Har vita rätt att vara stolta?

Svart stolthet är någonting gott - vit stolthet någonting rasistiskt

Det finns tusentals lobbygrupper vars enda intresse är att verka för den egna gruppens etniska intressen. Just nu skrivs det mycket om ”Black Lives Matter” och det råder inte det minsta tvivel om att svarta har rätt att känna stolthet över sig själva och sitt ursprung. Vita tillerkänns inte samma rätt.

Söker man på nätet efter olika ord blir dagens samhällsklimat fullständigt klart. Ordet Pride ger 410 miljoner träffar, Asian Pride 38 miljoner, Black Pride 31 miljoner och White Pride 8 miljoner. Detta trots att i engelskspråkiga länder vita fortfarande utgör en majoritet av befolkningen.

Söker vi på Wikipedia på Black Pride, Asian Pride, Gay Pride och White Pride får man likt barnprogrammet ”Fem Myror är fler än 4 elefanter” klart för sig att en grupp får inte känna stolthet. En grupp får inte vara med. Bilderna som kommer fram när man söker på orden ”Black pride” visar stolta och coola människor.

Bilderna på ”White pride” visar aggressiva och militäriska män och kvinnor.

Så här berättar Wikipedia för oss:

Black Pride:

”Black pride är en rörelse som svar på vita dominanta kulturer och ideologier som uppmuntrar svarta människor att hylla svart kultur och välkomna sitt afrikanska ursprung.”

Får känna sig stolta över sig själva, sin ras och sitt afrikanska ursprung och hyllas i etablissemangsmedia.

Gay Pride:

”Gay pride eller LGBT pride är att ta aktiv ställning mot diskriminering och våld mot lesbiska, bögar, bisexuella och transgender och att verka för deras självförverkligande, värdighet och öka deras synlighet som grupp samt lovprisa sexuell mångfald och könsvariation.”

Får också känna stolthet och hyllas i regimmedia.

Asian Pride:

”I USA är rörelsen att vara positiv till att just vara en Asiatisk amerikan. Det kan stärka identiteten hos yngre asiater men de flesta asiater har en nationalistisk tillhörighet mer än asiatisk.”

Får känna stolthet för sin kultur och folk och hyllas i systemmedia speciellt då de flyttar till vita länder då de skänker mångfald.

White Pride:

”White pride är en slogan som främst används av vita separatister, vita nationalister, neo-nazister och vita härskarorganisationer för att signalera sina rasistiska ståndpunkter.”

Nej, fy…..vilka hemska rasister. Bara barbari, töntiga saker och hatas av….det sionistiska etablissemang som idag kontrollerar västvärlden.

Fria Sidor tycker utvecklingen är oroande och ser klara likheter med utvecklingen i t.ex. Sydafrika, Detroit eller någon av de större städerna i Europa. Vita får varje dag höra och läsa att de är onda och har ingen rätt att sätta sina egna intressen främst. Alla andra har rätt att göra det men inte vita människor. Förresten den vita rasen finns inte, bara de raser finns som har rätt att känna stolthet.

Före andra världskriget utgjorde vita människor ca: 25% av jordens befolkning – nu är vi nere på 8%. Vi är redan en minoritet i världen och utvecklingen skrämmer verkligen.

Vita har också rätt att ha etniska intressen. Den vita rasen finns och vi har samma rätt som alla andra att vara stolta. Kanske ännu mer än andra, eftersom vita har byggt helt fantastiska civilisationer som alla tycks vilja komma till i så hög grad att de till slut upphör.

Den som nekar dig rätten att vara stolt över din vithet och nekar dig rätten att se till dina vita etniska intressen är inget annat än anti-vita rasister och översittare. Varför ska vi låta dem styra våra tankar och utvecklingen i våra samhällen? Varför tillerkänns inte vita samma rätt som andra etniska grupper? Har inte vita också rätt att vara stolta över sin ras och sitt ursprung? Eller är det lika bra att vita försvinner?

Fria Sidor kan inte dra någon annan slutsats att världens styrande oligarker och den judiskt kontrollerade massmedian sedan minst 70 år arbetar frenetiskt just för detta mål, varje dag, i samtliga massmedia, 24/7/365. Det är de som öppnat portarna för massinvandring från Afrika och Mellanöstern. Det är de som varje dag talar om för oss hur dåliga vita är. Det är de som varje dag nekar oss rätten till självbestämmande i våra egna länder.

Ansiktet utåt och typisk representant för det globala styret så förödande för vita.

George Soros

I Sverige har en trio haft huvudansvaret för att befästa den anti-vita politiken. Det är den ständiga medlemmen i Bilderberggrupen familjen Wallenberg, den judiska familjen Bonnier och det socialdemokratiska partiet. Tillsammans har de kontrollerat näringslivet, media och politiken. De har varit så framgångsrika att vi i Sverige idag helt saknar varje form av öppen, intellektuell och hederlig debatt i varje väsentlig samhällsfråga.

Genom att inte se problemen finns de inte

Tillsammans har de varit så mäktiga att alla andra har varit tvungna att anpassa sig. Det är också därför vi har total konsensus inom svensk näringsliv, media och politiken. Alla tycker i stort lika och varje avvikande uppfattning i Sverige från konsensus framställs som ”extrem”.

Fria Sidor finns för att peka ut de som är bakom dagens förstörelse. Fria Sidor kommer alltid peka uppåt. Peka på de som har ansvaret. Inte peka neråt på den lilla människan. I varje samhälle har det alltid varit en liten grupp människor som haft makten. De har kontrollerat pengarna, informationen och nätverken. Fria Sidor vägrar finna sig i denna utveckling och kommer därför alltid att peka ut de ansvariga.

Ska snart inte längre få finnas enligt det globala styret.