Det judiska övertagandet av amerikanska universitet

Fria Sidor ska i en serie inlägg granska hur det kommer sig att judar, framför allt i USA, tycks ha intagit alla de ledande positionerna, inte bara inom bank, utan också inom t.ex. media och Internet och universitetsvärlden. Vad beror det på? Är de mycket smartare än vad vi vita är eller finns det andra anledningar? Vi ska börja denna granskning med att titta på Harvard. Det mest prestigefyllda Universitetet i USA.

Vita underrepresenterade

Diagrammet nedan visar(röd stapel) antagna till Harvards grundutbildning (undergraduate). Den gula stapeln visar hur det borde se ut om man blev antagen i samma proportion som befolkningen. Vi ser att judar belönats med 25% av dessa eftertraktade platser (röd) men att de utgör endast 2% av befolkning i USA. De är således överrepresenterade med mer än 1000%. Svarta och Asiater ligger nära andelen av befolkningen men vita är kraftigt missgynnade, ca: 70% färre än vad vi skulle kunna förvänta oss. Siffrorna är ännu sämre än vad som här visas, eftersom också de från MENA räknas som vita i amerikansk statistik. Men vad beror det på? Är judar smartare?

Nej, precis tvärtom. Deras ”höga prestation” är en myt. De står sig slätt mot vita i alla jämförelser som görs. Tittar vi t.ex. på hur många som antas i jämförelse med hur de presterat på antagningstesterna blir bilden klar. Här är de 46 ggr mer gynnade än vita, 31 ggr i jämförelse med svarta och latinamerikaner och 3 ggr i jämförelse med asiater. Det är således diskriminering som gör att de kommer in.

harvard comparisons race jewssmall for internesmt

Under perioden 2000-2011 minskade alla grupper sin andel av de antagna, utom judar som ökade med 35%. Varför? Har de blivit smartare på 12 år?

racial decline at harvard

Vi ser samma fenomen på de flesta andra s.k. Ivy-Legue Universitet. Harvard sticker ut som värst i detta avseende men i genomsnitt har judar 13 gånger så hög chans att komma in än vita om vi jämför med deras meriter. Men stämmer detta verkligen? Ja, eftersom ca: 22000 studenter varje år tävlar om stipendier i något som heter NMS. Där för man också statistik på hur olika etniciteter presterar på dessa tester. Jämför vi sedan testresultaten med antalet som kommer in är de kraftigt överrepresenterade.

jewish privilege over asians europeans small for internet

Det finns ett annat sätt att verifiera detta också. Tittar vi på de som redan kommit in på universitetet finns där en förening för de ca: 10% av studenterna som presterar bäst. Det heter Phi Beta Kappa. Här visar det sig att, trots att judarna har sådan fördel vid antagningen, så är det 5 gånger så vanligt att vita är med där och 3 gånger så vanligt att asiater antas i jämförelse med judiska studenter. De tillhör således inte toppstudenterna. Varför antogs de då?

euros smoke Jews at Harvard580

Skälet är att judiska sökande får gå före i kön. Vita får ställa sig sist. Vad kallar vi det? På svenska heter det fusk men kanske bättre att de stjäl en plats de inte borde haft. En student som drömt hela sitt liv, men är vit, får se sin plats gå till en sämre lämpad judisk student.

Hur kunde de bli så här? Låt oss titta lite på Harvard och hur det styrs.

Historia

Universitetet grundades av delstaten Massachusetts 1636 och dess första tillskyndare var John Harvard. Massachusetts var vid denna tid starkt präglade av puritanerna en hängiven protestantisk grupp. Från början var det bara hängivna kristna som antogs och man var tvungen att kunna latin och ha kännedom om grekiska språket. Harvards loga är ”Veritas” som betyder sanning inskrivet över tre böcker.

Bildresultat för harvard university

Med tiden har universitetet förändrats och mer blivit en viktigt del i det som kallas etablisemanget. Det finns starka band både till politiken, administrationen, militären, storföretag och till viktiga forum som t.ex. Council of Foreign Relations. På så sätt formar man också framtidens ”elit” efter den mall man önskar. Det finns självklart kvar hög kvalitet inom de mer ”hårda” ämnena men även här, t.ex. inom medicin, är det troligt att några större avvikande uppfattningar från etablerade sanningar aldrig kan förekomma på ett universitet så sammanvävt med makten.

Övertagandet

Det är svårt att se exakt när det judiska övertagandet skedde. Harvard styrs av något som heter The Corporation och är en liten grupp som själv utser sina efterträdare. I grunden är det här som makten finns. Det är troligt att den skedde någon gång under och efter andra världskriget. En indikation kan vi få om vi tittar på den första judiska presidenten för Harvard. Det var, såvitt Fria Sidor kan bedöma, 1991. För att man ska utse en judisk president måste först The Corporation vara för det. Så det troliga är att det skedde gradvis där någon jude efter kriget först kom med, men utan att kunna påverka. Sedan kom en till o.s.v. Först 1991 var det dags, efter att Derek Bok varit president för Harvard sedan 1971. Det troliga är att man perioden 1939-1991 sakta men säkert besatte fler stolar i The Corporation. Fria Sidor saknar uppgifter om sammansättningen av The Corporation över tiden men eftersom dess medlemmar sitter länge så tar ett övertagande tid. Nu är det emellertid totalt vilket vi ska titta på nedan.

Presidenter

Nedan är de som Fria Sidor granskat och bedömer som judar understrukna.

Just nu är sedan år 2007 Drew Gilpin Faust president hon är gift med Charles E. Rosenberg. Före henne var det 2001 Lawrence H. Summers. 1991 Neil L. Rudenstine, gift med Angelica Zander. Derek Bok. Nathan Marsh Pusey. James Bryant Conant. Abbott Lawrence Lowell. Charles William Eliot……finns många fler men inte judar.

Vi ser att den första judiska presidenten kom 1991. Innan dess ser det inte ut att vara någon men Fria Sidor reserverar sig för att någon enstaka kan ha funnits.

Här hittar du mer info om alla ”ledande” Universitet i USA.

Who Controls the Ivy League?

The Corporation

Den som styr Harvard är The Corporation, också kallat Fellows of Harvard. Det är faktiskt USA’s äldsta instiftade Corporation. Här sitter förutom presidenten:

William F. Lee(asiat), Lawrence S. Bacow, James W. Bryer, Kenneth I. Chenault(svart), Jessica Tuchman Mathews, Paul J. Finnegan, Karen Gordon Mills, Susan L. Graham, Joseph J. O’Donnell, Nannerl O. Keohane, Shirley M. Tilghman, Theodore V. Wells, Jr.

Vi ser att av de 13 som sitter i denna enormt mäktiga ”The Corporation” är 6 judar, 5 vita, en asiat och en svart. Judar som utgör ca: 2% av befolkningen har således fler i denna mäktiga Corporation än vita som är ca: 65%.

Fakultet

Harvard’s fakultet inkluderar kända professorer såsom biologi E. O. Wilson, beteendevetenskap Steven Pinker, fysik Lisa Randall and Roy Glauber, kemi Elias Corey, Dudley R. Herschbach and George M. Whitesides, datakunskap Michael O. Rabin and Leslie Valiant, Shakespeare professor Stephen Greenblatt, författare Louis Menand, kritiker Helen Vendler, historia Henry Louis Gates, Jr. and Niall Ferguson, ekonomi Amartya Sen(fru judinna), N. Gregory Mankiw, Robert Barro, Stephen A. Marglin, Don M. Wilson III and Martin Feldstein, politisk filosofi Harvey Mansfield, Baroness Shirley Williams and Michael Sandel, matematik Shing-Tung Yau, politikisk vetenskap Robert Putnam, Joseph Nye, and Stanley Hoffmann, kompositör Robert Levin och Bernard Rands, astrofysik Alyssa A. Goodman, och juridik Alan Dershowitz och Lawrence Lessig.

Tidigare fakultet inkluderar Michael Walzer, Stephan Thernstrom, Robert Nozick, och Cornel West.

Kommentar överflödig. Dominansen är total.

Diskriminering

I USA så kvoterar alla universitet, större företag och myndigheter. Det betyder med automatik att majoritetsbefolkning, vita européer, blir diskriminerade. Det förklarar dock inte varför judarna i så hög grad kvoteras in. De är knappast en utsatt grupp.

En känsla för hur det går till ser vi nedan då Elana Kagan, utsedd av Obama till högsta domstolen, i sina utnämningar gav fler än 50% till sina egna. Judar vill inte att vi ska tänka på etnicitet men gör det själva. När judar rekryterar judar och ger dem förmåner baserat på att de är just judar då tas samhället och universitetet sakta över och vita diskrimineras.

 

 

elena Kagan final chart580

Konsekvenser

Forskare har dokumenterat anställda med högskoleutbildning och jämfört ras, IQ och lön. Där har alltid vita lägre lön för motsvarande jobb och IQ. En förklaring är att myndigheter, universitet och storföretag, enligt amerikansk lag måste gynna ”minoriteter”. En annan möjlig förklaring är att vita inte tillåts komma in på prestigeuniversiteten. Man räknar med att lönen är minst 20% högre för en student från Harvard än genomsnittet. Dessa ”elit”universitet ger prestige och en ”stämpel” att du klarat de hårda antagningskraven(om du inte är jude förstås, då kommer du in ändå).

Det totala övertagandet av USA

Judiska New York Times erkänner, eller kanske bättre, konstaterar att judarna tagit över Amerika. Vi behöver inte spekulerar bara gå till deras egna källor och läsa själva.

Att inte vilja se och förstå judarnas roll i historien och vår samtid är som att vara blind. En antisemit är en person som inte judarna gillar och som pekar ut deras makt och inflytande. Tänk att ett enda ord får så många att inte vilja se. Jo, en sak till. Svaret på frågeställningen hur det kommer sig att judarna tagit över universiteten är – Nepotism.