2016 blev året då Sverige slog invandringsrekord – igen!

Dags att svenska folket börjar sluta stoppa huvudet i.......

Sverige står överst på pallen, igen. Vi är verkligen den där humanitära stormakten som Reinfeldt så traktade efter men det är Löfvén som får vara härförare. 150535 nya uppehållstillstånd 2016, en ökning men 38% mot år 2015. Sverige står inför enorma utmaningar. I det läget väljer oppositionen att inte göra något. Det finns mandat i riksdagen för en radikal omläggning av politiken men man väljer att låta Löfvén hållas. Antalet asylsökanden, 28939, ligger nu något högre än snittet för år 2000-2011, innan de hysteriska åren 2012-2015. Sverige fortsätter således fylla på med nya asylsökanden, trots att det för länge sedan är fullt. Det måste stå klart för var och en att detta beror på att man önskar denna utveckling. Vi ser också samma utveckling i alla västländer, även om Sverige är i en klass för sig. Politiker pratar och gör utspel, migrationsverket kommer med nya kategorier, men inget ändras, invandringen bara ökar och ökar.

Asylsökanden

Vi ser att nivån 2016, 28939, ligger ca: 10% högre än snittet för perioden 2000-2011, 26285. Dödsalliansen vill så klart visa i sina jämförelser att den sjunkit från nivån 2012-2015. Men dagens nivå innebär inte någon åtstramning eller skärpning utan en återgång till folkmordet som det var före 2012. Gradtalet har gått ner från -15 till -5 men det är fortfarande iskyla. Svenska folket dör ut lite långsammare bara. Det visas tydligt i grafen nedan.

asylhelar2016

De långsiktiga sambanden

De långa trenderna drunknar ofta i den senaste siffrorna och utspelen. Därför måste vi lyfta blicken och se de långsiktiga och större sambanden. Vi vet att asylinvandrare medför ytterligare anhöriga. Vi vet också att anhöriga och övrig invandring såsom arbetskraft och utbildning sedan står i relation till antalet invandrare i landet. Delar vi in invandringen i dess delkomponenter ser vi detta tydligt i grafen nedan.

Grafen visar varje femårsperiod sedan 1980. Som synes ökar alla staplarna tillsammans. Det betyder att alla dessa kategorier också hör samman. Det är värt att notera att asylinvandringen inte idag enbart har samband med antalet asylsökanden utan också med det totala antalet invandrare i landet. Det visas tydligt åren 1995-1999, 2000-2004 och 2005-2009 då anhöriginvandringen fortsatte att stiga, trots lägre antal asylsökanden. Vi kan också notera att svenska folket blivit lata. Vi har beviljat knappt 90000 uppehållstillstånd för arbete under perioden 2010-2014. Vi kan tydligt se att också arbetskraftsinvandringen har ett samband med den övriga invandringen. Antalet adoptioner är försvinnande lågt och lever sitt eget liv, runt 100 per år. Knappast något som som utgör en fara för Sverige.

sambandetfemarsintervall19802014

Det finns alltid apologeter som envisas med att dela upp invandringen i olika delar och därmed förminska det som idag sker i Sverige. Man hävdar, helt riktigt, att vi också har legitim arbetskraftsinvandring och de som kommer hit för utbildning. Det man då missar är sambandet ovan. Desto fler invandrare, desto fler kan komma hit och arbeta i olika företag. För inte är det väl så att vi inte skulle klara oss utan arbetskraftsinvandring? Fria Sidor har alltid haft uppfattningen att svenska folket är ett strävsamt, yrkeskunnigt och arbetsamt folk.

Man missar också att vi har de som vistas här illegalt som inte ens syns i dessa siffror. Vi vet att många, kanske de flesta, som får avslag inte åker hem. Vi kan också anta att många aldrig ens söker asyl men ändå uppehåller sig i Sverige. Idag är därför uppehållstillstånd, enligt Fria Sidor, den bästa uppskattningen på styrkan i det pågående folkmordet. Det är också där vi har bäst statistik.

Grafen nedan visar sambandet ganska bra. För varje uppehållstillstånd beviljat p.g.a. asylskäl, får vi 2,6 ytterligare uppehållstillstånd som anhöriga, arbetskraft, o.s.v. I år beviljades 71571 uppehållstillstånd på asylgrund och statistiskt kommer dessa att inom de kommande åren medföra ytterligare 186000 uppehållstillstånd i de andra kategorierna.

uppehallstillstand19802016

Uppehållstillstånd

Det blev faktiskt ännu värre än vad Fria Sidor hade prognostiserat. 150535 beviljade uppehållstillstånd under 2016 mot 109235 år 2015, en ökning med 38%. Det blev en sorts ”Grande Finale” de sista månaderna av 2016. Fick alla som sökte beviljat?

uppehallstillstandhelaret2016dec

Det går inte att undvika att dra slutsatsen att den totalt inkompetenta oppositionen gillar denna utveckling. Det finns parlamentariskt stöd för en tvärnit men det vill man så klart inte, annars hade man för länge sedan redan tagit över och styrt upp utvecklingen. Kanske lockar ett välbetalt arbete på Bank of America Merrill Lynch också Anna Kinberg-Batra? Kanske kan Reinfeldt lägga ett gott ord för henne? Oj, vad deras kunder kommer att bli framgångsrika. Tänk alla miljonärer som flockas att lyssna på dessa moderatledares kloka förutsägelser. Vad ser de i sin kristallkula? Självklart är detta ironi. Ingen lär vilja lyssna på någon av dem. Ingen lär titta på Reinfeldt-TV heller. Dessa reträttposter är så klart lön för väl förrättat arbete – att utplåna svenska folket och den svenska nationen. Vad kallar man sådana?

En bra jämförelse med våra grannländer på den svenska galenskapen finns här.

Se skogen inte träden

Det gäller att titta på vad våra politiker gör, inte vad de säger. Under alla dessa år har utspel efter utspel passerat revy. I verkligheten har dock ingenting skett som minskat antalet uppehållstillstånd. Tvärtom. Som vi ser i grafen nedan har det bara ökat och ökat sedan 1980. Årets ”homerun” är på 150535 vilket garanterar också Löfvén, Fridolin och Sjöstedt fina internationella reträttposter. De får göra Reinfeldt och Borg sällskap på champagnemiddagarna.

Grafen visar att invandringen bara ökar och ökar, det är bara migrationsverkets olika kategorier och politikernas motivering som ändrar sig. Vad kommer man ”köra” med 2017?

uppehallstillstandhelaret2016

Regeringen påtalar nogsamt att nu är det tillfälliga uppehållstillstånd som ges, inte permanenta men de fintar inte bort oss längre nu. Politikerna kan kalla det vad de vill – vi vet av historiken att, oavsett, så innebär detta att svenska folket utplånas i sitt eget land på sikt. Vilken kategori som f.n. passar bäst i opinionen eller vad det kallas har ingen som helst betydelse. Migrationsverket kan dela in det i 100 olika kategorier, inget förändras för det.

Det finns något som alla människor känner till – orsak och verkan. Verkan är det vi ser i alla tabeller – orsaken är det som pågår idag, i varje västerland – en medveten plan de följer. De har ingen vilja eller intention att bevara Sverige svenskt. För dem finns varken nationen Sverige eller svenska folket. De skulle helst vilja bli av med oss. Vad som kommer i vårt ställe tänker de mindre på för de följer bara den övergripande planen som legat fast i alla västländer sedan tidigt 1900-tal att marginalisera vita i varje tidigare vitt land. Argumenten har också varierat där. En tid sålde man på oss att vi behövde arbetskraft, sedan var det pensionsräddare, sedan berikande mångfald, sedan att vi måste hjälpa människor på flykt och anrättningen toppades med Reinfeldt idé om av Sverige skulle vara världens främsta humanitära stormakt. Säkert något som istället för Sveriges stormaktstid under Karl den XII kan ta plats i läroplanen, då med härföraren Reinfeldt.

Sverige var ett rasligt homogent land i 10000 år men något hände 1975 och på den vägen är det. Glöm inte att grafen nedan ser ganska lika ut i alla västländer.

uppehallstillstandackumulerat1980-2016

Dags att blicka framåt

Den som 1980 försökte spå utvecklingen fick säkert fel. Det blev långt många fler invandrare från avlägsna länder än vad man då kunde ana. Skälet är, som sagts ovan, att det är en medveten plan som vi bevittnar. Syftet är som greve Richard Nicholaus Coudenhove-Kalergi, EU’s hyllade ideolog skrev, att helt enkelt skapa

”den eurasisk-negroida framtidsrasen som ska likna den gammalegyptiska och ska ersätta folkens mångfald”. Man är på god väg att lyckas.

Du som tvivlar på att dagens utveckling, med ständiga ökningar, kommer ta slut måste tänka om. Har de internationella makthavarnas agenda nu plötsligt upphört? Nej, så klart inte. Precis som vi år 1980 omöjligt kunde tro på drygt 2 miljoner uppehållstillstånd fram till 2016 har vi svårt att tro på ytterligare ökningar. Gör vi en mycket försiktig prognos där vi har en ökning men som ändå är betydligt lägre än den ökning vi haft hittills ser det ut som grafen visar. Svenska folket är i minoritet i sitt eget land någon gång 2040-2050. Prognosen är ytterst försiktig.

Grafen visar i tioårsperioder hur många uppehållstillstånd som givits. Ökningstakten för prognostiserade framtida perioder har medvetet sänkts för att inte överskatta utvecklingen. Den ser kuslig ut ändå.

uppehallstillstand2016

Sverige är i så dåligt skick med så urusel ledning inom alla samhällets områden att det behövs rensas helt för att vi ska få ordning på det. Det tog 50 år att förstöra Sverige, det kommer ta 50 att få landet på rätt köl igen. Men vi SKA göra det.

Första steget är ett totalt stopp för all asyl- och anhöriginvandring. Ingenting annat fungerar. Dessutom måste de som kommit hit på falska grunder återvisas. De som haft giltiga skäl men inte kan försörja sig kan inte få tillgång till välfärden. Svensk välfärd är till för svenskarna och de som invandrat och som bidrar. Dagens system står inför en systemkrasch. Vi ser det redan med alla smyghöjda skatter och finansminister Magdalena Andersson, SD-hatarens, löfte att aldrig igen sänka skattetrycket. Sverige står inte bara överst på pallen vad gäller invandringen vi är snart överst också vad gäller skattetrycket. Se om ditt sparkapital, pension, sjukvårdsförsäkringar så att du själv har råd med din ålderdom och vård om du blir sjuk. Svenska staten kommer i allt lägre grad ha råd att bistå dig.