9/11 – de mänskliga konsekvenserna

Fria Sidor granskar 9/11 - del 2 - de mänskliga konsekvenserna.

B-52 - Bomber för demokrati och frihet?

11 September var nödvändigt för att få världens folk och makthavare med sig på krig mot sju länder under fem år. Fria Sidor kommer visa, i en serie artiklar, att 9/11 utan minsta tvekan hade USA’s högsta styres passiva eller aktiva stöd. Det är 100% säkert att vi inte fått veta sanningen om 9/11. Låt oss dock börja denna granskning med att se på konsekvenserna av USA’s och NATO’s krig mot den s.k. ”terrorismen”.

Sammanfattning

Uppskattningsvis 188 878 har dött och skadas från NATO-alliansen i kriget mot ”terrorismen”. Motsvarande siffra för de attackerade länderna är 4 738 008 och 22 882 400 flyktingar. De flesta av dessa människor har någon i sin närhet som saknar dem eller lider med dem. De allra flesta är helt oskyldiga.

Innan vi tittar på de mänskliga konsekvenserna ska vi börja denna granskning med att se på en kortare video där f.d. NATO-generalen Wesley Clark berättar om planerna att gå ut i krig mot sju länder under fem år. Det är en av nycklarna att förstå 9/11 och att förstå vår egen samtid.

NATO’s general berättar om planerna att slå ut 7 länder

Vilka mänskliga konsekvenser har kriget mot ”terrorismen” fått?

Det gäller här att uppskatta antalet döda och skadade och antalet flyktingar. Självklart kommer USA och NATO att göra allt för att hålla nere siffrorna. Det kan också finnas intressen som vill blåsa upp dem. Det finns ingen siffra som är rätt, utan det måste bli uppskattningar. Här gäller det att gå till källor man kan lita på och använda sunt förnuft. Poängen är inte att komma fram till en perfekt uppskattning utan att hamna ungefär rätt.

Fria Sidor redovisar här hur beräkningarna gått till och källorna.

Konsekvenserna för NATO-länderna?

Den officiella siffran för ”Operation Iraqi Freedom” Irakkriget 2003 är 32 021 skadade och 14 631 dödade. Dessa siffror är dock inte kompletta enligt flera bedömare. Sidan Antiwar uppskattar antalet döda och skadade från NATO till mer än 100 000. Antalet döda är ingen kontroversiell siffra. Det svåra är att uppskatta antalet skadade. Skälet är att alla skador inte är synliga. Ett stort antal av krigsveteranerna får psykiska besvär, hjärnskador och enligt uppgift känner man till och förhindrar tusentals självmordsförsök varje år bland dessa krigsveteraner. Utgår vi från att dödssiffran är någorlunda korrekt men använder Antiwar’s uppskattning blir antalet skadade i Irak 85 369https://antiwar.com/casualties/

Den officiella siffran för ”Operation Enduring Freedom” Afghanistan 2001 är 3 509 döda. Tittar vi på de länder som står för 85% av antalet döda, USA, Storbritannien och Kanada, kan vi uppskatta det officiella antalet skadade till totalt (20 083+13 896+2047+6 357(övriga)) 42 383.

https://antiwar.com/casualties/
https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_casualties_in_Afghanistan
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Forces_casualties_in_Afghanistan_since_2001

En brittisk studie har analyserat de 220 000 soldater som deltagit i Afghanistan och Irak. Man har kommit fram till att uppskattningsvis 75 000 av dem blivit skadade antingen fysiskt eller psykiskt. Här har vi åter igen det svåra att uppskatta skador som inte syns. Dålig sömn, tinnitus, hjärnskador, psykiska problem, e.t.c. Fria Sidor uppskattar antalet skadade, baserat på denna rapport, till lika många som i Irak, 85 369.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11138811/Help-for-Heroes-Up-to-75000-British-scarred-by-Iraq-and-Afghanistan.html

Sammanfattningsvis, för de två större krigen Afghanistan och Irak, uppskattas antalet döda för NATO till 18 140 och antalet skadade till 170 738.

Washington och media säger att vi krigar för Iraks frihet

Ett onödigt lidande - ett onödigt krig
Ett onödigt lidande – ett onödigt krig

Återigen, syftet är inte att komma fram till en exakt siffra utan mer att få en viss förståelse för de mänskliga konsekvenserna för kriget mot ”terrorismen”. Betänk också att i dessa siffror ingår inte några döda och skadade från kriget i Libyen eller konflikterna i Sudan, Somalia, Libanon och Syrien, också länder vars regimer, enligt Wesley Clark, USA försökt att störta.

Konsekvenserna för de attackerade länderna?

Enligt statistik har västmakterna sedan början av 1990-talet dödat 2 369 004 i de attackerade länderna samtidig som 14 631 från NATO dödats. Denna statistik blir missvisande eftersom 14 631 är den officiella siffran medan 2 369 004 är baserat på uppskattningar. Vidare ingår döda och skadade från det första Irakkriget, ”Operation Desert Storm”, Gulfkriget. Fria Sidor har därför gjort egna uppskattningar.

http://www.ifamericansknew.org/stat/western.html

Av förståeliga skäl måste uppskattningar av antalet döda och skadade i de attackerade länderna tas med stor försiktighet. Fria Sidor väljer att använda ovanstående siffror, trots att de överskattar antalet döda, om vi mäter från 9/11 och tar hänsyn till detta genom att helt enkelt dra ner på det uppskattade antalet skadade. Ser vi på relationen mellan döda och skadade för NATO är den 1:3 eller mer. Fria Sidor väljer här att sätta relationen till 1:1. Antalet döda överskattas, men antalet skadade underskattas. Förhoppningsvis blir totalen ”hyfsat” rätt.

Det finns många som jag

Hur många flyktingar har då skapats av attackerna? Här är UNHCR en trovärdig källa.

UNHCR uppskattade 2007 antalet flyktingar efter Irakkriget 2003 till ca: 2 524 000 innanför Irak och ytterligare 1 908 400 utanför. Totalt 4 432 400. Enligt UNHCR rapport 2015 skapade kriget i Afghanistan som påbörjades omedelbart efter 9/11 ca: 8 miljoner flyktingar. Syrien, ännu en av USA’s mål enligt de egna styrdokumenten, 7,8 miljoner flyktingar internt i Syrien och ytterligare 1,55 utanför landet, en del i Europa. Somalia 1,1 miljoner.

http://www.unhcr.org/556725e69.pdf

Sammanfattningsvis kan uppskattas att till följd av önskan att gå till krig mot sju länder under fem år och starta kriget mot ”terrorismen” 2 369 004 dött och minst lika många har skadats. Antalet flyktingar till följd av krigen uppskattas till 22 882 400. Totalt blir det 188 878 för NATO och 27 620 408 för de attackerade länderna.

Låt oss sammanfatta det vi kommit fram till i en graf.

KRITEG MOT TERRORISMEN

Låt oss så avluta denna första granskning av 9/11 med att se på en kortare video där f.d. finansminister Anders Borg gladlynt förklarar hur vårt samarbete med USA i denna fråga fungerar. Anders Borg har sagt mycket tydligt på Peterson Institute i Washington 23 april 2012: ”Principen är att USA förser oss med flyktingar. USA krigar och vi tar flyktingarna något vi i grunden ser som en stor tillgång för svenska samhället.”

Anders Borg belönades, som brukligt är, av den internationella storfinansen och leder sedan 14 november 2014 en grupp inom World Economic Forum för att främja globalt samarbete. Vad 188.878 drabbade soldater från NATO och 27.620.408 i de attackerade länderna anser gör etablerade medier allt för att dölja.