Napoleon Bonaparte’s krig bäddade för Rothschild

Fria Sidor granskar pengarna: Del 6

Napoleon Bonaparte

Som vi har sett i tidigare inlägg var det en man på insidan, Carl Frederick Buderus (1759-1819), som arbetade för att en allt större del av grevens, William I, affärer skulle gå via Rothschild. Ett yttre tecken på det är att familjen Meyer Amschel Rothschild (1744-1812) år 1785 flyttade till ett nytt eget och större hus. Ytterligare bevis är att man 1795 nådde den maximala taxerade förmögenheten, 15000 Gulden. Runt år 1800 bedöms förmögenheten ha varit runt en miljon gulden. Det skulle dock bara vara början.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) skapar oro

Kurfurstendömet Hessen-Kassel hade skapat sin förmögenhet genom att hyra ut legosoldater och gjort grevskapet till ett av världens förmögnaste. En stor kund var England. Från tid till annan togs delar av pengarna som tjänats hem till Kassel men huvuddelen av pengarna behölls i England. Den franska revolutionen, 1789, kom dock att ändra spelplanen för de flesta i Europa. De som tagit makten i Frankrike skulle snart ha siktet inställt på att dominera Europa. Många som tillhörde franska adeln och kungahuset flydde nu till de många omgivande tyska småstaterna. Där berättade man vad som hänt och om den hänsynslöshet som visats de styrande i Frankrike, något som gick som en chockvåg genom Europas kungahus.

Snart infann sig nödvändigheten att enas mot det revolutionära Frankrike. Ett antal grevskap och kungadömen enades under ledning av Österrike och Preussen. De hade dock underskattat kraften i upproret och 1792 kunde en fransk general, Adam-Philippe de Custine (1742-1793), ta sig över floden Rehn och nå Frankfurt. William I av Hessen-Kassel lyckades dock tillfälligt mota tillbaka angriparna 1795. Lyckan blev dock kort, redan 1796 bombarderades Frankfurt igen. De judiska kvarteren träffades vilket resulterade i att judarna nu fick tillåtelse att också verka utanför gettots gränser. Rothschild tog tillfället i akt och började handla med krigsförnödenheter. Frankfurt hade gynnats i samband med finansplatsen Amsterdams kollaps 1795 då Napoleon Bonaparte intagit staden. Samtidigt hade William av Hessen-Kassel nu en ökad efterfrågan på krediter. Kriget kostade för alla inblandade. Grevskapets stora förmögenhet kunde lånas ut till de krigförande parterna och andra som drabbats av kriget. Grevskapet lånade ut pengar och mottog panter som man förvarade på sina gods och samtidigt finansierade Hessen-Kassel sitt eget krigande genom att låna ut 8000 legosoldater till England, som också de krigade mot Frankrike.

Rothschild under Napoleon Bonaparte

Under de 15 första åren av 1800-talet kom Europa att stå under brinnande krig. Det råder ingen tvekan alls om att den tändande gnistan, den franska revolutionen, inte var en folklig protest utan en skickligt iscensatt s.k. ”revolution” med frimurare och andra arbetandes i det fördolda, där man betalade upprorsmakare, medvetet framkallade brödbrist, o.s.v. Lika lite som i Ryssland var det en protest underifrån, snarare en planerad och iscensatt kupp.

Vi vet idag att en stor del av aktiviteterna och ursprungliga idéerna till det som skedde hade centrum i Frankfurt. Det finns bevis på att Rothschild hade goda kontakter med ledande statsmän, som i sin tur var med i frimurarna, vilka i sin tur varit aktiva bakom scenen innan och under den franska revolutionen. Det är dock svårt att veta exakt vilken roll Meyer Amschel Rothschild spelade, bara att Napoleonkrigen bäddade för familjens stora framgångar och att det var nu under Napoleontiden som Rothschild’s byggde upp filialer i London och Paris.

Kriget pressade på och olika riken tvingades välja sida. Grevskapet Hessen-Kassel hade lånat ut stora summor till Preussen men samtidigt försökt att förhandla med Napoleon. 1806 tog det slut på lyckan. Napoleon besegrade Preussen och satte Hessen-Kassel under press. Där fanns stora panter som nu var i fara och som gömdes i väggarna i grevens alla slott. William av Hessen-Kassel var själv tvungen att fly och han gav fullmakt till Carl Frederick Buderus att sköta affärerna. Buderus i sin tur anförtrodde dessa till Rothschild. Rothschild var nu därför i centrum att handha en av världens största förmögenheter där ägaren själv var i landsflykt undan Napoleon. Greven var nu därför, under många avgörande år, helt i händerna på Rothschild för att komma åt sitt kapital, varav en stor del fanns kvar i England, nu under överinseende av sonen Nathan Rothschild.

Den franska revolutionen och Napoleons krig, kastade helt omkull spelplanen. Tidigare riken och förmögenheter plundrades men i dess ställe dök nya förmögenheter upp. Regler ändrades och lojaliteter löstes upp och nya bands knöts. Rothschild skulle använda sig av det uppkomna läget till fullo och bara ett decennium senare, runt 1815, av många benämnas som Europas, och därmed världens, förmögnaste familj. Fria Sidor avser att utforska mer hur det har gått till i detalj (perioden 1806-1815) men vi kan bara räkna med att dra logiska slutsatser, knappast finna dokument och bevis, om världens mest hemlighetsfulla familj. Vi har dock zoomat in perioden till mindre än 10 år då förmögenheten exploderade så något stort hände uppenbarligen. Men vad?