Politikerna riskerar försätta Sverige i krig

Det var drygt 200 år sedan Sverige senast var i krig med Ryssland. Svenska politiker verkar nu ha bestämt sig för att göra Sverige till ett primärt mål för Ryssland vid en eventuell konflikt med USA. Vladimir Putin har sagt, kanske 100 gånger, vid olika tillfällen att Ryssland stödjer en värld med många maktcentra. USA vill ha världsherravälde. Svenska politiker har bestämt att vi ska liera oss med dem som vill ha världsherravälde. Istället för att satsa på svensk neutralitet med ett eget starkt försvar mot alla intrång på svenskt territorium, väljer svenska politiker sida. Detta ger Ryssland inget val än att se oss som en primär måltavla vid ett eventuellt krig.

Putin vill inte ha maktkoncentration

Vi kan ha olika ingångar på Ryssland och Putin. Det finns de som kan detta betydligt bättre än Fria Sidor men en sak är tydlig och kan inte förnekas – Ryssland har under Putin strävat mot en värld med flera maktcentra medan USA fortsatt sträva mot maktkoncentration. Nedan en bra video som tar upp Putins tal i München 2007 och visar att det har blivit exakt så som han påpekade utvecklingen skulle bli om världen fortsatte med amerikansk aggression, intervention och maktkoncentration. Ett skrämmande precist tal som idag känns högaktuellt.

Ryssland nära men USA långt bort

USA, på andra sidan Atlanten, vars folk inte ens vet var länderna ligger där man släpper sina MOAB’s (Mother of All Boms), leder till miljoners död, några här och några där, men amerikanarna bryr sig fortfarande mest om kommande fotbollsmatch och vad de ska lägga på grillen. De riskerar aldrig själva att få sina städer sönderbombade och har därför lätt att gilla krig, bara det sker långt bort.

Amerikanarna lägger nästa stek på grillen medan människor sprängs till döds på vår kontinent.

Sverige nära

Eftersom USA ligger på en annan kontinent, måste de få med sig Europa i sina aggressionsplaner. Ett villigt Europa, fyllt med missiler riktade mot Ryssland, med soldater som är beredda att dö i krig för ”demokrati” och ”värdegrunden” är nödvändigt för USA. De måste dra in Europa och gör det främst genom hetsen mot Ryssland som vi inte alls behöver stämma in i.

Vid en eventuell konflikt mellan USA och Ryssland, som kan börja med en incident som sedan eskalerar, måste Ryssland oskadliggöra de militära hot som ligger närmast dem. Om Sverige uttryckligen och bevisligen värnar vår neutralitet är vi ingen måltavla för Ryssland men om vi, som de svekfulla, hjärndöda, svenska politikerna, från höger till vänster, villigt gör genom att upplåta t.ex. Gotland, som ligger mycket nära ryskt territorium, måste Ryssland, i sitt försvar, slå mot de militära enheter och förband som ligger där. Allt annat vore tjänstefel av rysk militär.

Det första Ryssland måste göra, hur motvilligt de än gör det, är att slå ut allt som ligger nära dem och som är stationerat nära deras gränser. Amerikanskt, kärnvapenbestyckat flyg, kan de omöjligt tolerera och enklast är väl då att bomba hela Gotland, eller hur? Egentligen är en klok strategi från ryssarnas sida att inta hela Europa för att hindra USA och Storbritannien att kunna landstiga med trupp. Är det då ryssarnas fel eller är det svenska och Europeiska politikers fel? Ryssland har samma rätt som Tyskland hade i första- och andra världskriget att, om de märker att en stat inte är strikt neutral, eller inte kan värna sin neutralitet, inta landet för att säkra sitt försvar.

Tysk ockupation ett försvar, inte aggression

Tyskland ockuperade Danmark och Norge under andra världskriget eftersom Norge inte var neutralt, utan lät britterna minera deras farvatten och Danmark för att de omöjligt kunde försvara sig mot de allierades planerade landstigningar. Är det krig, då är det krig, det betyder att de som är inblandade i det måste säkra upp vitala intressen. Några massvåldtäkter utförda av tyska soldater förekom inte såsom de sovjetiska och amerikanska styrkorna gjorde sig skyldiga till, vilket stämmer till eftertanke.

Sverige har med värdlandsavtalet också satt sig på kartan nedan som ett legitimt mål för Ryssland vid en eventuell större konflikt. Fria Sidor fördömer dem inte om de riktar en attack mot Sverige. Våra svenska politiker är de som bär ansvaret. På samma sätt som Norge agerade under andra världskriget, när de villigt lät britterna minera sina farvatten, måste Sverige räkna med att Ryssland vill säkra upp mot amerikansk aggression genom att inta Sverige eftersom vi skrivit under värdlandsavtalet. Har svenska politiker inte studerat krigshistoria? Förstår de inte att krig snart kan vara en realitet? Vill de se Sverige atombombat till stenåldern?

Har Sverige blivit galet?

Varför går vi i i Sverige och Europa med på att låta oss dikteras av en stat som ständigt krigar i alla delar i världen, alltid går Israels ärenden och som dessutom strävar efter världsdominans? Vill vi verkligen, vill svenska folket, verkligen vara i samma båt som denna fullständigt hysteriska, krigsgalna, makt?

Behöver vi göra det? Är det inte mycket intelligentare, i dagens värld, att värna vår neutralitet? Detta ryss-hat går att förstå eftersom USA vill att vi kulturellt, militärt och ekonomiskt ska knytas närmare dem men det går inte att begripa varför svenska och Europeiska politiker går med på det när det inte behövs om inte….också vi, precis som USA, är styrda av något annat än folket?

Verkligheten blir allt tydligare, inte minst då Sverige vägrar att följa mänskliga rättigheter vad gäller Assange. Istället går vi i USA’s koppel. Ett bevis på hur illa ställt det är också i Sverige. Det är bråttom nu, det är ingen lek. Trump riskerar bli den farligaste presidenten för världen någonsin, i strypkoppel på de som styr vår värld bakom kulisserna. Löftena innan valet har visat sig bara vara lögner. Sverige kan stå inför mycket oroliga tider och svenska politiker har satt Sverige på måltavlan som ett prioriterat mål vid en internationell konflikt. Vad kallar man sådana politiker?

Svenska folket måste sätta stopp

Vi måste rädda Sverige från våra fullständigt galna politiker. Vi måste a) sätta stopp för all asyl- och anhöriginvandring som ödelägger vårt land B) lägga pengarna på att rusta upp vårt eget försvar och c) återgå till strikt neutralitet.

Sverigedemokraterna röstade ja

Många varnade för detta avtal, inte minst fredsvännen Janne Milld, som på ett tidigt stadium blickade framåt och, klarsynt, kunde förutspå vad detta skulle kunna leda till. Nu är vi mycket närmare ett sådant scenario än någonsin tidigare. Kraftig kritik riktades också mot värdlandsavtalet, framför allt från Vänsterpartiet men även Hans Blixt, Pierre Schori och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Sverigedemokraterna lade ner sina röster vilket innebar att det inte, som Vänsterpartiet önskade, återförvisades till konstitutionsutskottet. Det är uppenbart att Sverigedemokraterna nu ändrat sin tidigare mycket tydliga linje om svensk neutralitet. Denna eftergivenhet och den synnerligen svaga opinionsbildningen från Sverigedemokraternas sida i frågan, om de nu innerst inne inte gillade avtalet, kan stå svenska folket dyrt. Sverigevänligt parti?

Läs mer om värdlandsavtalet nedan.

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdlandsavtalet