Eftervalsanalys: Stödet till SD i Stockholms län på detaljnivå

Eftervalsanalys: Del 12

Stödet till SD i Stockholms län

I detta inlägg ska Fria Sidor granska stödet till SD i Stockholms län ner på områdesnivå. Vi kunde se i förra inlägget att på kommunnivå var det främst andelen högutbildade och huspriser som korrelerade negativt med stödet till SD. I kommuner som Danderyd och Lidingö där villorna är dyra och andelen högutbildade hög är stödet till SD som lägst. I kommuner som Nynäshamn och Nykvarn är huspriserna lägst i Stockholms län såväl som andelen högutbildade. I dessa kommuner är stödet till SD som högst. Man skulle kunna tro att detta beror på andelen utrikesfödda men så är inte fallet. Något samband mellan andelen utrikes födda och stödet till SD tycks inte finnas på kommunnivå. En rad andra men svagare samband finns vad gäller medianinkomsten och andelen bostadsrätter (desto lägre desto högre stöd till SD) samt politisk färg (desto mer rött desto högre stöd till SD). Det är ändå svårt att riktigt få ett grepp om var och varför stödet till SD varierar. Ett sätt att få ännu mer förståelse är att studera vilka områden i varje kommun som gett SD lägst respektive högst stöd för att se om något mönster går att urskilja. I detta inlägg kommer främst fakta att redovisas. Det är många kommuner och mycket att gå igenom. I nästa inlägg kommer en djupare analys. Gör gärna din egen för att sedan kunna jämföra slutsatserna (om det går att dra några). Tabellen upprepas i den löpande texten för att underlätta läsningen.

Danderyd (10,3% stöd till SD)

Norra Djursholm (14) domineras av dyra och luxuösa villor men här finns också ett mindre antal låghus. Samma sak gäller för Djursholms Ekeby (13).

Sikreno (8) består nästan helt och hållet av stora villor nära vattnet med ett fåtal äldre radhus. Stocksund (6) domineras av villor men här finns även några låghus.

I alla valdistrikten får de borgerliga partierna mer än 70 procent.

Nacka (10,7%)

Orminge norra (19) domineras helt av höghus med mindre lägenheter. Det förefaller vara både hyres- och bostadsrätter. Stensö södra (17) är ett äldre höghusområde i Älta, Oxelvägen, huvudsakligen bostadsrätter. Båda områdena domineras av vänstern.

Lillängen – Storängen (5) är ett äldre villaområde invid Järlasjön. Järla (4) är ett relativt nytt område som växte fram i sin nuvarande form på 2000-talet med huvudsakligen bostadsrätter. Båda områdena har en tydlig borgerlig majoritet och ligger i direkt närhet till Stockholm.

Lidingö (10,9%)

Käppala Norra (23), mitt i villaområdet med pooler strax invid vattnet, domineras av äldre höghus. Det är hyresrätter vid Merkurius- och Jupitervägen. Samma gäller för Larsberg norra (18) och södra (16) som är höghus med hyresrätter. De borgerliga har övervikt men för att vara Lidingö får vänstern ett relativt högt stöd, mer än 30%.

Hersby södra (7) är ett exklusivt villaområde likväl som Stockby, Mjölna och Fjärderholmarna (6). Här är bostäderna dyra och Moderaterna har egen majoritet.

Sollentuna (11,2%)

Rotsunda strand (19) är ett område som domineras av höghus och låghus och några kedjehus/radhus. Södra Rotebro (18) består främst av äldre kedjehus. I båda områdena dominerar vänstern.

Turebergs villastad (8) är ett äldre och sjönära område med större villor. De borgerliga får knappt 70 procent av rösterna. Silverdal (5) är ett relativt nybyggt exklusivt område som projekterades på 2000-talet. Det består av större fristående kedjehus och ligger avskärmat och isolerat nära vattnet. De borgerliga får knappt 80 procent av rösterna.

Solna (11,2%)

Skytteholm SO (17) är ett område med höghus där det är blandat mellan hyres- och bostadsrätter. Huvudsta SV (16) är huvudsakligen bostadsrätter i området Jungfrudansen. Vänstern har knappt 50% i Skytteholm SO medan de båda blocken är ungefär lika stora i Huvudsta SV.

Järvastaden södra (6) är ett nytt område där de första flyttade in 2007 och består huvudsakligen av bostadsrätter i låghus. Kungshamra (3) är ett äldre låghusområde med bostadsrätter i Bergshamra. I Järvastaden röstar man borgerligt, i Kungshamra vänster.

Kungshamra kan vara värt att studera lite extra. Här är nämligen Vänsterpartiet större (20%) än Socialdemokraterna (17%). Även Miljöpartiet (13%) och Centerpartiet (12%) lyckas väl. SD får här rekordlåga 3% och KD 2%. Det visar sig att området består av 1383 studentbostäder.

Noterbart är att Solna har huvudsakligen lägenheter och vi ser att det också gör att blockens fördelning jämnas ut.

Täby (11,4%)

Gribbylunds centrum (17) är ett höghusområde och Grindtorp södra (17) är ett stort höghuskomplex runt Kometvägen. Blockens fördelning är jämn i båda områdena och består huvudsakligen av bostadsrätter.

Slottsparken (8) är ett sjönära villaområde i Täbys finare delar. Viggbyholm norra (7) är ett äldre villaområde i Hägernäs. I båda områdena får det borgerliga ca: 80%.

Sundbyberg (12,2%)

Storskogen 1 (20) och Ör (17) är två äldre höghusområden i närheten av varandra dominerat av hyresrätter där vänstern har 70%.

Lilla Ursvik-Kymlinge (8) är ett äldre villaområde. Stora Ursvik 1 (6) är ett nybyggt område som påbörjades i mitten på 2000-talet med större fristående kedjehus. I båda distrikten har de borgerliga partierna ca: 60%.

Stödet till SD i Stockholms län

Vaxholm (13%)

Vaxholm öst (16) är ett område med mindre småhus men stora tomter på ön Rindö. Vaxholm väst (15) har en liknande bebyggelse vid Bogesundslandet. De borgerliga partierna har övervikt.

Vaxholm mitt (13) har främst låghus och ligger i centrala Vaxholm med borgerlig övervikt. Vaxholm norr (10) är ett område med större villor på Resarö med stor borgerlig dominans (70%).

Järfälla (14,9%)

Centrala Viksjö norra (19) är ett höghusområde med både hyres- och bostadsrätter där vänstern har viss övervikt. Stäket (19) är ett äldre sjönära område med en blandning av mindre villor, radhus- och kedjehus. De borgerliga har 60%.

Snapphanen (10) är ett gigantiskt äldre höghuskomplex med hyresrätter där vänstern har 80%. Kalvshälla (10) är ett nybyggt låghusområde med liten övervikt för vänstern. Det förefaller vara huvudsakligen hyresrätter (men osäkert).

Huddinge (15,1%)

Glödökvarn-Ådran (32) och Vidja-Svartvik (25) är äldre villaområden med stora tomter som ligger lantligt och avskilt och delar kan vara äldre sommarstugeområden. Fördelningen mellan blocken är ganska lika men stödet till SD sticker ut. Området ligger omgivet av stora skogsområden men där de tar slut finns det vi brukar kalla för invandrartäta områden som t.ex. Flemingsberg.

Kontrasten blir mycket stor till områdena Visättra (8) och Flemingsberg (5) södra. Två områden med höghuskomplex med hyresrätter och vänsterdominans. Båda områdena är invandrartäta.

Botkyrka (15,9%)

Grödinge (31) är ett område som liknar Glödökvarn-Ådran och dessutom ligger i närheten. Det ligger avskilt i skogen och är mindre villor med stora tomter som sannolikt stadsplanerats som sommarstugor, i alla fall från början. De borgerliga har övervikt. Vårsta centrum-Bremora (25) är ett mycket avskilt område med äldre kedjehus, låghus och villor omgivet av stora skogspartier. Vänstern har övervikt.

Invandrartäta Fittja Värdshusvägen (7) och Fittja småhus (4) ligger i centrala Norsborg. Det förra är ett större hyreshuskomplex, det senare ett äldre mindre område med kedjehus. Vänstern dominerar stort.

Österåker (16%)

Ljusterö (23) är en stor ö i norra Stockholm med många sommargäster men även en större fast befolkning. Roslagskulla ligger på fastlandet precis mitt emot Ljusterö. Här dominerar de borgerliga partierna.

Österskär 1 (11) och Österskär 2 (10) ligger i centrala Åkersberga mot vattnet och består av äldre radhus samt äldre och nyare villor. De borgerliga partierna får ca: 70 procent.

Ekerö (16,1%)

Munsö (26) och Adelsö (25) är två större öar bredvid Ekerö vid Mälaren. Båda är huvudsakligen jordbruksbygder men den senare har också ett antal sommarstugor och villor. De borgerliga dominerar.

Tappström (13) och Träkvista (10) ligger skyddat ett par km från Drottningholm. Det förra ett huvudsakligen äldre område med mindre villor, det senare ett relativt nybyggt område med en blandning av lite större villor och radhus/kedjehus. I båda områdena har de borgerliga partierna runt 60 procent.

Tyresö (16,2%)

Granängsringen (23) och Bollmoraberg (22) är två äldre höghuskomplex. Det förra är hyresrätter och vänstern får 60%, det senare bostadsrätter där vänstern får 50%.

Tyresö strand (11) är ett område med större, relativt nybyggda villor som ligger havsnära med egen hamnanläggning, Fårdala (10) är ett äldre radhusområde. I det förra dominerar de borgerliga stort, i det senare har de borgerliga partierna drygt 50 procent.

Vallentuna (16,5%)

Garn (26) och Kårsta (25) ligger lantligt där omgivningen domineras av skog- och jordbruksmark, Bebyggelsen är blandad mellan sommarstugor, fristående villor, radhus och jordbruk. De borgerliga partierna har övervikt.

Hammarbacken norra (13) och Bällsta södra (11) är nybyggda områden med friliggande villor där de borgerliga partierna får 65%.

Salem (16,7%)

Salem centrum (20) och Salem södra (20) är två äldre områden med kedjehus där vänstern har viss övervikt.

Rönninge centrum (16) är en blandning av äldre radhus/kedjehus och områden med relativt nybyggda villor. Blocken är jämnstora. Rönninge södra (9) har huvudsakligen fristående villor men även områden med radhus/kedjehus. De borgerliga partierna har 60 procent.

Värmdö (17,1%)

Djurö Vindö (27) och Kopparmora (25) är två skärgårdsnära naturbygder. Den förra består mest av äldre enskilda mindre villor och sommarhus utspridda över stora avstånd. Den senare har också några äldre radhusområden i valdistriktet. Båda har svagt borgerlig övervikt.

Gustavsberg Porslinskvartert (10) och Charlottendal (10) är två nybyggda områden med större kedjehus som ligger nära Gustavsbergs centrum, hav och natur. De borgerliga partierna får 50% i båda distrikten.

Stödet till SD i Stockholms län

Södertälje (17,3%)

Grusåsen-Listonhill (26) ligger nära ett industriområde med äldre radhus och några äldre villor. Brunnsäng västra (26) är ett komplex med äldre höghus vid Birkavägen med hyresrätter. Vänstern dominerar stort.

Glasberga (6) domineras av ett komplex med äldre höghus med hyresrätter. Avskilt, ett fält längre bort, ligger nybyggda fristående villor invid Glasbergasjön. Här finns också ett äldre radhusområde. Vänstern får 60%. Hovsjö södra (5) är invandrartätt vid Björnövägen med hyresrätter. Distriktet ger Socialdemokraterna 39% men här får också KD 23%.

Upplands Väsby (17,9%)

Smedby södra (25) är ett äldre radhusområde som ligger nära centrum och med övervikt för vänstern. Fysingen (25) ligger mer naturnära en bit bort vid sjön Fysingen och består av äldre radhus med en borgerlig övervikt.

Norra Bollstanäs (14) ligger naturskönt invid en sjö och består huvudsakligen av relativt nybyggda villor. Här får de borgerliga 65%. Sjukyrkoberget (13) är ett område med äldre radhus som ligger bredvid Norra Bollstanäs. Även här får de borgerliga högt, 60%.

Sigtuna (19,1%)

Lunda Vidbo (30) och Norra Rosersberg Skånela (24) är naturbygder med jordbruk med fristående gårdar och hus som ligger avskilt. I det förra är blocken jämna, i det senare får det borgerliga partierna 50%.

Södra Valsta (16) och Valsta Centrum (15) är ett stort komplex av höghus med hyresrätter och invandrartätt. I båda distrikten dominerar vänstern stort med 50 respektive 60 procent.

Norrtälje (19,7%)

Göttröra-Närtuna (29) och Riala (29) ligger på landet. Här finns jordbruksmark och skog, sjöar och villorna är utspridda över en stor yta och ligger en bit ifrån varandra. I det förra distriktet har de borgerliga övervikt, i det senare är det jämt. Värt att notera är att SD är klart största parti i båda distrikten.

Norrtälje-Kvisthamra (12) är ett stort villaområde med något äldre villor precis mellan Norrtäljeviken och centrum. De borgerliga får knappt 60%. Bältartorp-Hamnen (12) ligger också vid Norrtäljeviken men på andra sidan centrum och ser ut att vara främst äldre låghus. Blocken är jämnstora.

Haninge (19,7%)

Skogs-Ekeby (32) är en naturbygd med jordbruk med fristående gårdar och hus som ligger avskilt. Blocken är jämna. Åby (28) är ett äldre låghusområde med bostadsrätter med dominans för vänstern.

Jordbro NÖ (13) och Jordbro V (12) ligger bredvid varandra och består av åtta höghuskomplex, fyra på vardera sida (Moränvägen/Höglundavägen). Mittemellan ligger ett antal äldre låghus. Vänstern för upp mot 70% i båda distrikten. Områdena är invandrartäta.

Upplands-Bro (19,9%)

Håtuna-Tibble (29) är en jordbruksbygd med utspridda villor och gårdar samt områden med sommarhus. De borgerliga partierna får 45%. Brunna S (23) är ett äldre radhusområde med viss övervikt för de borgerliga partierna.

Kungsängen N-Stäkön (17) består av ett område äldre mindre villor och ett antal områden äldre radhus men också viss ny bebyggelse. Blocken är jämna. Norrboda (16) förefaller vara ett nybyggt område (osäkert) med villor på en väg (Norrbodavägen) där de borgerliga får drygt 50 procent.

Nynäshamn (22,9%)

Sorunda N (33) är ett lantligt område med mycket jordbruksmark, Här finns gårdar, villor men framför allt områden med både äldre och nybyggda villor. SD är överlägset största parti. Mellersta Sorunda (30) liknar Sorunda N men har också ett större radhusområde. Blocken är jämna i båda områdena.

Hacktorp (17) ligger precis i anslutning till Nynäshamn och består av äldre radhus och villor men även viss ny bebyggelse. Via (17) består huvudsakligen av de centrala delarna av Nynäshamn med blandad bebyggelse. Blocken är jämna i båda distrikten.

Nykvarn (24,3%)

Nykvarn ligger isolerat och idylliskt i jordbruks- och skogsmark inte långt från vatten i någon riktning. Bebyggelsen är koncentrerad till centrala Nykvarn med huvudsakligen villor som ligger relativt tätt och ordnat. Runt centrala Nykvarn finns utspritt ett antal sommarhus, fristående villor och gårdar på den omgivande landsbygden. Förutom det starka stödet till SD får de borgerliga partierna 45%.

En liten kommun men där SD får relativt högt stöd i alla distrikt. Precis som för Upplands-Bro och Nynäshamn ger de distrikt med lägst andel för SD ändå lika eller mer än genomsnittet i Sverige.

Slutsats

Detta var en genomgång och redovisning. I nästa inlägg ska vi försöka oss på en analys. Fundera gärna på egen hand för att sedan jämföra. Har du orkat läsa så här långt får du ge dig själv en klapp på axeln.