Påskbio – kriget mot terrorismen förklarad

Stäng av din TV några timmar och titta på denna video istället. Den förklarar allt du behöver veta om varför vår värld ser ut som den gör. Christoffer Bollyn har så djupa insikter om hur vår värld är beskaffad att videon förtjänar att spridas till alla som har det minsta intresse att snabbt, på två timmar, se hela bilden. Allt hänger samman men den gemensamma nämnaren är inte svår att förstå bara du har ett öppet sinne. Videon är från en konferens i Danmark, Open Mind, hösten 2016.

Tack Christoffer Bollyn. Stort tack!