Alla lögner om ”förintelsen”

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del 23

Den officiella versionen av "föintelsen" är en uppenbar lögn

Rättegångarna efter andra världskriget hade som syfte att fastställa skuld för att i efterkommande propaganda riktad till allmänheten berätta vilka som var de goda och onda. Tortyr för att få fram bevis, förfalskade dokument och ett selektivt urval är illa nog men det mest uppenbara felet är att rättegångarna dömde enigt lagar som tillkommit efter kriget. Det får den paradoxala följden att även handlingar utförda av de allierade under kriget, enligt lagen, är att betrakta som olagliga. Något den segrande sidan självklart aldrig dömts för.

Londonöverenskommelsen augusti 1945

Enligt dessa nyskrivna lagar från den 8 augusti 1945 är den sovjetiska invasionen av östra Polen 17 september 1939 olaglig. Även sovjetiska invasionen av Finland den 30 november 1939 var olaglig enligt sektion II, artikel 6a i överenskommelsen. Detta gäller också britterna och fransmännens planerade invasion av Norge – Operation Stratford. Visserligen avsåg den att förekomma ett tyskt angrepp men, precis som tyskarnas invasion, skulle Operation Stratford grov ha kränkt Norges suveränitet. Alla brandbomber som släpptes riktade mot civilbefolkningen i Lübeck, Dresden, Cologne, Berlin, Hamburg o.s.v. av britterna och amerikanarna var också krigsförbrytelser enligt de nystiftade lagarna. Sovjets massaker mot polska arméofficerare i Katyn var också det en krigsförbrytelse.

Det är svårt att betrakta dessa s.k. rättegångar som seriösa när de så flagrant dömer en sida men helt friar den andra. Tyvärr tror många fortfarande på de allierades oskuld. Vem bryr sig, tyskarna var de onda och de allierade de goda. Det är därför segrarmakterna har inpräntat i oss att andra världskriget var The Good War.

Jupp Aschenbrenner

Aleksandr Solzjenitsyn skriver i sin bok Gulagarkipelagen att Jupp Aschenbrenner från Bavaria, Tyskland, torterades för att skriftligt erkänna att han arbetat med att gasa människor i en s.k. gasbil inför rättegångarna. För att rentvå sig kunde han senare bevisa att den tid han erkänt sig ha gasat människor i denna bil, i själva verket utbildade sig till svetsare i München. Men vad gjorde det? Rättegångarna var ju över, hans vittnesmål lagt till handlingarna och de skyldiga dömda.

Rudolf Höss

I en bok som publicerades 1983 skriver den brittiska sergeanten, Bernard Clarke, att Höss, kommendant på Auschwitz, regelbundet torterades. Han skriver:

”Jag och fem andra män torterade Höss så mycket att skriken aldrig tycktes upphöra….läkaren vädjade till oss att sluta om vi inte ville sluta med ett lik.”

Rudolf Höss gjorde sitt första skriftliga erkännande, NO-120, den 15 mars 1945 efter tre dagar och nätter med ständig tortyr. Han skrev ytterligare ett erkännande, PS-3868, den 5 april 1945. Det senare var flitigt hänvisat till för att bevisa att det förekom massmord genom gasningar i Auschwitz. Höss vittnade under Nürnbergrättegången och höll sig då strikt till det skriftliga erkännandet. Höss skrev sedan att han mentalt var totalt nedbruten vid rättegången.

Det har med tiden framkommit att hans skriftliga yttrande är fulla med direkta felaktigheter. Han skrev t.ex. att 2,5 miljoner hade dödats genom gas i ugnar och eld i bränngropar. Ytterligare 0,5 miljoner hade dött av svält och sjukdomar. Idag finns det ingen forskare som påstår att mer än maximalt 1,5 miljoner dog i Auschwitz, av alla dödsorsaker. Han hänvisade också i sitt vittnesmål till utrotningslägret, Wolzek, men något sådant läger fanns aldrig och nämns över huvud taget inte i någon källa. Ingen historiker idag hänvisar till detta läger. I hans skriftliga vittnesmål står att judar redan hade börjat gasas i Belzec och Treblinka i juni 1941. Problemet är bara att Belzec först togs i bruk mars 1942 och Treblinka i juli 1942. Höss hävdade t.o.m. att han beordrats att färdigställa utrotningsfaciliteterna i Auschwitz i juni 1941. Detta är mycket märkligt eftersom den officiella versionen hävdar att tyskarna beslöt sig för dessa utrotningar på Wannseekonferensen 20 januari 1942.

Märkligheterna tar inte slut här. Rudolf Höss gav vittnesbörd att han ansåg att han inte var imponerad av de gasningar som skedde med hjälp av koloxid i Treblinka och att när han själv skulle upprätta en utrotningsfacilitet valde han istället en mer effektiv metod – Zyklon B. Han skrev:

”Vi släppte ner Zyklon B genom en liten öppning. Det tog mellan 3 och 15 minuter så var alla döda i gaskamrarna”.

Detta är oerhört märkligt eftersom Zyklon B användes i hela världen (föregångare till DDT) för att bekämpa tyfus. Särskilt drabbat var Auschwitz då grundvattnet stod så högt att området ständigt drabbades av fukt. Flera ton av bekämpningsmedlet togs emot i lägret och finns noggrant dokumenterat och registrerat, leverans för leverans. Om man nu var så mån om att dölja sitt hemska brott, varför tänkte man inte på att låta bli att dokumentera leveranserna?

Faktum är att Röda Korset vid flera tillfällen rapporterat om dessa förskräckliga epidemier, bl.a. en på sommaren 1942. Enligt Röda Korset dog mellan 15 och 20 tusen av tyfus bara vid detta tillfälle. Zyklon B användes flitigt, vilket också är dokumenterat och infört i böckerna, också vid de läger man inte ens påstår att några gasningar förekommit.

Försökte stoppa tyfusepidemin

Av flera dokument framkommer tydligt att så fort tyfusepidemin bröt ut gjorde tyska ledningen allt för att stoppa den. Himmler beordrade 28 december 1942 att epidemin måste stoppas med alla tillgängliga medel och kostnader. Himmler var t.o.m. så tydlig att han i detalj beskrev vilka livsmedel som måste finnas tillgängliga varje dag. Det var morötter, kålrabbi, majrovor, lök, o.s.v. Ordern upprepades vid flera tillfällen, bl.a. efter ett nytt utbrott i januari 1943. Himmler skrev:

”Jag håller lägerkommendanten personligt ansvarig för att utröna varje åtgärd som upprätthåller fångarnas förmåga till arbete”

Tyvärr förvann inte dessa utbrott och när krigslyckan försämrades för Tyskland blev det allt svårare att få fram förnödenheter, personal och livsmedel. De allierade bombade och sköt som bekant på precis allt de kunde, från sjukhus, vägar, elnätet till bondgårdar, getter, skolbarn, hundar och höns.

Dödstalen var som högst i Auschwitz, 3% per månad år 1943, medan Buchenwald hade 0,7%, Dachau, 0,2% och Bergen-Belsen 0,1%. Eftersom dödstalen var så höga just i Auschwitz p.g.a. den ständiga fukten var man tvungen att snabbt bygga ett antal krematorier. Döda kroppar kunde inte grävas ner eftersom de då hade fört epidemin vidare genom grundvattnet. Krematorierna var till för att göra sig av med alla döda kroppar utan att sprida epidemin vidare.

Under det amerikanska inbördeskriget (1861-1865) skrev Friedrich Paul Berg följande:

”Av totalt 359 528 döda dog 110 070 i strid och 224 586 av sjukdom. Av de som dött i sjukdom berodde 44 000 på diarré och dysenteri och 34 883 på tyfus, malaria och till dem hörande feber. Detta ska jämföras med de som dog i det berömda slaget i Gettysburg, där totalt 7 058 dog, ungefär lika många på båda sidor.”

Slutsats

Det är uppenbart att t.ex. Auschwitz var en mycket svår plats att vistas på under andra världskriget. Tyvärr har idag just detta faktum fått allt fokus och skälet är så klart att man vill upphöja det judiska lidandet. Detta är inte bara ohederligt, det är direkt skadligt för mänsklighetens utveckling. Det är naturligt att segraren berättar historien men det är direkt ondska att ljuga, för egen vinning, om en så allvarlig sak som gasbilar, gaskammare, utrotningsläger, lampskärmar, tvålar, o.s.v. för att sedan ikläda sig offerrollen och sätta alla andra på de anklagades bänk. Många judar indoktrineras ännu hårdare än övriga befolkningen. Många är lika lurade som alla andra. Det är det översta skiktet av den judiska lobbyn och den judiska diasporan som styr vilket narrativ som gäller. Det är också här den djupa, bottenlösa, ondskan går att finna.

Det är djupt tragiskt att också svenska politiker tvingat svenska folket att internalisera denna lögn. Den är kronan på verket av ytterligare hundratals lögner som har ett järngrepp om de flesta människors världsbild, självbild och uppfattningen om vad som är gott och ont. Ska vi någonsin bli fria måste vi börja med att bli fria i tanken, att tänka själva och att vägra internalisera falsk propaganda och lögner.

Lögnen om gaskamrarna ingår i samma väv av lögner som massinvandringen, mångkultur och nu senast anklagelsen om gasningarna i Syrien. Det är lika bra att vi inser det – man ljuger för oss om precis allt. ”förintelsen” är härvidlag ingalunda något undantag, tvärtom. Det är runt den som man hänger upp alla andra lögner och anklagar dem som har fräckheten att tänka själva för att vara onda, förvirrade, konspirationsteoretiker. Fria Sidor kommer aldrig hävda sig veta allt om vad som hände under andra världskriget, långt ifrån. Det är dock, idag, bevisat att man ljugit om så många saker att bevisbördan idag ligger på dem som hävdar den officiella versionen av ”förintelsen”. Patologiska lögnare, för egen vinnings skull, har inte gjort sig förtjänta av vårt förtroende och medömkan.

Avslutning

Fria Sidor vet inte hur långt du som läsare kommit och det är en formidabel, närmast chockartad, resa från den falska officiella verklighetsbilden till den verkliga. Är du det minsta nyfiken börja då med att läsa böckerna nedan.

Du kan läsa boken The Hoax of the Twentieth Century gratis i pdf-format, på engelska eller beställa boken i länken nedan. Där kan du ladda ner nästan alla böcker gratis i pdf-format. Det finns mer än 30 i serien, Holocausthandbooks.

http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=7

Denna serie bygger på Joel S. A. Haywards examensarbete. Det är något av det bästa som skrivits om denna fråga. Han gjorde bara ett arbete och blev så hårt attackerad av den judiska lobbyn att han helt dragit sig tillbaka från detta område och lever nu ett vanligt liv i Nya Zeeland och vill inte att verket ska spridas på nätet. Det finns en del falska kopior. Originalet går dock att beställa här. Det rekommenderas varmt för dig som förstår mycket redan.

Är du bara nyfiken och i början av ditt uppvaknande kan du med fördel börja med den mer grundläggande boken på svenska i länken nedan. Du är helt anonym när du laddar ner den i pdf-format från Fria Sidors server.

En tom säck kan inte stå

Testa också gärna dina kunskaper på utmärkta sidan forintelsen.nu