9/11: Motiven – det du bara måste förstå

Fria Sidor granskar 9/11: Del 20

Vilka motiv fanns det för 9/11. Dagens video, som är mycket sevärd, ska förhoppningsvis kunna ge större klarhet i denna fråga. 9/11 var helt nödvändigt för att få folket och världens ledare att acceptera att kriga mot sju länder i Mellanöstern. Utan 9/11 hade detta varit omöjligt. Idag finns fullödiga bevis att man långt innan 9/11 önskade och planerade för de krig som sedan följde. Kriget mot ”terrorismen” var den anledning man sedan behövde för att dra igång attackerna. Svårare än så är det inte.

Redan bestämt attackerna innan

Man ville bevisligen starta krig mot sju länder, om detta råder ingen tvekanNATO-generalen Wesley Clark berättade att USA redan 10 dagar efter 9/11 förberedde sig att slå ut sju länder under fem år i Mellanöstern. Målet att slå ut Afghanistan fanns redan innan 9/11. Redan 4 september förbereddes ett dokument som skulle godkänna en attack. Tre månader innan 9/11 hade Pakistans (USA-allierad) utrikesminister fått reda på det. Anfallet började 28 dagar efter 9/11, 7 oktober 2001.

Israels strategiska intressen

Folket såg ingen anledning att stödja USA’s krig i Mellanöstern. 9/11 öppnade denna möjlighet då stödet för Bush krig mot ”terrorismen” ökade. I två strategidokument, 1997 och 1998, talade man om nödvändigheten att slå ut Saddam och att gå in i Syrien och Iran. De två dokumenten författades av USA’s mest inflytelserika personer, varav drygt 30% sedan var del av Bush-administrationen. De flesta av dem står Israel nära. De två dokumenten ”A Clean Break och Project for a New American Century”, lägger bokstavligen ut planen för allt det som sedan skedde i Mellanöstern. I ett av dokumenten nämns att man troligen inte får folket med sig utan en ”transformerande” händelse som t.ex. ett ”Nytt Pearl Harbour”.

Det mesta av detta handlar om att gå Israels ärenden då man har ett konstant strategiskt intresse att försvaga starka motståndare i området. Irak, Iran, Syrien, Libyen, Egypten och Libanon hade riktat skarp kritik mot Israels olagliga ockupation av mer än hälften av Palestina. Många ifrågasätter hela tillblivelsen av Israel som började med Balfourdeklarationen och massinvandring redan i början på 1900-talet och sedan fortsatte med en etnisk rensning från 1940 och framåt. Alla länder utom Iran och Egypten har attackerats efter 9/11.

Alla gillar inte massinvandring och etnisk rensning av ursprungsbefolkningen men USA kan då bomba de som inte faller in i ledet.

Crimes Under Bush Are Crimes Under Obama

Olja

Det mesta i Mellanöstern har historiskt handlat om olja och gas. Det finns enorma fyndigheter runt Kaspiska Havet. Problemet är att man måste igenom Afghanistan för att de ska nå till en hamn i Omanbukten. Bin-Laden och Mujahedin var bra att använda mot Sovjet men sedan det kriget vunnits så blev de istället en osäkerhetsfaktor. Någon olja- och gasledning genom landet känns inte säkert efter att Talibanerna tagit över. Talibaner som följde på Mujahedin som CIA finansierade och lyfte fram mot Sovjet. En effekt av att ta över Afghanistan kan ha varit oljan, om detta finns dock inga klara bevis. Det är dock givet att både Iraks enorma fyndigheter och Syriens och Afghanistans geostrategiska lägen har stor inverkan på hur viktiga länderna anses vara att ta över. Idag finns dessutom stora fyndigheter gas utanför Syrien och olja i kurdiska områden i norra Irak/östra Syrien där Rothschild och Israel nu i allt högre grad försöker få ett fotfäste.

Opium

På motsvarande sätt som CIA drev fram Bin-Laden och Mujahedin så skapade man också och understödde odlandet av opium. Från att ha varit en lokal spelare i början av 1980-talet står Afghanistan idag för 90% av allt heroin i världen. Tror du inte att CIA håller på med sådant så finns här också bevis. Iran-Contras affären och skuggbanken BCCI. Mulla Omar, ledare för Talibanerna, införde september 2000 ett förbud mot opium. Då sjönk produktionen ner till noll. Efter USA’s anfall återupprättades ordningen och opiumproduktionen kunde komma igång igen. Idag slår den alla rekord.

Flyktingar

Samtliga flyktingströmmar till Sverige sedan Balkan beror på USA’s inblandning och bombning i andra länders angelägenheter. Sverige har totalt fått ca: 800 000 migranter p.g.a. detta, med början i Bosnien, sedan Irak och nu senast Syrien. Varför tar inte USA och Israel alla flyktingar? Det är deras policydokument, det är deras krig.

Låt oss fördjupa oss lite för att nå full förståelse. Detta med motiv är alltid en central fråga.

Motiv – slå ut 7 länder i Mellanöstern

Vi börjar med en video som är i grunden helt oerhörd i sina implikationer. Det är NATOchefen Wesley Clark, berättar vad man berättat för honom 10 dagar efter 9/11. Fria Sidor upprepar 10 dager efter 9/11. Tänk på denna video. Fundera. Ett memo som beskriver hur USA ska slå ut sju länder på fem år. Sudan, Somalia, Libyen, Syrien, Irak, Libanon och Iran.

Denna video måste ses flera gånger för att det riktigt ska sjunka in. Vad är det han säger här? Han förklarar 15 år av aggression och indirekt motivet för 9/11.

Motiv  – slå ut Afghanistan

Pakistans utrikesminister bekräftade för BBC att han erhållit uppgifter från sina allierade i USA att man redan under sommaren 2001 hade planer på att invadera Afghanistan, något som sedan skedde 7 oktober 2001. Tony Blair bekräftade sedan följande:

“För att vara ärlig, det fanns inget sätt vi kunde ha fått allmänhetens stöd att plötsligt iscensätta en attack på Afghanistan om inte 11 september hade hänt

Faktum är att Vita Huset redan 4 september 2001 godkänt en attack mot Afghanistan, ett dokument som Bush skulle skriva under 9/9. CBS News rapporterade att Donald Rumsfeld, redan 5 tim efter ”attacken” på Pentagon, gett instruktioner om att formulera en plan att invadera Irak.

http://americanfreepress.net/PDF/MadeInIsrael.pdf

Israels intressen och motiv

Vi börjar med dokumentet 1996 ”A Clean Break – Strategy for Securing Israel Realm” Syftet är att diskutera Israels strategi inför det nya seklet – 2000-talet.

Författare:

Richard Perle, Charles Fairbanks Jr., Douglas Feith, Robert Loewenberg,

Jonathan Torop, David Wurmser. Alla bosatta i USA med sionistiska lojaliteter.

Dokumentet innehåller bl.a. följande punkter:

-att bryta in i av palestinier kontrollerade områden

-att bryta in i Libanon och möjligheten att slå mot Syrien och Iran

-att ta bort Saddam Hussain från makten i Irak

2003 slog USA ut Irak, 2006 gjorde Israel en inbrytning i Libanon. Varje år har Israel ockuperat ytterligare palestinskt territorium. Syrien har man försökt ta, precis som Irak och man har pressat på enormt för en attack mot Iran. Strategin följs till 100%.

Samma år, 1996, startade 18 ”amerikaner”, länkade till den sionistiska lobbyn, en studiegrupp som kom ut med ett strategidokument 1998 som heter ”Project for A New American Century”, förkortat PNAC. Grundare var Bill Kristol och Robert Kagan.

Syftet var att diskutera hur USA skulle kunna behålla och utveckla världsdominans och med vilka metoder inför det nya seklet, 2000-talet.

Drygt 1/3 av de som skrev under fick sedan positioner inom George Bush administration. Det betyder att samma personer som förespråkade invasion av länder i Mellanöstern dominerade Bush-administrationen. De som arbetade för Bush-administrationen är understrukna, de som är judar markeras med fet stil.  Alla är sionister vilket knappast behöver påpekas.

Deltagare var: Elliot Abrams. Gary Bauer, William Bennet, Jeb Bush, Dick Cheney, Eliot Cohen, Paula Dobriansky, Steve Forbes, Aaron Friedberg, Frances Fukyuama, Frank Gaffney, Fred Iklé, Donald Kagan, Zalmay Kahlinzad, Bill Kristol, Scooter Libby (Lewis Liebowisz), Norman Podhoretz, Danforth Quayle, Peter Rodman, Stephen Rosen, Henry Rowen, Donald Rumsfeld, George Weigel, Vin Weber, Paul Wolfowitz, John Bolton, Lewis Libby (Liebowisz), Robert Zoellnick, James Woolsey, Richard L. Armitage, Rabbi Dov Zakheim (chef för hela 9/11-kommisionen), Bill Kristol, Robert Kagan.

Vi kan föreställa oss om ovanstående laguppställning varit araber och inte judar, skulle USA’s befolkning acceptera det?

Dokumentet blev en blåkopia för USA’s utrikespolitik under 20 år efteråt och är så än idag. Det uttryckte oro för att USA inte lyckades kontrollera Saddam Hussein:

“USA’s och dess allierade i Mellanösterns vitala intressen kan snart komma att möta ett hot så allvarligt att vi får gå tillbaka till Kalla kriget för att finna en jämförelse.”

Därför skulle USA föra en politik som skyddade USA och dess allierade i Mellanöstern mot massförstörelsevapen genom att avsätta Saddam Hussain. Så här står det.

“U.S. politik ska ha som sitt specifika mål att avsätta Saddam Hussain och hans regim…Bara USA har kraft nog att demonstrera att hans regim inte är legitim. För att åstadkomma detta bör följande politiska och militära åtgärder övervägas…” “Vi ska understödja etablerandet (med ekonomiska, politiska och militära medel) en provisorisk, representativ och fri regering i Irak i områden av Irak som inte är under Saddams kontroll”

Men det fanns ju aldrig några massförstörelsevapen! Allt var ju ett påhitt.

I detta dokument står det ordagrant:

”Denna politik har liten chans att få stöd av amerikanska folket utan en händelse av transformerande karaktär som t.ex. ett nytt Pearl Harbor. Här har du det på engelska:

http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf

USA fick sitt ”nya” Pearl Harbor och strategin har följts mer eller mindre till 100%. 

Det råder ingen tvekan att USA följer de planer som drogs upp 1997/1998. Det vore inte lika illa om det var amerikanska folket som stod bakom men det är, tyvärr, inte det, utan USA går helt och hållet Israels intressen. USA hade aldrig gått i krig om folket fått bestämma. Miljoner har dött och skadas, tvingats fly för att sionistiska lobbyn och till dem lojala önskade det. Det var i deras intresse, inte amerikanska folkets. De som drog upp dessa riktlinjer var alla sionister och många hade även dubbla medborgarskap och därmed garanterat dubbla lojaliteter. 

Samtliga flyktingströmmar till Sverige sedan Balkan beror på USA’s inblandning och bombning i andra länders angelägenheter. Sverige har totalt fått ca: 800 000 migranter p.g.a. dessa dokument och dess genomförande. Med början i Bosnien, sedan Irak och nu senast i Syrien även om vår egen omåttligt, mot migranter, generösa politik haft stor betydelse.

http://www.informationclearinghouse.info/article3249.htm

Så till Israel närstående intressen har bevisligen redan långt innan 9/11 talat om allt som måste ske, alla regimer som måste bort, ett ”nytt Pearl Harbor”, o.s.v. Israel hade bevisligen mycket starka motiv.

Motivolja

Det råder inte full klarhet i oljan. Det är helt klart så att Unocal hade kontrakt på en pipeline ”Central Asian Pipeline” som skulle gå över Afghanistan. Det råder lite olika uppfattning om man kunde gå runt Afghanistan eller om det var ett tillräckligt motiv att inta landet.

Unocal var ett amerikanskt bolag som ledde försöken att dra en gas- och oljeledning från Turkmenistan över Afghanistan till Pakistan. USA kontrollerade säkerhetspolitiskt Pakistan och även Afghanistan då man genom sitt stöd till Bin-Laden och Mujahedin hade tagit över landet.

Olje- och gasfyndigheterna, är enligt vice VD nedan enorma men som han själv vittnar om är det säkerhetspolitiska läget svårt. Bin-Laden som varit finansierad av USA, genom bl.a. CIA agenten Hamid Karzai, tappade kontrollen över Bin-Laden som påstås 1998 (han var iaf efterlyst för det) utfört ett terroristattentat mot amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania.

Exakt vad som hände 1998 och att Bin-Laden då, eventuellt, bröt med CIA är svårt att veta. Det är utan tvekan så att landet är av stor strategisk betydelse vad gäller geografisk belägenhet för olja och gas precis som Irak.

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/oil.html

Motiv – opium

Innan CIA började blanda sig i Afghanistan fanns där endast opiumproduktion i mindre skala. Idag står Afghanistan för ca: 90% av allt heroin i världen. Mujahedin under ledning av Bin-Laden uppmuntrade bönderna att gå över till opium. Detta understöddes av CIA och dess allierade i Pakistan. Tragiskt nog har många i området blivit heroinister.

Droghandeln blomstrade och för pengarna kunde man också köpa vapen och få en ”egen budget” för sin verksamhet helt utan insyn från kongressen. Exakt så har bevisligen skett i Iran-Kontras-affären. En av få affärer som uppdagats. Den som läser på om t.ex. Iran-Kontras och Banken BCCI, ser här kopplingar mellan droger, terrorister, maffia, CIA och allt är bevisat, trots att ”locket lagts på”.

Alla förstår att vi här talar om enorma pengar. 90% av allt heroin i världen. Faktum är att Mulla Omar, ledare för Talibanerna i Juli 2000 införde ett förbud att odla opium. Som du kan se i grafen nedan upphörde det helt under 2001.

Bildresultat för opium afghanistan mullah omar

Lustig nog återupptogs produktionen för fullt efter att USA inlett sin attack mot landet 7 oktober 2001. Idag slår den alla rekord. I ledningen för Afghanistan satt 2004-2014, den f.d. CIA-agenten och USA-lojale Hamid Karzai. Det är intressant att notera att t.ex. Tony Blair hade som ett tungt argument att slå ut Talibanerna att man skulle ”bomba sönder opiumfälten”. Kurvan ovan visar något annat.

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/10_10_01_heroin.html

http://www.globalresearch.ca/the-spoils-of-war-afghanistan-s-multibillion-dollar-heroin-trade/91

http://www.historycommons.org/context.jsp?item=072291bcciirancontra

Tack för att du läst så här lång. Genom att aldrig glömma 9/11 påminns vi om världens tillstånd. Det är helt nödvändigt för vi kan inte förstå vad som sker annars. För att läsa alla 20 avsnitt i serien gå in på Fri Forskning i toppmenyn.