Judiska lobbyn stryper svensk yttrandefrihet

Svensk polis och en svensk domstol inskränker nu svenskars urgamla rätt och tradition att fritt få demonstrera och föra fram sina åsikter. Ett av skälen är att visa hänsyn till en byggnad där judar vistas och en viktig judisk högtid, Jom kippur, som infaller samma dag som nationalistiska Svenska Motståndsrörelsen ska demonstrera i Göteborg. Judiska Världskongressen har uttryckt missnöje och nu darrar Löfven, Lööf och Wallenberg – hur ska de tas emot på nästa Bilderbergmöte? Vad ska de skriva i New York Times om det Sverige de basar över inte undertrycker varje form av nationalistisk yttring? Något måste göras för att visa att varje strävan mot självständighet kvävs i tid. Svenska folket låter således sina egna rättigheter stå tillbaka för de judiska intresset – men vad är det vi underordnar oss om vi synar det lite närmare i sömmarna? Bäst är att gå till judiska källor, vilket Fria Sidor helt och hållet gör i denna genomgång.

Hat mot icke-judar

Det råder inte minsta tvekan att de judiska lärorna förkunnar ett hat mot icke-judar (gojim). Judarna som är med och firar Jom kippur tackar, i sin morgonbön, gud att de inte fötts till gojim.

”Vi måste tacka vår herre att han inte gjorde oss lika andra nationer som ber till gudar som inte hjälper”

I den viktigaste delen av veckans böner – ”de arton välsignelserna” – uttrycker man en förbannelse över kristna och judar som konverterat till Kristendomen. En hängiven jude måste svära en förbannelse när han passerar en kristen kyrkogård men utsäga en välsignelse vid passage av en judisk kyrkogård. Samma sak gäller när man ser en folksamling med judar, då måste man yttra en välsignelse medan en förbannelse gäller vid åsynen av en större samling icke-judar. Från början var man tvungen att förbanna varje byggnad där en gojim bodde men det blev, med framväxten av ständerna, opraktiskt så numera gäller det endast vid t.ex. kyrkor. Däremot utvecklades sedvänjan ytterligare så numera är det inte ovanligt att man vid åsynen av en kyrka eller kors spottar 3 gånger och ibland samtidigt yttrar förolämpningar mot bibliska verser.

Kan detta ha varit en orsak – att judarna skulle få det jobbigt med sina förbannelser om en demonstration med svenskar gick för nära deras byggnad – till Judiska Världskongressens kraftiga invändningar?

Vidare är det bland ortodoxa judar förbjudet att ge beröm åt icke-judar (gojim). Endast om man samtidigt ger ännu mer beröm åt en jude är det tillåtet. Den judiske författaren, Shmuel Agnon, berättade detta också för oss efter det att han fått sitt Nobelpris i litteratur 1966.

”Jag berömde visserligen den Svenska Akademin men de hade ju gett priset till en jude…”

Det är vidare förbjudet att delta i ett firande som gojim håller, denna regel är bara en av många som hindrar ett otvunget och naturligt umgänge mellan judar och gojim. En religiös jude får inte dricka ett vin som en gojim på minsta sätt varit med och producerat. Ett vin, även om det till 100% framställts av judar, får inte ens serveras av en icke-jude (gojim), då blir det orent.

”Ett vin som nuddats av en kristen måste hällas ut, ett vin som nuddats av en muslim kan ges bort”

Varför ska vi visa vördnad och respekt för en grupp som inte ens kan dricka något vi hållit i?

Lär sig hat mot gojim (icke-judar)

Det största problemet med detta är kanske inte tillämpningen utan den inställning till icke-judar som detta inlärande skapar. Religiösa judar lär sig redan från barnsben att jämföra icke-judar med hundar och att det är en synd att berömma dem. Man är inte bara förbjuden att följa sederna eller hålla sig borta från gojim utan måste också aktivt fördöma dem. Man lär sig tidigt att det är ett krav att älska andra judar men samtidigt att det är ett krav att hålla gojim förslavade för all evighet. I en av de vanligast förekommande moderna läroböckerna, ”The Book of Education”, i Israel kan vi läsa:

”Det judiska folket är det bästa av alla på jorden….skapade av Gud för att prisa honom och värdiga att hålla slavar att serva dem…vi får inte visa barmhärtighet mot andra – för att neka anda är att vara barmhärtig mot vårt eget folk…vi får inte låna ut till gojim utan att ta ränta…”

Förbudet att missleda, ge dåliga råd, skämma ut och ta revansch avser bara judar. Mot icke-judar (gojim) är detta tillåtet.

Judar försöker på olika sätt förneka detta om det skulle komma till svenska folkets kännedom. Bortförklaringarna haglar men kan vi verkligen lita på vad de säger när det är högst tillåtet för dem att ljuga för icke-judar? Alla som bott i Israel är fullt medvetna om det hat som finns bland många judar mot gojim. Här har vi en del av förklaringen. I takt med judarnas ökade inflytande i världen, efter andra världskriget, och deras framgång att rensa ut palestinier i Palestina, har de inte länge samma krav på återhållsamhet, varför man ganska öppet idag talar om att icke-judars roll är att tjäna judar. De flesta sionister, både vänster och höger, delar det förakt mot gojim som finns hos ortodoxa judar. För dem är det därför fullständigt självklart att vi svenskar bryter mot vår grundlag eller åtminstone gör stora anpassningar för att behaga det judiska intresset. Vi existerar i själva verket, enbart, för att tjäna dem. Enligt deras urgamla läror är det inte svårare än så. När vi bara påpekar vad de själva lär sina egna barn kallas vi antisemiter. Men vad ska vi då kalla deras lära?

Judars syn på Kristendom och Islam

Enligt Talmud avrättades Jesus helt lagligt efter ett beslut i en judisk domstol. Han anklagades för att ha uppmanat till avgudadyrkan. De judiska källorna har inga problem med att ta på sig detta och romarna nämns inte ens. I senare judiska uttolkningar ägnade sig Jesus inte bara åt avgudadyrkan, utan också åt häxkonst. Det kristna Evangeliet fördöms helt och det får inte ens citeras i moderna israeliska skolor. Attityden mot Islam är mer förlåtande. Visserligen kallas Mohammed för ”galning” men det är ingenting mot vad Jesus kallas för, han som ”för evig ska koka i helvetet i mänsklig avföring”, allt enligt Talmud. Koranen bränns inte heller vilket regelbundet sker med Nya Testamentet. Muslimer ska varken behandlas bättre eller sämre än kristna. Håller en kristen eller muslim på att dö får en jude inte rädda henne/honom, speciellt förbjudet är det för en judisk läkare att hjälpa en kristen, inte ens mot betalning. Så mycket för det judiskt-kristna arvet som vissa, vilseledda, Sverigevänner talar om.

Slutsats

Det är viktigt att studera judiska texter, vad judarna lär sina barn i sina skolor, o.s.v. Judiska källor är oslagbara. Där finns den rätta inblicken, där finns också bevisen. Martin Luther (1483-1564) var från början en stor vän av judarna. När han senare kom att läsa Talmud och förstod vad de lärde ut blev han förskräckt och vände helt. Han började istället varna sina medmänniskor för de judiska lärorna. Efter andra världskriget, som judarna vann, lever stora delar av världen i en sorts judisk världsordning. Den är så omfattande att Judiska Världskongressen kan skriva brev till Sverige och där svenska rättsväsendet sedan går in och ändrar polisens egna säkerhetsbedömningar. Oy Vey!

Vi är nu på väg att ta ytterligare ett beslut som beskär en av våra äldsta och mest grundläggande friheter, yttrande- och demonstrationsfrihet. Det svenska frihetliga intresset och traditionen står nu mot att visa hänsyn mot det judiska. Vilket ska komma först? Självklart måste svenskars intresse alltid komma först i Sverige. Det är därför varje svensks skyldighet att stödja den, av Svenska Motståndsrörelsens arrangerade, öppna nationalistiska demonstrationen. Sverige, befinner sig nu ytterst nära att bli en fullfjädrad totalitär stat. Utvecklingen är ytterst bekymmersam och kloka krafter, oavsett politisk tillhörighet i övrigt, som ser faran i ständiga inskränkningar av vår yttrandefrihet, måste nu samlas och sätta ner foten.

Det räcker nu!