VARNING – Fria Sidor riskerar att ändra din verklighetsuppfattning

Ta av dig glasögonen - börja tänk själv!

Fördjupning

Fria Sidor kommer varje vecka med spännande fördjupningar inom olika områden. Det är det som kallas Fri Forskning och betyder att forskningen sker utan att behöva bära maktens propagandaglasögon. Fri Forskning är att försöka förstå sammanhang, att lägga pussel och att värdera bevis. Det är också att tänka själv, använda sunt förnuft och ta hänsyn till beprövad erfarenhet. Artiklarna blir något längre och kräver lite mer av läsaren. Publicering läggs ofta under natten för att morgonpigga ska ha något att se fram emot.

Vakna!! Fria Sidor har en ny spännande artikel idag med fri forskning

Folkmordet

Fria Sidor analyserar och kommenterar särskilt det pågående folkmordet, uppdaterar modeller och göra nya grafer som illustrerar den takt med vilken svenska folket byts ut. Det pågående folkmordet är svenska folkets ojämförligt viktigaste fråga. Fria Sidor vill därför både peka på den pågående utvecklingen, visa de långsiktiga konsekvenserna och redogöra för dess orsaker. På hemsidan finns tre grafer som löpande uppdateras och som redogör för hur långt folkmordet fortskridit.

-Jag läste på Fria Sidor att man vill byta ut oss mot andra fåglar,
enligt stridstuppen blir allt mer spännande då
-Det låter ju riktigt bra, våra politiker vet säkert vad som är bäst för oss
-Ja, jag har alltid känt mig lite tråkig, kanske lika bra, lite gladare färger också
-Ja precis, allt är så homogent och kanske de nya fåglarna är mer spännande, våra egen sort
känns så förlegad?

Aktuella händelser och engelsk alternativ media

Fria Sidor kommenterar också aktuella händelser och scannar av nyhetsflödet i engelsk alternativmedia.

Mera kaffe och fler texter, skriv för brinnande livet, tiden är knapp, folket måste vakna med mer Fri Forskning och fördjupning.

Vision 2100

En stående punkt men som aldrig hinns med är att skriva en vision för Sverige. Fria Sidor anser att dagens politiker saknar visioner och långsiktigt tänkande. De tänker på sin höjd fram till nästa val. Tanken med denna Vision 2100 är att fungera som styrdokument och bygger på det som kommer fram i den Fria Forskningen. Det är Fria Sidors vision för hur samhället kan se ut år 2100. Det kommer, ha tålamod!

Äntligen gemensamma mål att sträva mot – tillsammans

Fokus

Fokus kommer i alla inlägg vara på det som sällan eller aldrig tas upp av etablissemangsmedia. Framför allt kommer motbilder att visas upp och att ge information som under lång tid dolts för svenska folket.

Här, i fotnoten, gömmer etablissemangsmedia undan det viktiga – då letar vi där

Positiva exempel

Eftersom maktens media ständigt lyfter fram exempel på att svenska folket är så dåliga kommer Fria Sidor att när så går lyfta fram de vi kan vara stolta över. Det finns enormt mycket bra att lyfta fram och denna motbild behövs. Genom att media ständigt matar oss med negativa bilder om oss själva, så når de till slut sitt syfte, att vi tycker det är lika bra att vi försvinner.

Sällan har någon betytt så mycket för så många – och en svensk kvinna – hurra!

Ge inspiration

Fria Sidor är en folkupplysning men hoppas också kunna uppmuntra var och en att tänka själv. Lägg ditt eget pussel, ställ dina egna frågor. Det är inte så svårt som du tror. Det är en helt ny värld som öppnar sig för den som vågar ta av sig glasögonen och utmana sina egna föreställningar. Verkligheten är mer spännande (och skrämmande) än fiction.

Ta av dig propagandaglasögonen och börja tänka själv – det går bra

Ta av dig glasögonen - börja tänka själv!
Ta av dig glasögonen – börja tänka själv!

Relevanta frågeställningar

Maktens media gör allt för att förvilla. Den främsta metoden är att påstå att vissa saker redan är fullt utredda och således inte behöver undersökas mer. Den andra metoden är att anklaga de som vill ställa frågor för att ha ett ont uppsåt. Den tredje metoden är att kalla alla som ställer besvärliga frågor för konspirationsteoretiker och således förlöjliga dem. Den fjärde metoden är att få folk att ställa frågor om alternativ och konflikter som inte har med kärnfrågan att göra. Allt detta gör att många aldrig ställer en relevant fråga. Fria Sidor ska peka ut riktningen och visa på de relevanta frågeställningarna.

Höger eller vänster, någon som vet? Inget av dem  – vi ska rakt fram

Sanning är det nya hatet