Folkmordet på svenskarna – Sveriges nationaldag

Folkmordet på svenskarna lever och mår väl. Trots intrycket att Sverige nu stramat åt visar utvecklingen att så inte är fallet. Det enda som ”normaliserats” är inflödet av nya asylsökanden som var 9055 perioden jan-maj. Det är en nivå runt genomsnittet de senaste 20 åren. Uppehållstillstånd på asylgrund utgör dock bara en mindre del och prognosen för 2017 är 132814 uppehållstillstånd, motsvarande samma folkmängd som Norrköping. 2018 ser ut att bli minst lika illa – 143090 uppehållstillstånd, enligt Fria Sidors prognos. Sverige växter med ett nytt Stockholm vart sjunde år med människor främst från utvecklingsländer. Detta samtidigt som Sverige pressas allt hårdare av internationell konkurrens allt högre upp i värdekedjan och låglönejobben försvinner i takt med outsourcing och automatisering. Gustaf Eriksson Vasa skulle ha samlat sin här i Dalarna, tågat genom svenska landskap och fått också dem med sig för att avsätta världens enda Sjuklöver. Fria Sidor tror att han ensam skulle ha skapat ett bättre Sverige än vad svenska folket förmått genom sin rösträtt, indränkta, hjärntvättade och påverkade av den ständigt pumpande propagandan i lögn- och hatmedia. Dagens politik är ett sorgligt kapitel i en annars lång stolt svensk framgångsrik historia. Idag, den 6 juni, är det Sveriges nationaldag, svenska flaggans dag och etniska svenskars dag. Detta inlägg ska ta upp något om den.

Prognos uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning lever sitt eget liv, skiljt från hur många asylsökare som kommit under året. Dessa har ökat med 17% mot föregående år och Migrationsverket bedömer själva att de kommer att fortsätta öka. Det tycks inte hjälpa att Sverige tagit emot miljoner – vi behöver tydligen importera människor som arbetar också. Ökningen är 29% i jämförelse med motsvarande period förra året. Uppehållstillstånden p.g.a. asylskäl har gått ner i jämförelse med föregående år men kommer att öka då det alltjämt finns 93 tusen kvar i mottagningssystemet. Var och en kan göra sin egen prognos men oavsett exakt siffra så tyder allt på att Sveriges befolkning kommer fortsätta växa med ett nytt Norrköping år efter år under överskådlig tid – Åsa Romsons tårar till trots.

Prognos uppehållstillstånd

Svenska flaggans ursprung

Det som vi känner som Sverige var en praktisk realitet redan med början år 1000 till 1250 med Birger Jarl och Folkungaätterna. Då skapades det svenska riksvapnet med de blå-gula färgerna. Guldlejonet på blå botten är fortfarande riksvapen. Kristoffers landslag sade ”Svea rike är av hednavärld sammankommet av Svealand och Göta”. Dagens svenska flagga går att spåra till Johan III (1537-1592).

Sveriges självständighet

Den 6 juni 1523 väljs Gustaf Ericsson Vasa till kung. Efter att den danske kungen Kristian II genomfört sitt blodbad i Stockholm lyckades Gustaf Vasa samla stöd, först i Dalarna, sedan i flera andra landskap för att bege sig till Stockholm för att återerövra makten från Kristian II. Till sin hjälp hade han också avtalat med Lübeck om legosoldater och fartyg, en skuld han senare lovade betala tillbaka vid segern. Gustav Vasa skapade en statsmakt med vilket landet gick att försvara. Han reformerade kyrkan och återförde egendom till staten och införde arvrike, Vasaätten, som minskade adelns inflytande.

Gustaf Eriksson Vasa (1496-1560)

1809 år regeringsform

1809 år regeringsform, också den antagen den 6 juni, innebar en maktdelning. Kungens makt minskade till förmån för ständerna. I samråd mellan kung och riksdag skulle lag stiftas. Till detta kom också revisorer som skulle granska regering och förvaltning, någonting som finns kvar än i dag.

Nationalismen

Runt 1850-1900 ökade nationalismen runtom i Europa. 1873 hissade man första gången en svensk flagga på kungliga slottet. Normalt användes flaggor bara till sjöss men med tiden restes fler flaggstänger på gårdar, järnvägsstationer, prästgårdar, o.s.v. 1893 hölls den första vårfesten på Skansen som avslutades den 6 juni med en stor flaggfest. Den nuvarande flaggans utseende fastställdes 1906.

Första världskriget

Efter första världskrigets utbrott började många på privat initiativ hissa den svenska flaggan. Många ansåg att Sverige också skulle ha en nationaldag med inspiration från Danmark (5 juni) och Norge (17 maj). Den 6 juni var inofficiell flaggdag fram till 1916 då konstituerades en förening för ”Svenska flaggans dag” med överste Carl Rosenblad som ordförande. Vi hade nu en officiell dag att fira vårt oberoende. 1983 blev 6 juni officiell nationaldag och 2005 också nationell helgdag. Många påstår att svenska folket inte vill flagga men Sverige är det land i världen med flest flaggstänger per capita, så vi gillar det men kanske i smyg.

Svenska flaggans dag, 1923 Källa: Stockholmskällan

Varför firas dagen?

Det får var och en själv bestämma men i ett vidare perspektiv handlar det om vår långa tradition av ömsesidighet mellan folkligt inflytande och kungamakten (den exekutiva makten) som går att spåra så långt vi har tillförlitlig dokumentation. Svenskar låter sig styras och litar på sin ledare men det är en makt man fått låna, inte äger, vilket många regenter tagit för givet och upptäckt, ofta för sent, så även Sjuklövern. Kärnan är svenska folkets DNA där självständighet som land och självbestämmande som folk går genom vår historia som en röd tråd. Det gäller allt från inskränkningen av påvedömets makt till vår neutralitetspolitik. En viktig milstolpe var Gustav Vasas kröning 6 juni 1523, efter Befrielsekriget, vilket länge ansågs vara anledningen till dagens firande fram till 1945. Efter det fördes 1809 års regeringsreform fram som anledning i takt med att stoltheten över våra svenska kungar blev tabubelagd.

Svenska flaggans dag firas på Stockholm Stadion
Svenska flaggans dag 1950 på Stadion Källa: Stockholmskällan

Idag, 2017, firas denna dag med att svenska politiker delar ut nya medborgarskap och fokus är på våra politikers, idag, absolut viktigaste projekt att byta ut svenska folket, i rask takt, mot migranter från alla jordens hörn. Så har det emellertid varit endast under en ytterst kort tid i svensk historia, med början efter andra världskriget, 1945, och i allt tilltagande omfattning de senaste 30 åren. Men nu har de nått vägs ände.

Om det går som Fria Sidor tror kommer vi också i framtiden att fira den 6 juni men då också till minne av den dag vi kastade ut dagens politiker och makthavare. De är en skam för svenska flaggans dag, vårt arv, vår historia och för svenska folket. De kommer att dömas hårt av framtida generationer etniska svenskar.

Svenska flaggans dag är etniska svenskars dag – det är vi som byggt landet – sedan urminnes tider – det är vi som ska bebo det och bestämma här för all framtid vare sig våra folkvalda politiker idag förstår det eller inte. Svenska folket har fått nog och nu är måttet rågat. Svenska folket kommer resa sig som så många gånger förr. Svenska politiker och makthavare gör nu klok i att välja vilken sida av historien de vill befinna sig.

Det finns nämligen bara två utgångar – antingen byter svenska folket ut Sjuklövern eller så byter Sjuklövern ut svenska folket.

Not: Delar av texten bygger på boken ”Ett rike utan like” – se länk nedan.