Helgbio – Sweden – Dying to be Multicultural

Pelle Neroth Taylor har gjort ett mycket träffande tidsdokument om Sverige och även om den säkert inte är någon nyhet för dig förtjänar filmen att nå ut genom alla tillgängliga kanaler. Filmen är mycket välgjort och sevärd. Den visar Sverige för 50 år sedan, sedan Sverige idag 2017. Titeln är mycket träffande; Dö – för att bli mångkulturell. Det är exakt det som sker. För att det ”nya Sverige” ska ta plats måste det ”gamla” Sverige dö. Det är precis det man vill. Istället för att bygga vidare på någonting som fungerar och är bra, har man i sann marxistisk anda 1) Kapat alla band till det förflutna 2) Fyllt politiken med en utopisk idé man drömmer om ska fungera 3) Använt alla tillgängliga metoder för att krossa alla som står i vägen för att förverkliga den. Det är mycket intressant att lyssna på invandrare från de forna öststaterna som beskriver Sverige 2017 som Sovjetunionen. Det är också träffande att lyssna på de akademiker som beskriver det repressiva och ovetenskapliga förhållningssätt som idag finns inom den akademiska sfären. Pelle Neroth Taylor trycker i sin blogg på just det avgrundsdjup som idag finns i Sverige mellan den kosmopolitiska globilistiska ”eliten” och vanliga människor. Han ser i Malmö det ”nya” Sverige som det kommer att se ut om 30 år och blir både förundrad och förfärad över vad han upptäcker när han kommer hem till den stad han växte upp i. Han beskriver också ett delat Sverige i en mycket sevärd intervju, där vänskap och familjeband bryts, då frågan om invandring, åtminstone fram till 2016, varit ett fullständigt tabubelagt samtalsämne. Fria Sidor blir nyfiken på denna man som gör en så bra film och vill forska lite mer.

Vem är Pelle Neroth Taylor?

Uppvuxen i Malmö med en engelsk pappa och svensk mamma men flyttade till England som tonåring. Han har fortfarande sin familj och vänner i Sverige. Pelle beskriver sig själv som anglo-svensk journalist, filmskapare, politisk skribent och författare som f.n. bor i Sverige. Viktiga expert- och intresseområden är ”deep state” (CIA, Pentagon, amerikanska administrationen, o.s.v), Kalla kriget, propaganda, politiska avrättningar och den ”nya” europeiska populismen. Han har en egen blogg som heter ”Nothing is what it seems”. Han är utbildad på Westminster School och Bristol och har arbetat i journalistyrket bl.a. för Guardian, Independent och the Times.

Brexit

Han har varit aktiv i ”The Bruges Group” som är en brittisk partipolitiskt oberoende tankesmedja som startades 1989 med en bärande idé om ett mindre centraliserat Europa och förespråkar att Storbritannien utvecklar nya former för sitt internationella samarbete. Grundtanken är att sätta den brittiska nationen först, över partipolitiska intressen. Gruppen var mycket aktiv för Brexit.

Författarskap

Artiklar

2015 skrev han för ”The Bruges Group” en skrift ”Sweden Immigration Crisis”. Han har skrivit om hur vacciner kan vara en av de största hälsoskandaler i modern tid i tidningen E&T Magazine, Engineering and Technology som riktar sig till 140.000 avancerade ingenjörer. I samma magasin ställer han frågan om dagens vetenskap inte också behöver en ”drain the swamp”, en omstart. Har dagens vetenskap blivit så politiserad och styrd av ”Big Business” att vi måste gå helt utanför den för att söka svaren? I en annan artikel ställer han frågan hur många fåglar som varje år dör i Tyskland p.g.a. av deras 22.000 vindkraftverk.

Böcker

Författare av böckerna ”What Did You Do in the War Sweden?” som argumenterar för att rötterna till dagens Sverige tog sin form under andra världskriget då Sverige delades mellan sympatier med Tyskland mot ett kommunistiskt Sovjetunionen och de pacifister som stödde de allierade men utan att Sverige aktivt skulle delta. Olof Palme som själv växte upp under kriget var den som först förde fram Sverige som den neutrala ”humanitära stormakten” och Sverige blev sedan först i världen att ge 1% av BNP i U-hjälp. Han ställer frågan om det möjligen inte gått för långt nu?

”Sweden – in a time of immigration” som menar att immigration idag är världens helt dominerande fråga och där man i Sverige sökt att helt förtrycka varje form av kritik mot den förda politiken. Han menar att det är arbetarna som drabbas mest av den förda politiken som drivs på av globalisterna.

”Brexit: European Union, American Empire” som argumenterar att EU inte är den centrala kraft som påverkat Storbritannien utan att den, sedan efterkrigstiden, istället varit USA. Bryssel är bara ett redskap för högre intressen som vill driva sin agenda. En modell som bygger på ekonomisk, social och etnisk mångfald, med USA som förgrundsfigur. Boken ställer också frågor om USA’s stora intresse i Mellanöstern och vad det kan bero på?

”Ghost Hunt: The US destabilisation of Sweden” som ser på kalla kriget med nya ögon. Tesen är att USA och Storbritannien var rädda för att Norden skulle närma sig Sovjetunionen och att u-båtarna i svensk skärgård var ett sätt att destabilisera varje sådant försök. Olof Palme utsattes för denna destabiliseringskampanj.

”The Life and death of Olof Palme” som ställer frågan om Olof Palme avrättades av ”the deep state” precis såsom John F. Kennedy? Boken placerar Palmes bakgrund till en välbärgad och högerinriktad familj. USA fann sedan att Palmes linje inte sällan sammanföll med den linje som Sovjetunionen drev, inte minst i U-länderna. Var han tvungen att avlägsnas?

”Murder of the Death Star” som handlar om JFK och som utforskar möjligheten att JFK hade starka fiender i CIA eftersom JFK omgående sedan han kom till makten fattade beslut som, troligen, skulle ha avslutat det ”Kalla kriget”. Boken visar, som så många andra, att JFK inte mördades av en ensam galning och att media och politiker sedan dess, i förening, gjort allt för att få allmänheten att tro att sådana tankar endast är ”konspirationsteorier”.

Fria Sidor tycker det känns spännande och att här finns mycket att läsa och fördjupa sig i.