Vetenskap och tro i Sverige

Den som börjar gräva i vad vi vet om saker och tings tillstånd inser ganska snart att vi vet ganska lite. Det som presenteras för oss som absoluta sanningar måste betraktas vara de teorier som dagens maktetablissemang vill föra fram som förklaringar. I detta inlägg ska Fria Sidor föra en kort filosofisk diskussion om vetenskap och tro av idag.

Klassisk vetenskap

Den klassiska vetenskapen handlar om att observera det vi kan se och mäta. Utifrån detta ställs en hypotes upp som sedan antingen verifieras eller falsifieras. De hypoteser som visar sig ha högt förklaringsvärde kan sedan användas att förutsäga olika fenomen. Den klassiska vetenskapen är bunden till den värld vi kan mäta, observera och är jordnära både praktiskt och bildligt.

Teoretisk vetenskap

Den teoretiska vetenskapen sträcker sig från matematiska formler som beskriver det man inom den klassiska vetenskapen kommit fram till, till rent spekulativa tankar om hur Universum började. Så länge den teoretiska vetenskapen beskriver och tar sin utgångspunkt i den klassiska, håller sig jordnära har den stort förklaringsvärde och användbarhet. Problemen börjar dock infinna sig när man lämnar det mätbara och observerbara. Desto längre bort från den klassiska vetenskapen man söker sig, desto längre tillbaka och längre ut i Universum, desto sämre och osäkrare blir förklaringsvärdet.

Politisk korrekthet inom vetenskapen

Det finns mycket politisk korrekthet inom den teoretiska vetenskapen. Vi vet idag t.ex. att klimatalarmismen helt och hållet bygger på politisk korrekthet. Man förfalskar historiska temperaturserier för att få verkligheten att passa teorierna och man använder förklaringsmodeller som inte kan förklara historiska temperaturvariationer för att spå temperaturen på Jorden i framtiden. Man ljuger för oss, helt enkelt.

Ett annat exempel är vetenskapen om kön. I den klassiska finns två kön men könspreferensen kan ibland avvika från normen. I dagens teoretiska genusvetenskap finns inga biologiska kön alls, allt är en social konstruktion.

Inom den teoretiska fysiken gäller samma sak. De som ställer frågor om gravitation, Big-Bang, Evolutionen, svarta hål, o.s.v. petar på den trygga föreställningen att vi kan förklara allt. I verkligheten vet vi ganska lite. Dagens teoretiska fysiker rör sig helt och hållet inom, mer eller mindre, fantasifulla hypoteser i det lite större frågorna. Vi kan med fog säga att teorierna mer närmat sig tro än det vi tänker på som vetenskap.

Den eviga frågan

De flesta av oss har stött på den eviga frågan, finns det någon början, finns det något slut? I dagens politiska korrekthet försöker man få oss att helt blunda för denna, den mest fundamentala frågan. Istället ska vi nöja oss med att allt började med en liten punkt som exploderade i ett tomt Universum. Här på Jorden skedde samma sak. Från en liten organism skapades sedan allt vi ser runtomkring oss på Jorden.

Här ligger ett enormt, fundamentalt problem. Vi måste nämligen också ställa frågan var kom denna lilla massiva, supertunga punkt i Universum ifrån? Vad fanns innan den? Vem skapade den? Varför? Dagens vetenskap löser detta genom att helt enkelt svara – vi vet inte – därför började allt med denna lilla superkompakta punkt. Det andra behöver vi inte bry oss om.

Vi måste också ställa frågan exakt hur har man tänkt sig att evolutionen gått till? Det räcker inte med som att vid Big-Bang bara anta att allt började med en punkt för att sedan leda till hur det ser ut idag, man måste, om vi ska kalla det vetenskap, visa hur varje utvecklingssteg skett. Det kan man inte idag. Lika lite som vi föreställer oss att en spik skulle kunna formas, bara vi gav slumpen 2 miljarder år att verka, lika lite kan vi tro att slumpen skapat allt vi ser runt omkring oss.

Det finns ju en alternativ förklaring. En förklaring där vi accepterar att Universum alltid har funnits, att den inte har något slut, ingen början, att allt är oändligt i tid och rum. Det vi ser är inte resultatet av en slump utan är så finjusterat, synkroniserat och storslaget att det måste vara designat. Precis som när du ser en bil tänker att den har människan skapat, kan vi logiskt förstå att vi också måste, på ett eller annat sätt, vara resultatet av en synnerligen intelligent design som vida överstiger vår egen fattningsförmåga.

Det lyfter frågan till ett högre plan och det som många skulle kalla för Gud. Det är inte den Gud vi människor skapat genom olika texter och som samlats i böcker utan där Gud ses mer som ett begrepp, ett metafysiskt begrepp, en term, en symbol, en tanke för de stora frågor vi inte kan förklara men vi vet finns. Frågor vi måste erkänna att vi saknar svar på.

Faktum är att det är mer logiskt att se Universum och vår värld som skapat av den metafysiska ”guden” efter en intelligent design, än att allt vi ser är resultatet av en slump.

Religioner

De tusentals olika varianter på religioner som funnits genom historien kan förklaras enkelt om vi ser på hur det ser ut idag. Maktetablissemanget använder massmedia för att pumpa ut sitt budskap, man har olika överstepräster (politiker och köpta forskare) som ställer upp, för hot eller belöning och detta formuleras sedan i vår egen lagbok. Ett exempel är lagen om Hets mot Folkgrupp. Det börjar med att de som har makten vill skydda sig från kritik och gynna den agenda man önskar driva. Massmedia och köpta akademiker ger politiskt och vetenskapligt understöd. Följden blir en lag som finns i lagboken. Vem vet om 1000 år kanske någon tittar i den och ser den religion vi har idag?

Exakt såhär har det troligen gått till också för tusentals år sedan, i många fall. De styrande skikten sökte få ut sitt budskap till allmänheten, då genom prästerskapet, sedan genom olika texter i böcker. Det vi läser om idag i t.ex. Bibeln eller Koranen, tolkar vi som heligt. På den tiden var det ytterst få som ens kunde läsa. Texterna var istället något som prästerna använde för att predika för folket. Där kan vi finna en mix av konkreta levnadsregler till påbud och allt var, givetvis, förmedlat av Gud.

Likheten med idag är slående. De som inte tror eller lyder blint är avfällingar och hedningar. De ska exkommuniceras och uteslutas ur gemenskapen. Vi lever idag i Sverige i en underlig mix där tusenåriga religiösa förhållningsätt och levnadsregler styr t.ex. många muslimer men har samtidigt våra egna överstepräster i Wolodarski, Mattsson och Helin. Där blandas vår egen moderna religion, Värdelösgrunden, där alla är välkomna att bli försörjda i Sverige, de biologiska könens existens har upphört och rädslan för koldioxid institutionaliserats med kosherslakt, tillåtna barnäktenskap, böner fem gånger om dagen och de utvaldas rätt till Jerusalem.

Vägen framåt

För det första. För att vi ska få ordning på dagens kaos, måste vi främst byta ut översteprästerna. Det sker gradvis idag men de försöker med varje medel klamra sig fast. De vi ska ha måste sätta svenskar främst. De måste erkänna att svenskar finns, har en hävdvunnen rätt till sitt eget land och att Sverige är ett land där svenskar ska bestämma. Genom den korrupta s.k. demokratin lurar man oss att ständigt välja fel överstepräster – de som är i händerna på ett lika korrupt globalt etablissemang. När vi bytt ut dem kommer det andra att lösa sig självt. Utan nya överstepräster är det kört. Låt oss därför sluta gynna ägarfamiljen Bonnier, kulturmarxisterna på SR och SVT, sparka ut dagens trötta politikerklass och ersätta dem med framtidens politiker i valet 2018.

För det andra. En svensk nyväckt andlighet måste har rötterna i den svenska myllan, vara modern och ta till sig ny kunskap och vetenskap, vara nyfiken, kunskapssökande, erkänna att gamla texter och föreställningar är en stillbild från en avlägsen tid och, viktigast, tjäna som kraft att lyfta och föra fram det bästa hos svenska folket, för enighet och en vacker gemensam framtid. Den måste inkorporera det bästa av svensk vetenskap, förmåga, nyfikenhet, andlighet och strävan. En sådan andlighet kan med fördel ta sin utgångspunkt i det vidunderliga vi ser runt om kring oss och den ödmjukhet det ger att inse hur fruktansvärt lite vi egentligen begriper. Riktningen måste både vara framåt och bakåt, där det senare stöts och blöts i en historisk kontext och en nyfikenhet på hur nya vetenskapliga rön ger oss ny kunskap om världsalltet. En andlighet för oss svenskar som för oss enade in i framtiden med öppna ögon men där betydelsen om vilka är och kommer ifrån aldrig går förlorad.