Har NATO blivit galna eller är allt bara som vanligt?

Den 29 december initierade Obama ett antal ”motåtgärder” mot Ryssland. Kan det vara så att Obama vill sätta Donald Trump i en situation han inte kan ta sig ur? Är detta en hämnd för att man tror sig veta att Ryssland avgjorde valet i USA? Läget ser onekligen oroande ut. NATO har i sin ”Operation Atlantic Resolve” nu bestämt att skicka 2000 USA-stridsvagnar från Tyskland till Östeuropa. Man har tidigare aktiverat 1600 stridsvagnar i Nederländerna. Samtidigt skickar NATO-länderna tusentals soldater till den ryska gränsen. Kan det t.o.m. vara så illa att man förbereder någon form av falsk flagga som sedan ska tvinga igång motåtgärder från Ryssland så att en konflikt blir oundviklig? Finns där någonstans ett så bottenlöst hat hos dem som stödde Hillary Clinton att man helt enkelt struntar i konsekvenserna? Frågan måste ställas för agerandet blir annars obegriplig. Det man håller på med är ingen lek. En gnista kan lätt tändas och utvecklingen blir oförutsägbar. Svenska, fullständigt hjärndöda, politiker hänger gladeligen på i hets-retoriken och mobiliseringen. De utsätter därmed svenska folket för en helt onödig fara. Vad som fattas är bara en rysk attack som man kan svara på – men det kan man enkelt ordna själv genom en falsk flagga.

NATO förbereder sig för krig

Enligt amerikanska armén kommer 4000 soldater och 2000 stridsvagnar anlända med tre amerikanska transportfartyg till Tyskland inom kort. USA sänder den tredje brigaden av sin 4:de infanteridivision. Sammantaget har man skickat mer än 2500 stridspjäser till Tyskland, där de lossats perioden 6-8 januari. USA’s militära materiel och soldater kommer att fortsätta till Polen via järnväg och militärkonvoj. Den massiva amerikanska militära uppbyggnaden beräknas vara klar den 20 januari.

Medan NATO förbereder sig för krig mot Ryssland, vänder den amerikanska generalen Frederick Hodges allt upp och ner och anklagar Ryssland för att förbereda sig för krig. Han säger:

”Detta betyder inte att det nödvändigtvis måste bli ett krig, inget av detta är oundvikligt, men Moskva förbereder sig för möjligheten”, säger Hodges.

Tyvärr har vi sett detta många gånger tidigare i historien.

Det senaste exemplet är nedskjutningen av det malaysiska trafikflygplanet MH17 över Ukraina den 17 juli 2014. Vem var det som gynnades av den? Ryssland? Nej självklart inte. Resultatet blev att Ryssland direkt kunde anklagas, att splittringen av Ukraina och Ryssland ökade ytterligare och att västvärlden hamnade i anti-rysk masspsykos.

Under hela sin turbulenta historia har USA haft ambitioner utanför sina egna gränser. Sedan grundandet av USA, 1776, har landet varit i krig 90 procent av tiden. England är ingen slöfock heller. Av de över 200 länder som finns i världen har bara 22 aldrig upplevt en brittisk invasion.

Falska flaggor har alltid varit en integrerad del i krigföringen. Vi har bevis för att Saddam Hussein inte hade några massförstörelsevapen och den som tror på 9/11 efter att ha granskat händelsen är hjälplöst hjärntvättad. Både Storbritannien och USA har en lång historia av att iscensätta falska flaggor.

Kontrollerad systemmedia får många att tro att USA och västvärlden är under konstant hot från ”skurkstater”. I verkligheten var England det senaste landet att hota USA. Året var 1814 när USA gjorde uppror mot det brittiska styret. Efter det har ingen hotat USA. Warszawapakten upplöstes 1991 men NATO påbörjade då en aldrig tidigare skådad utökning, trots att man ”lovat” att inte göra det. Långt, långt tidigare hade Sovjetunionen slutat att utgöra ett hot mot Europa.

Ryssland har inget att vinna på ett krig mot Europa och USA. Vilket motiv har man? Är det våra mångkulturella no-go-zoner man längtar efter eller har man helt enkelt för litet territorium? För få råvaror kanske? Eller är man bara ”sugen” på ett litet atomkrig? Svara på frågan – vad skulle Putin och Ryssland tjäna på att starta ett krig? Det är fullständigt omöjligt att begripa vad NATO nu håller på med annat än att man helt enkelt blivit helt galna. Eller är det bara som vanligt?

Falska flaggor en gammal standardmetod

Det måste finnas övertygande skäl för att folk ska gå med på krig. Inget folk accepterar krig om det inte finns ett hot. Standardmetoden är att man hämningslöst demoniserar den man f.n. valt som fiende. USA: s invasion av Florida och Texas 1846 föregicks av en serie provokationer som följde samma mönster som de USA använde mot Tyskland 1914 och 1939.

År 1898 suktade USA’s bankdynastier efter Spaniens kolonier. Mycket lämpligt för dem sänktes det amerikanska stridsfartyget Maine och dess 255 man starka besättning i en explosion. Det visade sig sedan att det var en inre explosion som utförts av en amerikansk sabotör. Precis som dagens media förbannar Putin för nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet skyllde Hearts media Spanien för detta illdåd. Som en följd gick USA i krig mot Spanien och lade beslag på Guam, Filippinerna och Kuba.

Gulf of Tonkin, Vietnam. Inget fartyg alls blev attackerat men amerikanska allmänheten vet fortfarande inte om det.

När första världskriget rasade, 1914, var man mån om att få med USA i kriget. Hur kunde det amerikanska folket bli övertygade om att deras intressen tillräckligt hotades för att motivera att skicka sina söner ut i ett krig?

Lösningen var enkel. Helt i strid med rådande neutralitetslagar lastade man passagerarfartyget RMS Lusitania med vapen till ett värde av 6 miljoner pund. Fartyget var därmed inte längre neutralt. Tyskland annonserade t.o.m. i amerikansk press för att varna allmänheten att åka med dessa ”civila” fartyg. Endast en tidning publicerade notisen. Lusitania torpederades och 1.200 liv, varav 128 var amerikanska medborgare, gick förlorade. Mediemaskineriet kunde så sätta igång för att bygga upp vrede hos den amerikanska allmänheten.

USA och Storbritannien har alltid godtyckligt använt sig av handelsembargon. Långt innan USA gått med i andra världskriget blockerade man import av energi och livsmedel till Japan. Landet var helt beroende av importen för att kunna överleva. Flera år gick och japanerna försökte och försökte häva sanktionerna men utan framgång. Japan anföll så Pearl Harbor dit USA skickat sina sämsta fartyg och låtit dem vara helt oskyddade. Franklin D. Roosevelt fick information om attacken i god tid innan den skedde men valde att inte informera ansvariga militärer på plats. Återigen hade man skapat, hetsat fram, en attack som man så efterlängtade. Nu kunde man få folket med sig på sin sida att gå ut i andra världskriget.

Kommer snart en ny falsk flagga?

Det går att fortsätta länge. Den senast kända ”falska flagga” som Fria Sidor granskat och som helt säkert var ett verk av västs egna medlöpare skedde 7 juli 2005 i Londons tunnelbana. Många duktiga oberoende granskare menar att många skjutningar och terrordåd som skett efter detta datum också är ”falska flaggor”. Mycket tyder på det och Fria Sidor ber att få återkomma i frågan.

Varför håller man då på så här. En förklaring är naturligtvis att krig är lönsamt. Dels behöver staten låna för att kriga, den som angrips måste låna för att försvara sig, material förstörs som måste återställas, då måste man låna ännu mer. Samma krets av ägare som lånar ut finns också bakom vapentillverkarna. Det blir en ”dubbelbingo” för dem. Inget hot – inget krig eller upprustning. Den intet ont anande menigheten ska bara gapa och själva.

Bara alla krig sedan Irakkriget 2003 har kostat flera tusen miljarder dollar. Några människoliv har mindre betydelse, men de egna soldaterna får i alla fall en medalj och hyllas som hjältar av systemets egen media. De som vaknar upp och inser att allt var en lögn, kommer inte sällan i djup depression. Tusentals krigsveteraner i USA och runtom i världen har just kommit till insikt men du får aldrig höra om dem i systemmedia.

De senatorer som röstade för att attackera Syrien fick 83 procent mer i kampanjbidrag från militära entreprenörer än de lagstiftare som röstade nej. Det ska löna sig att kriga, även för dem. När vi nu går in 2017 väntar världen nervöst på nästa USA-inspirerade falska flagga. Vad kommer det att bli? Konspirationen att lura allmänheten in i krig ser ut att bara upprepas och upprepas och upprepas. Du som regelbundet följer Fria Sidor vet bättre. Tack för att du har modet att se. Få andra att förstå så kan vi vända opinionen så att dagens politiker på sikt kan avsättas – samtliga dagens politiker.