Myten om Folkhemmet

Miljonprogrammet

För många är bilden i huvudet när man hör Folkhemmet något gemytligt och tryggt. Ordet är också starkt förknippat med socialdemokratin även om Sverigedemokraterna nu gjort det till en del av sin vision. Bilden bygger helt och hållet på propaganda. Folkhemmet var något som fanns i Sverige på Saltkråkan och Barnen i Bullerbyns tid. Det var då hela Sverige levde, det var då barnen växte upp i trygga miljöer, det var då man inte behövde låsa dörren och det var då en familj kunde leva på en lön. Vi har idag perspektiv och det står klart för var och en som analyserar läget att socialdemokrati är kommunism men i långsam takt. F.d. statsminister Ingvar Carlsson varnade 1983, i en skrift, för en djupare debatt om kommunismen då det kunde uppfattas som en generell kritik mot socialistiska idéer. Myten om det socialistiska Folkhemmet är så långt ifrån det genuina svenska folkhem som fanns innan socialdemokratins intåg vi kan komma.

Miljonprogrammet

Det socialdemokratiska Folkhemmet är lika med miljonprogrammet. Det var då man planerade för att tömma landsbygden, lägga ner byskolorna och sätta alla i små boxar i höghuskomplex tätt packade som sillar. Barnen fick springa på asfalt istället för på grusvägen på landet. De fick leka på en konstruerad lekplats istället för att ha hela landskapet att utforska. De fick bo i tre r.o.k. istället för i torpet och de fick då och då kontakt med sina mor- och farföräldrar istället för att ha dem nära sig när andan föll på.

Grunden är att kommunismen såg människan som en ekonomisk enhet som behövdes i produktionsapparaten, så var det i Sovjetunionen och också i Sverige.

Skatteslaveriet

Det socialdemokratiska Folkhemmet är synonymt med Skatteslaveriet. Det var nu den tillfälliga impopulära mervärdeskatten permanentades och ständigt kom att höjas från 1% till dagens 25%. Det var nu de progressiva inkomstskatterna infördes istället för den proportionerliga. Det var nu som fastighetsskatten kom på tapeten. Det var nu som löneskatterna kom att skjuta i höjden. Det var nu som skatten på företagande ökade lavinartat. Det var i det socialistiska Folkhemmet som en familj inte längre kunde leva på sin lön utan, oavsett om man så önskade, tvingades båda föräldrarna ut att lönearbeta.

Grunden är att kommunismen ansåg att allt det som skapades tillhörde staten som sedan skulle fördelas ut efter eget godtycke, så var det i Sovjetunionen och också i Sverige.

Obligatoriska grundskolan

Det socialdemokratiska Folkhemmet är likställt med den obligatoriska grundskolan. Det var nu man lade ner de fria skolorna och ersatte med en obligatorisk, enhetlig, grundskola. Det var nu barnen skulle gå i gigantiska fyrkantiga skolor med lysrör i taken och långa kalla korridorer istället för att tillbringa sina dagar i en vacker och naturskön miljö. Det var nu som klasserna skulle vara stora och effektiva och barnen en anonym enhet i ett storskaligt system, istället för små grupper där varje barn blev sett. Det var nu kontakten med föräldrarna skulle ske en gång per år i föräldrasamtal istället för att läraren kände till både barnen, familjen och alla omständigheterna runtomkring. Det var nu man skulle använda skolan för att indoktrinera istället för att inhämta verklig kunskap.

Grunden är att kommunismen ansåg att barnen tillhörde staten och att skolan var den bästa platsen att fostra kommande kommunister för den kommunistiska staten. Så var det i Sovjetunionen och också i Sverige.

Fulheten

Det socialdemokratiska Folkhemmet är ursprunget till det fula samhället. Det var nu som husen skulle göras i betong och stål istället för trä och sten. Det var nu som arkitekturen kom att bli grå med fyrkantiga effektiva uttryck istället för att vara det högsta uttryck för svensk förmåga att åstadkomma skönhet och harmoni. Det var nu man rev Klarakvarteren och ersatte dem med en arkitektur som gör människan bedrövad och nedstämd. Det var nu fönstren skulle vara små och det naturliga ljuset ersättas med lysrör.

Grunden är att kommunismen ansåg att byggnaderna bara var förvaring där arbetarna och de blivande arbetarna, barnen, skulle bo. Arbetsplatserna var bara produktionsenheter till gagn att tillverka varor och trivseln saknade betydelse då människan var utbytbar mot andra. Så var det i Sovjetunionen och också i Sverige.

Centralisering av makt

Det socialdemokratiska Folkhemmet är starkt förknippat med centralisering av makt. Det var nu som nästan allt vi producerar överlämnas till staten istället för att vi själva får bestämma och vårda det vi skapat. Det var nu som storföretag ersatte småbruken och brukspatronen. Det var nu som dialog mellan arbetstagare och företagare ersattes med gigantiska fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Det var nu som partierna och ett fåtal ledare bestämde allt, istället för folkvalda lokalpolitiker. Det var nu som kommunernas självbestämmande upphörde där de istället blev vasaller åt staten. Det var nu som mångfalden inom media upphörde och ersattes med ett fåtal ägare, varav staten var den största istället för en myriad av landsortstidningar. Det var nu som småjordbruken började försvinna och ersättas med besprutade gigantiska storjordbruk.

Grunden är att kommunismen ansåg att all makt skulle utgå från centralkommittén och av dem godkända delegationer. Så var det i Sovjetunionen och också i Sverige.

Folkutbytet och föraktet mot svenskarna

Det var i detta, av socialdemokraterna skapade s.k. Folkhem, som tanken om att först byta ut befolkningen tog rot. Det var nu som föraktet mot svenskarna tog form istället för att hylla dem. Det var nu som den svenska kulturen baktalades istället för att vårdas. Det var nu som svenska folket och Sverige inte längre dög istället för att anses vara uttrycket för de högsta av alla värden. Det var nu som den internationella solidariteten fick överhanden framför solidariteten med folket. Det var nu som svenska folkets skattepengar skulle börja ges till alla i hela världen som behövde det. Det var nu som vi skulle skämmas för oss själva och vårt förflutna, istället för att vara stolta.

Grunden är att kommunismen ansåg att människan var en formbar klump som kunde ersättas. Människor flyttades runt hur som helt i Sovjet till olika orter och länder efter Sovjetstatens godtycke. Solidariteten, enligt bolsjevikerna, skulle vara internationell mellan arbetare över hela världen. Så var det i Sovjetunionen och också i Sverige.

Slutsats

Det var ur detta så omhuldade socialdemokratiska Folkhem som grunden lades för den situation vi är i idag. Det är en djup tragik att många svenskar lever i villfarelsen att det var socialdemokraterna som skapade lyckoriket – Folkhemmet, när i realiteten många svenskar redan levde i det, utan att veta om det. Det är likaså en djup tragedi att Sverigedemokraterna gjort denna myt till en central del i sin egen politiska vision. De borde veta bättre men är idag, efter senaste Landsdagarna, till 100% en del av Åttaklövern och skänker föga hopp till alla som älskar sitt fosterland och förtvivlat ser det förfalla.