt de resterande. Redan för 7000 år sedan finns dokumenterat att man i Mesopotamien började bygga hierarkiska samhällen där eliterna i olika grad separerat sig från det folk man styrde över. Sverige har också haft småkungar och småriken, något vi får återkomma till sedan. Ibland har det varit av godo, vissa perioder har ledarskapet varit bra för folket men inte sällan har det varit mindre bra eller livsfarligt. Verkligheten är inte sockersöt så att dessa eliter i lugn och ro kunnat skapa bra samhällen. Istället har det ofta varit konkurrens och krig vilket tvingat de styrande att skapa mer eller mindre förtryckande regimer. En enad hord i blind tro kan möta fienden eller anfalla bättre än en grupp fritänkande individer.

Kanske kan vi se svenskt näringsliv och politikers agerande som en ofrånkomlig respons till den judiska världsordningen som likt Romarriket på dess höjdpunkt breder ut sig med obönhörlig kraft. Den som då står i vägen går under, den som böjer sig får överleva men till priset av att vara underkuvad. Sverige stödde till en början Tyskland i både första- och andra världskriget men när man såg att tyskarna skulle förlora stödde vi istället den andra sidan. Som litet land har vi inte alltid lyxen att gå mot strömmen. Historien talar sitt tydliga språk – de styrande, oavsett om det varit kungar, politiker eller religiösa ledare, har inte sällan lierat sig med det judiska intresset, som använts mot undersåtarna. Detta är väl dokumenterat från judiska källor. Idag är det tvärtom, det judiska intresset styr över kungar, regenter, politiker och religiösa ledare. Det främsta beviset att det är så är att vi inte ens får tala om det enligt devisen – ”vill du veta vem som styr över dig ta bara reda på vem du inte får kritisera”.

Att styra opinionen

Det nya som skett de senaste 100-200 åren är att hela västvärlden har förvandlats till s.k. demokratier. Tanken är att folket ska välja. Problemet är att en överväldigande majoritet genom vår historia aldrig behövt välja. Man har varit undersåtar och vant sig vid att styras. Det kunde vara kungen, adeln eller religiösa ledare. På senare tid har vi överlåtit till politikerna att styra över oss. De flesta har fortfarande fullt med att få vardagen att gå ihop och få begriper ens hur vårt skattesystem hänger ihop. Vi har inte haft erforderlig kunskap att axla det stora ansvaret som ges i en demokrati och kanske behövde vi det inte heller till en början eftersom politikerna, tidigare, i högre grad delade folkets åsikter. Det som till en början räddade oss var att statens makt var begränsad och att politikerna ofta kom från landsbygden där folket, även om de inte förstod den stora bilden, tenderar att vara jordnära och konservativa. I takt med den växande staten, påstått för att ge välfärd, har besluten kommit allt längre från folket och idéerna och politiken helt fjärmat sig från folkets önskan. Idag står den i rak opposition mot vad vardagens folk önskar. Hur kunde det bli så här?

Kontroll av media

Det judiska intresset förstod detta tidigt och köpte upp eller infiltrerade medierna för att styra massorna. Det går självklart inte om universitetsvärlden är på kollisionskurs mot det man önskar föra fram så man var tvungen att också ta över där. Man förstod också att deras makt ökade med centralisering av makten. Länge hade man monopol på den information som gick ut till folket men med framväxten av Internet har detta helt ritat om kartan. Det stora problemet är att även om en allt större del nu verkligen blir upplysta och därmed kan delta i demokratin, som den borde fungera, är fortfarande en majoritet i mörker. Det vi ser idag är ett bevis på att demokratin inte fungerar som den ska – inget folk vill bytas ut eller marginaliseras i sitt eget land.

Vi behöver inte omvända alla

Eftersom det judiska intresset, manifesterat i USA och Storbritannien vann både första och andra världskriget har de flesta av oss levt hela vårt liv under detta paraply. Det har präglat hela vår världsbild. Det verktyg som lämnats åt oss är att vi kan rösta. Någon militär eller utomparlamentarisk resning kan knappast ske från de fåtal som skulle våga eftersom både polis och militär kontrolleras av samma intresse – riktat med udden mot folkviljan. Världen är idag sammanlänkad och en förändring i ett enskilt land skulle omedelbart slås ner militärt, polisiärt och genom ekonomiska sanktioner.

Vi behöver dock inte väcka alla. Vi måste arbeta för att så många som möjligt ska förstå men många kommer helt enkelt aldrig att vakna. Lösningen är därför att kräva att demokratin åter igen ska bli lokal. Då kommer den vanliga människans jordnära värderingar att dominera på nytt. Således måste vi till varje pris motverka all form av centralisering både inom och utom Sverige. Det är en stor skillnad idag mot tidigare eftersom vi kan anta att vi inte kommer att invaderas av någon despotisk kung från något grannland. Vi lever i en tid då vi skulle, ostört, kunna bygga ett fantastiskt land.

Vi ska inte fly utan kämpa för vårt land

Många anser dock uppgiften övermäktig och blir därför uppgiva. Någon hemfaller åt förslag om väpnad kamp, andra flyr landet eller planerar att göra det. Problemet är att det judiska intresset styr sannolikt också i det land du då flyr till och utomparlamentariskt är det idag helt omöjligt att göra något, annat än att väcka opinion. I själva verket önskar de styrande inget hellre än att någon grupp började agera våldsamt. Då fick de anledning att helt utplåna alla nationella rörelser. En falsk flagga är således mycket trolig.

Kanske är det bättre i andra länder inom vissa områden men vi är trots allt svenskar och det är osannolikt att vi tas emot och välkomnas in i det nya landets befolkning. Alla gillar sina egna främst. Visst går det att utomlands umgås med andra svenskar men många är de som vittnar om svårigheten att bli ett med en annan befolkning, hur nära den än står oss. Det är i Sverige vi har våra rötter, det är här vi i grunden vill leva och det är i Sverige som våra barn bör ha sin framtid. Det är precis därför som dagens massinvandring är så förödande för alla västländer. Överallt i världen ser vi att etniciteter klumpar ihop sig, Mest tydligt har det varit vad gäller judarna. Slutsatsen blir att för de allra flesta återstår att vi måste kämpa för vårt eget land – inte fly. Sverige är svenskarna land och den av vår fiende så hatade devisen ”bevara Sverige svenskt” är för Fria Sidor det allt handlar om.

Rädda för kraften i fri media

Kraften i ett fritt Internet har överraskat det judiska intresset. Nu gör man allt för att stämpla fria tankar och forskning som hat, falska nyheter och ”rysk” propaganda. Detta för att skrämma människor ifrån att ens besöka dem. En annan metod för att hindra nya tankar och partier att komma fram är Värdelösgrunden som avgränsar demokratin till vissa av staten godkända åsikter. Utan att vi röstat om det har man på så sätt ”fiffigt” smalnat av demokratin till något som mer liknar en enpartistat där utrymmet för avvikande uppfattningar är mycket litet. Man talar ibland om en Sjuklöver men i Fria Sidors värld har vi idag i grunden en Åttaklöver. Detta för att man, tyvärr, framgångsrikt fått med sig nya framväxande partier, såsom t.ex. Sverigedemokraterna, att gå med på att klassa vissa åsikter och fria tankar som ”extrema” och ”farliga” för demokratin. Ett Sverigevänligt parti kan ALDRIG anse att de som kämpar för det svenska intresset är vare sig extremt eller farligt. Det bör vara det normala. I själva verket är det först nu som demokratin börjat fungera eftersom det tidigare rådde informationsmonopol. Det är djupt beklagligt att SD, för att behaga makten, har övergett Sverige och svenska folket som bärande idé.

Det står därmed helt klart för alla som vill se att det globala styret aldrig önskat verklig demokrati utan det var mer en bra metod att styra så länge man hade monopol på vad folket skulle tycka. Nu när allt fler inte vill gå med på den judiska världsordningen – då är det plötsligt fel på demokratin och den måste justeras. Detta är ett kännetecken på det judiska förfarandet genom årtusenden – man ändrar sig och skruvar på sanningar och regler för att passa det egna intresset – ofta så mycket att man till slut själv tror på det, jmf t.ex. med förintelselögnen som idag för dem är en obestridlig sanning. Återigen, vi vet vem som styr, när vi inte får ifrågasätta den.

Kommer vi att lyckas?

Frågan är irrelevant eftersom vi nu trängts in i ett hörn och vi har inget val än att vända opinionen – och det är bråttom – annars är det över. Allt vi kan göra är att varje dag arbeta för ett bättre Sverige och för kommande generationer. Vi har en skyldighet mot dem och våra förfäder. Vi kan inte vara den generation som kastar bort allt som skapats och lämna efter oss en skrämmande framtid till våra efterkommande. Du kan göra mycket. Bara fantasin är begränsningen. Få dina anhöriga att själva söka information. De som har pengar kan stödja olika verksamheter, andra kan dela flygblad, andra demonstrera och genomföra gatuprotester. Knyt band med andra Sverigevänner och vägra att splittras.

Varje folk behöver bra ledare och svenska folket är i desperat behov av sådana. Vi behöver en elit som arbetar för sig själva, sin egen framtid och för sina egna barns framtid i Sverige, helt naturligt så, men när de gör det arbetar de därmed också för svenska folket. Sverige är begåvat med fantastiska företagare, idrottsmän, musiker, akademiker, uppfinnare, vetenskapsmän, skickliga yrkesmän och kvinnor och ett lojalt och arbetsamt folk. Fria Sidor är övertygad om att det där ute finns många som ser vad som sker men de är oroliga vad som kan komma i dess ställe.

Det sämsta vi kan göra är att skrämma iväg den procent vi behöver och som i alla tider behövts för att leda ett folk. Vi måste arbeta för att Sverige ska vara världens bästa land både för både kapitalägare och arbetare. Fria Sidor ska senare visa att det är fullt möjligt, utan tvekan, att både ha världens lägsta skatter och världens bästa välfärd. Inom 50 år skulle vi kunna ha det mest fantastiska land – bara vi får ett ledarskap som vill det. Vi behöver därför opinionsbildare som vågar driva opinion. Vi behöver opinionsbildare i världsklass – politiker i världsklass. Sverige är i desperat behov av ett nytt fräsch politiskt parti som kan driva på så långt det bara går inom ramen för det rådande opinionsläget. Ett parti med nationen som bas men som hyllar framgång och företagande och det arbetande folket men samtidigt värnar de, som trots alla ansträngningar, blir sjuka. Ett parti som ser att problemen är så mycket större än bara invandringen. Ett parti som sätter svenska folkets intressen främst.

De fyra principerna

Fria Sidor har tänkt under julen och kommit fram till att vad Sverige behöver är endast fyra principer för att skapa ett bra samhälle. Dessa kommer utvecklas senare men de är a) tillbaks till våra rötter för att hitta vår folksjäl b) att ständigt söka sanningen för att vara världsledande inom alla områden c) målbilden är kommande generationer för att veta vart vi ska d) svenska folkets intressen alltid främst för att veta vilka vi ska arbeta för. Som du ser är det dåtid, nutid, framtid och för vem. Vi tänker oss kanske bäst det som en obruten kedja. Kedjan är svenska folket. Dagens, nu levande är en länk. Vi förstår vår plats i den genom att blicka bakåt, vi vet vart vi ska genom att blicka långt framåt. Fria Sidor ber att få återkomma i frågan.

Så till dagens tema: Frågor där man ljuger för oss

Invandringen

Man påstår att vi behöver invandring för arbetskraft, vår välfärd, pensionerna och för att vi ska vara humanitära. I verkligheten visar forskningen att det är en medveten plan att utplåna vita och förvägra oss rätten till våra egna länder. Vita har klarat sig i minst 10000 år utan att behöva massinvandring från Afrika och Asien. Vi har byggt de mest fantastiska samhällen som idag fungerar som magneter för alla jordens folk. Folk som inte själva har skapat det vi gjort och som idag i hög grad använder sig av det vi uppfunnit. Välfärden räddas inte av de som kommer från fjärran länder utan förstör den, pensionerna hotas och vi har inget ansvar för konflikter och krig vi aldrig startat och för folk som inte själva kan bygga upp goda samhällen. Utan gränser har vi inget land. Sverige kommer alltid att vara öppet men vi ska välja vilka som passar att flytta hit.

Judiskt inflytande

Man påstår att judar är offer och att de inte agerar i grupp. I verkligheten visar forskningen att de kontrollerar, sedan minst 100 år, stora delar av västvärlden och har infiltrerat varje del av vårt samhälle. Det främsta beviset på deras makt är att man kan tvinga på en hel värld förintelselögnen. Det stora problemet är deras dubbelmoral och att de med sina pengar hindrar verklig forskning. De kunde ha varit en god kraft men genom sin lobby har den vänts till motsatsen. De har en mångkulturell politik för oss gojim samtidigt som de hyllar sin egen israeliska globala nation och samhörighet. Inom forskningen hindrar de äkta sanningssökande. Inget har, tyvärr, förstört västvärlden så mycket som det judiska intresset där ledande inflytelserika judar fått med sig många andra på tåget.

Israel

Man påstår att Palestina var en öken och att Israel är Mellanösterns enda demokrati. Judarna är de av gud utvalda folket och Israel det av gud givna landet. I verkligheten var Palestina ett välmående land med fruktodlingar. Judar har bott där lika länge som andra folk men har ingen rätt att genom etnisk rensning och terror ta över landet. Hela världen är idag i konflikt p.g.a. dess existens. Det var Rothschild som skapade Israel, inte gud och han gjorde det enbart p.g.a. att han lyckades manipulera kungar och regenter att få ge ut de pengar vi alla använder och därmed förse sig själv med obegränsad makt och inflytande. Istället för att använda sina pengar och lagligt köpa ett landområde dit judarna kunde flytta och leva som de ville för att där sedan vänta på att Messias skulle ge dem det utlovade landet, blev den ledande judenheten själva Messias men Gud hade nog aldrig tänkt sig att det var så här det skulle gå till. Israel är i grunden en olaglig stat eftersom man inte har fastslagna gränser, någon konstitution eller har tillåtit de som fördrivits att återvända – allt som var ett krav enligt FN’s beslut för att Israel skulle få bildas. Dess existens har möjliggjorts med bidrag och militär skydd från USA och enorma pengar som kompensation för ”förintelsen” från Tyskland. Man skulle inte överleva om man inte kontrollerade USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Därför kommer dessa länder aldrig heller att bli fria. Folken i dessa länder har tagits som gisslan, inte sällan genom att man tidigt såg till att infiltrera den kristna rörelsen så att de skulle hylla Israel och De Utvalda. De s.k. kristna sionisterna har inte fattat att judenheten hatar Jesus och kristendomen. Detta är ett bra bevis på vilket inflytande man haft då man på 100 år lyckas få detta faktum att falla i glömska.

”Förintelsen”

Man påstår att tyskarna förintade 6 miljoner, huvudsakligen genom gasning. En oförlåtlig lögn som saknar all grund i verkligheten. Syftet var att stärka argumenten för den judiska staten Israel men har utvecklats till det främsta verktyget att kontrollera vårt tänkande så att allt som förknippas med de tankar som fanns då, hos alla nationer och ledare, om självständiga nationer, ras och folk är farligt. Den ger också judarna en offerstatus och är idag en av de viktigaste myterna för att skapa en gemensam identitet hos den judiska nationen. En myt som måste punkteras för att vi i västvärlden ska kunna bli fria. En rättsprocess bör omedelbart påbörjas och allt ska betalas tillbaka med ränta och skadestånd. En hel värld som omfamnar denna lögn är dödligt sjuk.

Pengarna

Man påstår att bankerna har en intermediär funktion. Pengarna finns där och bankerna är bara en mellanhand. I verkligheten har bankerna skapat alla pengar vi använder. Istället för att folket trycker sina egna pengar har vi överlåtit det till bankerna. Detta ödesdigra beslut som togs för 400 år sedan flyttade över makten från folket till bankerna, ofta ägda av just judiska personer. Desto mer pengar som trycks, desto mer tjänar bankerna. Därför har man stött krig och alla sidor i alla krig. USA har varit i krig i minst 80% av sin existens vilket ökat statsskulden ofantligt – pengar som bankerna tryckt ur tomma intet. Säkerheten för lånen har varit obligationer med borgen utställda på folket och framtida generationer. Dessa obligationer kunde staten istället behållit själva för att ge ut sina egna pengar. Därför har man önskat och verkat för minskad självhushållning, kvinnans (tvångs?)intåg på arbetsmarknaden, handel mellan länder och ett högt skattetryck, som är förutsättningen för att stater ska kunna dra på sig enorma skulder men det flyttar också makten från individen till staten, den centralisering, som är en förutsättning för att ett fåtal ska kunna styra massan.

9/11

Man påstår att det var 19 araber som inte kunde flyga som kunde överlista hela USA’s försvar och få byggnader att pulveriseras. I verkligheten behövde man en katalytisk händelse ”likt Pearl Harbor” för att få med sig USA och hela västvärlden att störta självständiga och starka stater i Israels närområde. Allt pekar på israelisk inblandning i samarbete med insiders i USA. Saudi-Arabien kan också ha varit del i det. Den officiella versionen kan inte stämma. Tankar om kriget mot terrorismen uppfanns i själva verket av Benjamin Netanyahu redan på 70-talet och det är väl dokumenterat hur man tänkt sig detta krig – problemet var bara att det inte fanns någon omfattande terrorism som kunde skrämma folket innan 9/11. Men man fann en fiffig lösning också på det men till priset av oändligt lidande och smärta och, återigen, genom en lögn.

NWO

Man påstår att vi behöver flytta makten från lokala befolkningar till ett fåtal som sitter centralt för att hantera de globala utmaningarna. I verkligheten driver man på detta för att endast en ytterst liten elit ska kunna styra över alla folk och breda ut sina företag utan protester från oberoende folk och nationer. En liten grupp kan endast styra över miljarder människor om alla beslut centraliseras. Därför hatar de nationer och folk. De kan inte driva igenom NWO om vi hade äkta lokaldemokrati. Folket skulle aldrig gå med på det. Vi måste därför alltid, i alla lägen, motsätta oss varje form av centralisering av beslut, både inom och utom Sverige.

Kriget mot terrorismen

Man påstår att 9/11 var ett uttryck för arabisk terrorism. Efter detta har mängder av falska terrordåd skylts på arabiska terrorister – allt för att ge bränsle till det våldsangrepp som påbörjades 11 september 2001. Vi har t.ex. bomberna i Londons tunnelbana 7/7 2005 men också Boston Maraton och många fler. Forskningen har visat att terrordåden ökade EFTER 9/11 som ett svar på USA’s och Israels attack. Dessa skedde främst i det av USA och NATO invaderade länderna. Dessa falska terrorattacker som dödad ca: 5000 i västvärlden är en droppe i havet i jämförelse med den död och ondska som USA och Israel skapat i Mellanöstern med miljoner döda och tiotalsmiljoner hemlösa och på flykt, inte sällan till Sverige. De verkliga terroristerna är det Israelstyrda USA och Storbritannien samt Israel själva.

Vår historia

Man förvränger, ljuger och döljer för oss allt som inte passar den officiella historiebeskrivningen. Det gäller allt ifrån första- och andra världskrigen, sanningen om slaveriet, orsakerna till alla krig och vilka som först befolkat olika delar av världen. Allt är förvrängt och det är omöjligt att här kunna ta upp alla enskilda delar men 2017 kommer du få mycket mer information om detta som trogen läsare.

Klimatet

Man påstår att koldioxiden är ett gift och skadligt, att det är farligt om det blir varmare och att människan är orsaken till alla klimatförändringar. I verkligheten är koldioxiden livets gas, luktfri och ofarlig. Den har minskat på jorden och är idag troligen för låg för att det ska vara optimalt. Det är bra om det blir varmare och solen är med största sannolikhet det som påverkar vårt klimat mest. Tittar vi på den historiska utvecklingen står vi närmast inför en ny istid.

Hälsa

Man har helt styrt in hälsa att handla om att åtgärda symptom med de ”läkemedel” man själv säljer. I verkligheten gynnas man av att fler blir sjuka. På så sätt fyller man på efterfrågan. Istället för att angripa problemet – varför människor blir sjuka – ligger allt fokus på piller och att lindra symptomen. De tjänar inga pengar om vi är friska, inte heller om de botar oss helt. därför kan vi vara säkra att vi kommer att bara bli sjukare och sjukare. De otäcka är att man har sådan makt att man t.o.m. får stater att förespråka tvångsvaccinering. I USA får t.ex. ett barn 49 doser vaccin innan de fyllt 6 år – i många delstater är det obligatoriskt.

Media

Man säger att media är oberoende och allsidig och påstår att fri oberoende media är hatisk och ger falska nyheter. I verkligheten styrs den etablerade median sedan 100 år av judiskt inflytande, i hela västvärlden. I Sverige är detta tydligt. Statliga SVT och SR följer en kulturmarxistisk linje – men det är i praktiken samma sak. Fri oberoende media har tack vare Internet nu för första gången brutit mediemonopolet så att folket äntligen, kan få den där allsidiga informationen, inte matas med judisk propaganda. Därför kan vi vara 100% säkra att man nu gör allt för att stoppa den fria informationen innan allt för många vaknat. Det sker idag genom lagar men också genom att de stora sociala mediekanalerna utövar allt strängare censur vad som får postas. Google listar t.ex. alla sanningssökande sidor sist om du gör en sökning på ett ämne. Först kommer alltid sida efter sida med godkända officiellt godkända sidor.

Biologin

Man påstår att allt är kultur och att vi människor är nästan helt formbara och utbytbara. I verkligheten styrs vi av djupt liggande biologiska processer, som grundläggs tidigt i graviditeten och vi värnar om de som står oss närmast först. Vi är inte utbytbara utan har en gemenskap med de som står oss genetiskt nära. Vi har en skyldighet att skapa bra samhällen för framtida generationer svenskar, inte att ge bort landet till främlingar. Ingen art i naturen vill utplåna sig själv. Svenska folket har t.o.m. skilt sig från sina grannländer då där fanns en djup önskan om självständighet. Länge hade vi t.o.m. stora motsättningar mellan Götar och Svear. Hur kan vi då för ett ögonblick tro att allt ska gå bra med invandring från avlägsna folk? Vi är biologiska genetiska varelser som skapar kulturer – inte en kultur som skapar generna och biologin.

Hemliga sällskap, pedofili och satanism

Man påstår att det är konspirationer att man verkar i hemliga sällskap bortom insyn från folket och att det är myter att man ägnar sig åt ockulta och vidriga ritualer. I verkligheten har man under lång tid just använt hemliga sällskap som ett viktigt medel att skapa nätverk som arbetat mot folkets vilja utan dess medvetenhet om dem. De finns överallt, även i Sverige. Pedofili är godkänt och uppmuntras redan i gamla testamentet och Talmud så att det funnits och finns idag är närmast en självklarhet. Vi ska bara inte få reda på det.

Kommunismen

Man påstår att socialismen och kommunismen var arbetarrörelser. I verkligheten stod judiskt inflytande bakom varje revolution, Karl Marx, Bolsjevikerna och både socialismen och kommunismen. När Löfvén sjunger Internationalen går han Rothschilds ärenden. Den röda fanan och färgen är deras. Sången likaså. De representerar inte en socialism som står på folkets sida utan på bankirernas. Ingen ideologi har förorsakat så mycket lidande som kommunismen. Vi talar om 50-100 miljoners död förutom allt lidande för de som överlevde terrorn. Rothschild såg i dessa revolutioner en väg att splittra och slå sönder de tusenåriga befintliga strukturer som utgjorde ett hinder för judisk makt och det internationella bankkapitalet. Den socialism som förespråkas av dagens Socialdemokrater och kommunister är internationell. Den erkänner varken gränser eller folk, bara klass. Den arbetar således, precis som kapitalismen, för globalisternas intressen. Löfvén och Sjöstedt borde skämmas.

Nationalsocialismen och Hitler

Man påstår att tyska folket var antisemiter med en galen ledare vars enda mål var att leta upp och förinta judar. I verkligheten var tyska folkets antisemitism en reaktion på den enorma invandring av Östjudar som kom under andra halvan av 1800-talet, något som skrämde inte bara dem, utan redan etablerade judar i både Tyskland och USA. Tyska folket blev bedragna i första världskriget för att judarna skulle få ett ”hem i Palestina”. Deras land ockuperades, togs över och deras levnadsförhållanden var katastrofala. Överallt rådde revolutionär Bolsjevism i Tyskland och nästan alltid var judar ledande i dessa rörelser. I Ryssland hade den judiska Bosjevismen dödat tsaren och miljoner inom de ledande skikten. Genom att slå ut ”intelligentian” var motståndet effektivt brutet. Sedan plundrades landet på alla tillgångar som sedan fördes till säkra bankkonton runtom i världen. Tyska folkets försök till resning, genom nationalsocialismen och Hitler, var en reaktion på ovanstående, inget som bara kom från tomma intet som ett hat. De såg med egna ögon med fasa på vad som där skedde och också kunde ske i Tyskland. Kritik måste riktas mot de ledande i Tyskland då man hade en syn på slaverna som ett underlägset folk. Det bidrog sannolikt till tyska folkets fall. Idag vet vi att vi har en gemensam historia och inget skrämmer judiska lobbyn på ön på andra sidan engelska kanalen och kontinenten på andra sidan Atlanten som att Europa och den Ryska sfären skulle enas. Det har alltid varit deras värst mardröm och det är också därför de demoniserar Putin.

Människan på Månen

Man påstår att man för 50 år sedan flög till månen, med dåvarande teknik, 7 gånger och lyckades sätta människan där hela 6 gånger. Detta i en tid på en teknisk nivå då vi nyss fått färg-TV och skrivmaskinen stod på sin höjdpunkt. I verkligheten har ingen människa varit där, någonsin, varken då eller senare. Ryssland, Europa, Japan eller Kina har inte använt sig av den teknik som man påstår fungerade så smärtfritt för att själva göra samma sak. I själva verket erkänner NASA själva att man inte ens idag vet hur man ska klara av att en människa passerar genom den dödliga strålningen i Van-Allen bältet. En pinsam lögn som man ännu i våra dagar lyckas hålla levande.

Abrahamitiska religioner

Man påstår att Abraham, Moses, Jesus och Mohammed levat och har stått i förbund med gud. Forskningen visar dock att gamla testamentet skrevs upp till tusen år efter de skeenden man där beskriver och av många olika författare. Några arkeologiska bevis finns inte för det man påstår ha hänt. Berättelsen om Jesus skrevs minst 100 år efter hans död och han uppmärksammades inte förrän 300 år senare. Inte en enda samtida skribent nämner Jesus i sina texter. Han finns enbart i Bibeln. Mohammeds enskilda samtal med gud och de avslöjanden som där gavs i öknen under en bar himmel saknar på samma sätt varje form av stöd i någon verklighet. Vår egen asatro är också den uppenbart till stora delar just byggd på myter. Både kristendomen och Islam tvingades på dess befolkning med våld. Befolkningar som har funnits i 10000 år och som redan innan hade egna rika traditioner och andlighet. Texterna i gamla testamentet, Talmud och Koranen är så fulla av våld, pedofili och motsättningar att det är svårt att tro att det har med en god gud att göra. Varför måste en allsmäktig Gud i så hög grad förlita sig på våld för att få folkets gillande. Sedan 3000 år har inget synts av denna Abrahamitiska gud, annat än i människors fantasier, några större mirakler såsom man där beskriver har inte heller bevisats i vår tid. I alla texter ovan finns en nedlåtande syn på kvinnan vilket är helt främmande för den nordiska folksjälen.

Tro väcker många känslor just därför att den bygger på tro, inte vetande. Fria Sidor tror att vi svenskar når vår egen andlighet genom att forska om våra förfäder och rötter och deras förehavanden samt inom vetenskapens många spännande områden. Livet är ett mysterium, likväl som universum. Den ödmjukhet som infinner sig vid den insikten, bygger på det vi vet och inser att vi inte förstår, inte på det någon fantiserat ihop för 3000 år sedan någonstans i Mellanöstern. Gud kanske finns men den Gud som människan skapat i dessa texter kan omöjligt existera. De är en produkt av sin samtid såsom några tänkte då. Fria Sidor ska också visa att det fanns helt andra religioner och långt framskriden vetenskap som sedan helt förstördes både hos vita, araber och perser. Kristendomen och Islam gjorde sedan allt för att utplåna varje spår av dessa rika traditioner och vetande.

Darwinismen

Man påstår att allt redan är fastlagt, att vi idag har bilden klar för oss om hur människan vandrade från Afrika ut över världen. I verkligheten är bilden inte alls helt klar. Bevisen för det är tillrättalagda och inte alls så tydliga och det som talar emot denna bild har dolts för oss. Det finns otaliga motbevis att människans historia är mycket mer komplex. Vad gäller vårt ursprung i en ”ursoppa” finns en hel del som talar för intelligent design. Även om, för Fria Sidors del, grundtesen om evolutionen gäller finns det mycket här som man behöver titta på och som vi vet att man medvetet dolt för oss. Varför? Vi vet t.ex. att viktiga fynd man gjort som sedan hyllats som banbrytande i verkligheten är högst tveksamma. Vi vet också att det finns spår av ”människor” mycket längre tillbaka än vad man vill göra gällande. Fria Sidor tycker det känns spännande – kanske blir slutsatsen att den officiella versionen stämmer, kanske kommer andra slutsatser. Vi får se under 2017.

Fria Sidor känner att det kommer bli ett mycket intressant nytt år med massor av saker att forska om och det är en sann glädje att få dela resan med dig som läsare. Fria Sidor är mycket tacksam att det finns läsare som vill ta del av vad som här skrivs. I gengäld lovar Fria Sidor att alltid hålla sig till det som är sanningen, så långt den går att finna, och just därför är det inte säkert alla gånger vilka slutsatser som till slut kommer att dras. Ofta byggs kunskap som en snöboll där mönstret, bilden, stärks. Det är ett bevis på att grundtesen är riktig. Inom andra områden saknas, tyvärr, erforderliga bevis och indicierna kan peka åt olika håll. Ibland bygger kunskap en tydlig bild, ibland får den oss att inse hur lite vi vet. Det är något vi sanningssökare kan och måste leva med. När 2017 går mot sitt slut har vi förhoppningsvis nått en rad nya insikter.

Fria Sidor vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till alla där ute som kämpar för Sverige i övertygelse om att vi kommer att ro detta i hamn. Svenska folket finns, vita människor finns, kedjan är stark och vår länk är inte den sista. Det är dags att ta tillbaka vårt land.

Gott Nytt 2017!