Den judiska maktens inre väsen

Talmud - inte bra för oss

När Fria Sidor upptäckte att det som skrivs i massmedia och självsäkert basuneras ut av politiker som oantastbara sanningar ofta inte stämmer, infann sig en nyfikenhet att ta reda på mer. Det handlar om att ställa ett antal frågor, lägga ett pussel, att följa olika trådar och samtidigt att söka brett. I detta nät av trådar visar det sig att oavsett i vilken du börjar nysta leder den ofta till det judiska inflytandet. Varje bit i pusslet passar in med de andra om vi vågar se det judiska inflytandet – det vi aldrig får tala om i det offentliga rummet. Just detta tabu är i sig själv en mycket viktig ledtråd eftersom det alltid är de som bestämmer vi aldrig får eller vågar kritisera. I detta inlägg ska du få bekanta dig med några delar av detta pussel.

Israel

Egentligen är skapandet av Israel en produkt av världen förmögnaste familj, Rothschild. Det började redan på 1800-talet. Runt sig formades fler och fler judar med det uttryckliga målet att inrätta ett Stor-Israel (Eretz-Israel) mellan floderna Eufrat och Nilen. Metoderna var och är makt, mutor, tvång och bedrägeri. Det moraliska skälet är att landet är judarnas eget, ett land de fått av sin Gud. Namnet på denna rörelse är sionism. USA är helt nödvändigt för att skydda landet.

Många sympatiserade med denna önskan, speciellt efter de sex miljonerna och gaskamrarna men de brutala metoderna och ständiga lögnerna gjorde att med tiden allt fler kom att protestera.

De ledande judarna jobbar stegvis. Först ett hem (första världskriget), sedan ett land (andra världskriget). Efter det terror för att köra bort britterna, sedan terror för att fördriva palestinierna, muslimer såväl som kristna. Detta följt av ständiga ockupationer, sedan bosättningar på de ockuperade områdena.

Det märkliga är att semitiska judar som alltid levt i Mellanöstern nu fick se massmigration av ashkenazijudar till Palestina, de flesta utan minsta anknytning till området på tusentals år. En massinvandring som började redan i slutet av 1800-talet och idag övergått i en total ockupation, ett komplett övertagande av nästan hela Palestina.

Flyende palestinier

Många palestinier fördrevs till Libanon då sionisterna genom medveten terror önskade rensa Palestina från dess urbefolkning, för att ge plats åt invandrande judar från hela världen.

Där grundades med tiden en motståndsrörelse, PLO, Palestine Liberation Organisation. 1982 genomförde Israel en massiv attack mot palestinska flyktingläger i Libanon som var bas för det politiska och militära motståndet.

Vid den här tiden var attacker på grannländer inte lika vanliga som idag (Irak, Syrien, Libyen, Jemen, Afghanistan, o.s.v.) Brutaliteten fick en hel värld att protestera och Israel fick göra fler falska utfästelser till Ronald Reagan, löften man sedan helt struntade i.

Israel förhalade hela tiden en lösning för att kunna utöka sitt territorium och befästa det med illegala bosättningar. Någon genuin vilja att komma fram till något i t.ex. de fredsförhandlingar som hölls i Oslo 1991, fanns aldrig, eftersom judarna vill ha hela Palestina på sikt och att det ska vara exklusivt judiskt.

Hundratals FN-resolutioner som på olika sätt fördömer terrorn har lags fram men aldrig antagits då USA lagt in sitt veto.

Palestina är numera Israel

2001 var det dags för nästa etapp då, efter den 11 september land efter land i Israels närområde har attackerats, allt enligt de planer som israeler snickrat på sedan tidigt 1980-tal.

Israel är ett illegitimt land, eftersom varken Lord Balfour från Storbritannien eller FN har en moralisk eller laglig rätt att ge bort ett existerande land där det sedan tusentals år redan bor människor till någon annan. Israel har aldrig antagit några gränser och har heller aldrig levt upp till de krav FN ställde på statsbildningen.

Trots detta har en majoritet av jordens länder erkänt Israel, endast 21 har inte gjort det. Sverige var en av de första att erkänna Israel, detta trots att sionisterna mördade vår egen Folke Bernadotte som i naiv tro arbetade på ett fredsförslag baserat på FN:s resolution. Israel är medlem i FN sedan 1949.

135 stater har sedan 1988 erkänt Palestina. Sverige gjorde det 2014. Kända länder som gjort det är Ryssland, Kina, alla länder i Sydamerika förutom Colombia, alla länder i Afrika, förutom Kamerun och Eritrea, alla länder i Asien utom Myanmar och Taiwan.

I princip är det de anglosaxiska länderna USA, Kanada, Australien, Storbritannien och de efter andra världskriget ockuperade länderna i Västeuropa, Japan och Sydkorea som inte gjort det. I Europa är det främst forna öststater som erkänt Palestina, Sverige och Island. Våra grannländer Finland, Norge och Danmark har inte gjort det, samtidigt som de erkänner Israel.

Obligatoriskt att visa vördnad för den judiska makten

Israel Shahak

En av de största kritikerna av sionismen var juden Israel Shahak. Han hade djupa kunskaper om vad det var som pågick och om det judiska folket. Han var professor i Kemi vid Hebrew University, Israel och fick stöd av prominenta intellektuella som Christopher Hitchens, Gore Vidal, Noam Chomsky och Edward Said.

I sin bok “Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years” får vi lära oss mer om vilka judarna är och vad de står för.

Talmud – inte Bibeln

I boken får vi lära oss att det inte är bibeln och gamla testamentet som religiösa judar bryr sig om utan Talmud. Det är en omfattande samling texter, ofta motsägelsefulla, med kommentarer som ackumulerats genom seklen. Talmud kompletteras med Kabbalan också den en omfattande samling texter men med fokus på det ockulta, mysticism och magi.

Flera gudar

I Talmud och Kabbala finns många olika gudar, manliga och kvinnliga. Dessa har en komplex relation till varandra och deras roll varierar beroende på vilken judisk grupp som tolkar dem.

När religiösa judar t.ex. utbrister “Gud är ett” betyder det en gud för vissa men för andra den sexuella föreningen mellan man och kvinna – en enhet. De olika synsätten har dock inga problem att be sida vid sida. Många judar ber också till Satan, det är heller inga större problem.

Enligt Shahak är det inte exakt vad man tror på utan själva ritualen som är det viktiga. Huruvida man tvättar händerna för att hedra en gud, flera gudar eller satan spelar mindre roll, bara att man gör det. En besynnerlighet är att många av dessa ritualer finns för att lura gudarna. Ett exempel är att be på ett annat språk än hebreiska eftersom gudarna då inte förstår.

Motstridiga budskap

En viktig aspekt är att dessa komplexa texter ofta har rakt motstridiga budskap och kan tolkas lite hur som helst. Maimonides, en av de mest respekterade rabbinerna, förbjöd till exempel betalning vid besök i synagogan. Idag har man omtolkat det så betalning är inget problem.

Det ockulta

Religiösa judar har alltid involverat en hög grad av vidskeplighet. Här ingår magiska berlocker, drycker, förtrollning, besvärjelser, förbannelser och heliga talismaner. Detta gäller även idag bland inflytelserika rabbiner i Israel och New York. Israel Shahak utsattes ständigt för dessa förbannelser för att åstadkomma hans död eller sjukdom. Skillnaden mellan voodoo-prästerna i Afrika är till synes liten.

Goyim

Allt detta skulle kanske inte vara så farligt om det inte vore för judarnas, idag, synnerligen starka inflytande och att de ser sig själva som guds utvalda folk och oss andra, i bästa fall, utan värde. Enligt deras lära har judar en gudomlig själ, vi andra inte.

Prof. Israel Shahak's "The Laws Against Non Jews"
Enda syftet att vi finns är att tjäna judar enligt chefsrabbinen

Även om man håller hårt på att aldrig delge oss sin syn, händer det då och då att något läcker ut till oss andra. Vi får då höra av ledande rabbiner att den enda anledningen att vi finns är att serva dem och att syftet är att antingen förslava eller utplåna oss andra.

Det är t.ex. enligt en ledande rabbin helt ok. att döda en icke-jude om en jude behöver en ny lever. Vi ska kanske inte vara förvånade att Israel är världscentrum för organsmuggling, som så mycket annat.

Det är inte god sed eller t.o.m. förbjudet att rädda livet på en icke-jude, speciellt på en lördag.

Hatar kristna

Den negativa synen på icke-judar är extra stark vad gäller kristna. De måste utplånas från jordens yta. Muslimerna ser Jesus som en helig profet men för de religiösa judarna, talmudiska, är Jesus kanske den värsta människa som levt och förtjänar att kokas i exkrement för tid och evighet.

De religiösa judarna ser Koranen som vilken bok som helst men Bibeln är för dem ren ondska och att bränna den en hedervärd handling.

Riktigt troende judar spottar alltid tre gånger de ser ett kors eller kyrka och ber varje dag att alla kristna ska utrotas.

Kristna ska helst utrotas från jordens yta - många kristna stödjer det
Kristna ska helst utrotas från jordens yta – många kristna stödjer det

Utplåna alla kyrkor i Jerusalem

Under åren har många prominenta rabbiner diskuterat om man nu har tillräcklig makt för att förstöra alla kyrkor i Jerusalem, Betlehem och andra närliggande områden så att deras heliga land, äntligen, kan rensas från alla spår av kristendomen.

Vissa har ansett att makten är tillräcklig, medan andra har önskat invänta ytterligare stryka. Hur märkligt är det inte att tiotals miljoner kristna sionister fanatiskt stödjer judar, judendomen och Israel?

Diasporan

De senaste 2000 åren har man levt i relativt små grupper runt om i världen bland betydligt större, ofta homogena, befolkningar. Den tro som beskrivs ovan kan visserligen tjäna till att bevara gruppen från yttre inblandning men gör den samtidigt illa omtyckt hos ursprungsbefolkningen.

Lösningen på detta dilemma har varit att göra allt för att inte visa omgivningen sitt rätta ansikte, därför är det förenligt med religionen att inte följa den för de fall man riskerar att uppröra omgivningen. Speciellt viktigt var detta undantag mot kungar, regenter och ledande personer, eftersom det gynnade judarna.

Vanliga Goyim kunde också slippa undan att särbehandlas eftersom man annars riskerade att få hela byn på sig och köras ut. Gåvor till icke-judar får ske endast om syftet är att säkerställa en motprestation.

Utkastade

Det är ingen slump att man kastats ut mer än hundra gånger eftersom folket till slut fick nog. För att minska skadan började man ändra på de mest känsliga texterna och ibland togs de inte alls med, men det fanns alltid kvar hos de ledande rabbinerna. Den jude som fick för sig att avslöja vad som stod fick död som straff, ofta föregången av tortyr.

25+ Best Memes About Visigothic | Visigothic Memes

Hyckleri

Denna oärlighet fortsätter än i våra dagar. Man talar om humanism, liberalism. medmänsklighet och allas lika värde men i verkligheten ser man svarta på en skala mellan människa och apa. De rabbiner som arbetade nära Martin Luther King, Jr. med människorättsfrågor på 50- och 60-talet fördömde USA för sin rasism, sannolikt för att de gynnade dem att få de svartas stöd mot vita europeiska kristna.

Totalitärism

Shahak understryker den totalitära naturen i de traditionella judiska samhällena där rabbinerna hade makt över liv och död och ofta sökte att bestraffa ideologiska avvikelser. Rabbinerna blev ofta ursinniga när de stater de levde i blev så starka att man förbjöd sådant beteende och liberala rabbiner kunde ibland dödas. Den liberala judiska filosofen, Spinoza, klarade sitt liv enbart för att de holländska myndigheterna förbjöd judarna att döda honom.

Sanningen måste förtryckas, annars går makten förlorad
Sanningen måste förtryckas, annars går makten förlorad

Slutsats

Självklart är de flesta judar idag inte djupt religiösa. Det är ändå viktigt att påminna om att bara några generationer tillbaka var de flesta judar ortodoxa och huvuddelen av alla hade ortodoxa far- och morföräldrar.

De judiska religiösa och kulturella livet har naturligtvis spridit sig i den judiska diasporan även om många idag inte har en aning om var deras nuvarande uppfattningar har sin grund.

Det är en stor skillnad mellan att lära sig att ”älska sin nästa” och att ”hata sin nästa” och två tusen år av strikt observation av dessa judiska talmudiska läror försvinner inte så enkelt.

Det kanske inte är en slump att vi ser ett sådant hyckleri i de samhällen i väst som i hög grad kommit att domineras av dessa irrläror?

Är det en slump att det finns krav på att vi ska bli mångkulturella medan Israel en etnostat? Är det en slump att alla filmer gjorda i Hollywood framställer judar i god dager som offer men vita och araber som onda förövare? Är det en slump att USA inte har det minsta problem att ljuga om precis alla för att nå sina mål i krigen mot t.ex. Syrien och Irak? Är 9/11 en slump eller följer det den urgamla praktiken att luras bara det gynnar judarna? Kan det inte vara så att det finns dubbla måttstockar, en för oss, Goyim, en för de utvalda? Är de så att de fortfarande döljer sina verkliga avsikter?

Fria Sidor tänker och känner efter vilken värld vi nu lever i. Är den inte fylld med hyckleri och dubbla standarder? Är idag inte lögnen mer regel än undantag? Är det inte så att just kristendomen och vita attackeras hårdast? Är det inte så att vi idag hyllar det påstådda judiska lidandet och offerrollen mer än alla andras? Är den värld vi lever i idag inte alltmer totalitär?

Nu vet du förhoppningsvis lite mer och en viktig bakgrund till att Sverige och vita européer befinner sig i en så svår situation. Speciellt svårt är det eftersom all kritik mot det judiska inflytandet, ”förintelsen” eller Israel numera klassas som antisemitism. Vi lever bevisligen fortfarande i det judiska århundradet. Speciellt Sverige är skadat, varför skulle annars varenda partiledare tala om judar och nazister i sina tal i Almedalen?

Lösningen är enkel och den kräver inte den minsta insikt eller kunskap om de större sammanhangen. Det enda vi nu behöver göra är att inte låta oss luras längre och att sätta oss själva i främsta rummet. Det har visat sig vara lättare sagt än gjort.